[H-verkko] Työtä: Nuorisotutkimusseura ry hakee erikoissuunnittelijan sijaista

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Maalis 8 12:03:56 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Nuorisotutkimusseura ry hakee erikoissuunnittelijan sijaista
---------------------------------------------------------
NUORISOTUTKIMUSSEURA RY HAKEE ERIKOISSUUNNITTELIJAA
 
 Nuorisotutkimusseura ry. on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys,
joka edistää nuorisotutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti.
Nuorisotutkimusseurassa oli vuoden 2012 lopussa 330 jäsentä.
Nuorisotutkimusverkosto on Nuorisotutkimusseura ry:n yhteydessä toimiva
tutkijayhteisö, jossa tehdään monitieteistä tutkimusta yhteistyössä eri
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja nuorisokentän toimijoiden kanssa.
Nuorisotutkimusverkoston tavoitteena on tuottaa akateemisesti korkeatasoista ja
nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimustietoa nuorisokentän eri toimijoiden
käytettäväksi. Verkostossa työskentelee vuosittain 20–25 tutkijaa.
 
 Nuorisotutkimusseura hakee erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen
työsuhteeseen ajalle 1.5.2013-30.9.2014. Aloituspäivämäärä voi tarpeen
mukaan joustaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Työ on
kokopäiväinen. 
 
 Erikoissuunnittelijan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu osallistuminen
tutkimushankkeiden suunnitteluun ja koordinointiin sekä muihin
tutkimushallinnollisiin tehtäviin.  Erikoissuunnittelija vastaa myös
Nuorisotutkimusverkoston seminaaritoimintaa ja muita tieteellisiä tapahtumia
koskevasta suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä erilaisista
Nuorisotutkimusverkoston tieteellisistä ja yhteiskunnallisista
asiantuntijatehtävistä. Lisäksi erikoissuunnittelijan työhön voidaan
mahdollisuuksien mukaan sisällyttää nuorisotutkimuksen alaan liittyvä oma
tutkimustyö. Tehtäväalueet painottuvat työntekijän kokemuksen ja
koulutuksen mukaisesti. 
 
 Hakijoilta edellytämme laaja-alaista monitieteisen nuorisotutkimuksen
tuntemusta niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla sekä kokemusta
vastuullisista tutkimushallinnollisista tehtävistä. Lisäansiona pidämme
nuorisotyötä ja/tai nuorisopolitiikkaa koskevaa osaamista. Lisäksi odotamme
sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisukykyä ja kielitaitoa. Organisointi- ja
vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen toimintaan ovat
tarpeen työn hoitamisessa. Hakijoilta edellytämme työtehtäviin soveltuvaa
tohtorin tutkintoa tai vahvaa näyttöä tutkimushallinnollisten tehtävien
hoitamisesta ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. 
 
 Erikoissuunnittelijan peruspalkka on 3700€. Lisäksi voidaan maksaa
henkilökohtaista palkanlisää työkokemuksen ja koulutuksen perusteella.  
 
 Kirjallinen hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa Nuorisotutkimusseuraan
2.4.2013 mennessä sähköisesti osoitteeseen toimisto at nuorisotutkimus.fi.
Hakemuksia ei palauteta. 
 
 Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Leena Suurpää
(leena.suurpaa at nuorisotutkimus.fi, p. 050 5439251) ja erikoissuunnittelija
(tutkimusvapaalla) Kaisa Vehkalahti (kaisa.vehkalahti at nuorisotutkimus.fi, p. 050
4911746).

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kaisa Vehkalahti <kaisa.vehkalahti at nuorisotutkimus.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 3.4.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/nuorisotutkimusseura-ry-hakee-erikoissuunnittelijaa