[H-verkko] Työtä: Erikoissuunnittelija Museoviraston Tiedonhallinta-yksikköön

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Maalis 4 18:00:38 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Erikoissuunnittelija Museoviraston Tiedonhallinta-yksikköön
---------------------------------------------------------
Museovirastoon haetaan
 
 Erikoissuunnittelijaa
 
 Arkistot- ja tietopalveluosaston Tiedonhallinta-yksikköön
 
  
 Tehtävä on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virka
täytetään
 sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.4.2013. Työpaikan katuosoite:
 Museovirasto, Sturenkatu 2a , 00510  Helsinki
 
Erikoissuunnittelija vastaa Museoviraston kokoelmahallinnan ja sen
 tietojärjestelmien kehittämisestä ja Musketti-kokoelmahallintajärjestelmän
 asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Erikoissuunnittelija valvoo
 Museoviraston kokoelmahallinnan metatietojen laatua ja vastaa sanastoihin,
 ontologioihin ja luokituksiin liittyvistä kehittämishankkeista.
 
Virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset viran
 menestykselliseksi hoitamiseksi antaa ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän
 menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä museoalan ja
 kokoelmahallinnan tietojärjestelmiin, kansainvälisten kokoelmahallinnan
 standardien tuntemusta ja perustiedot rakenteisesta tiedosta,
 webteknologiasta ja tietokannoista. Lisäksi edellytetään hyviä
 yhteistyötaitoja, valmiuksia tehokkaaseen projektien hallintaan sekä
 innovatiivista kehittämisotetta.
 

Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää
 ruotsin kielen taitoa. Monipuolinen kielitaito katsotaan hakijalle eduksi. 
 
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2645,83€/kk)
 mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen
 perustuvaan palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen
 mukaisesti.
 
Työaika on virastotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Virastossa on
 käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä
 työaikapankki-järjestelmä. 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa yli-intendentti Miikka Haimila, puh. 040 128
 6140, miikka.haimila at nba.fi
 
  
 
 Hakemukset pyydetään toimittamaan 21.3.2013 klo 16.00 mennessä
 ensisijaisesti valtion työhakusivuston www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän
 työavain on 600-43-13. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa
 Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki,  Käyntiosoite
 on Sturenkatu 2a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että
 kirjekuoressa tulee mainita tehtävän työavain 600-43-13.
 
  
 Avoimet työpaikat Museovirastossa
 http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/avoimet_tyopaikat
 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 22.3.2013