[H-verkko] Oulu, Väitös: "Isänmaa vaarassa. AKS:n maanpuolustustyö 1922 - 1939"

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 19 14:44:27 EET 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: "Isänmaa vaarassa. AKS:n maanpuolustustyö 1922 - 1939"

Oulu
---------------------------------------------------------

FL Kullervo Leinosen väitöstilaisuus on perjantaina 22.2.2013 klo 12 Oulun
yliopiston (Linnanmaa) salissa L10.

Väitöskirjan aihe on "Isänmaa vaarassa. AKS:n maanpuolustustyö 1922–1939".

Vastaväittäjänä on dos. Heikki Roiko-Jokela Jyväskylän yliopistosta ja
kustoksena professori Olavi K. Fält.

 

Isänmaa vaarassa. Akateemisen Karjala-Seuran maanpuolustustyö 1922–1939

Väitöskirjassa on tutkittu sitä, millaisena Akateeminen Karjala-Seura näki
Suomen puolustuksen ja ulkopolitiikan tilanteen ja miten seura yritti niihin
vaikuttaa vuosina 1922–1939. Tutkimus perustuu AKS:stä säilyneisiin
alkuperäislähteisiin, AKS:läisten haastatteluihin ja seuran painatteisiin
sekä välähdyksittäin Suomen puolustushallinnon asiakirjoihin. Seuran
keskeisin arkisto hävisi jäljettömiin heti jatkosodan päätyttyä.

AKS seurasi Suomen ulkopolitiikkaa erittäin tarkasti ennen muuta siitä
näkökulmasta, miten Suomen harjoittama politiikka vaikutti seuran mielestä
mahdollisuuksiin puolustaa maata. Heti heimosotien jälkeen perustetussa
seurassa oltiin varmoja siitä, että voimistuva Neuvostoliitto pyrkisi ottamaan
Venäjästä irtautuneen Suomen takaisin itselleen. Myös ns. virallinen Suomi
näki Neuvostoliiton maan suurimmaksi uhaksi, mutta 1920-luvun loppuvuosina
alettiin seuran mielestä tuudittautua liialliseen turvallisuudentunteeseen ja
luottaa esimerkiksi kansainliittoon. AKS poikkesi virallisesta linjasta myös
siinä, että se olisi jatkanut yhteistyötä Baltian maiden kanssa. Myös
pohjoismaiseen suuntaukseen AKS suhtautui maan johtoa epäilevämmin, sillä
seura ei luottanut sieltä saatavaan apuun.

Seuran maanpuolustustyö saavutti huippunsa 1930-luvun jälkipuoliskolla,
jolloin koko seurakoneisto valjastettiin asiaan. Seura järjesti maankattavaa
maanpuolustuspropagandaa kesästä 1936 alkaen ja teki mm. aloitteen Karjalan
kannaksen linnoittamisesta ja töiden rahoittamisesta kesällä 1939. Viimeinen
suuri hanke juuri ennen talvisotaa oli seuran organisoima ja Valtioneuvoston
tiedotuskeskuksen valvonnassa toiminut Maan Turva -organisaation työ, jossa
tuhannet järjestön asiamiehet kautta maan ennalta ehkäisivät
paniikkimielialaa ja välittivät maan johdolle ajantasaista tietoa väestön
mielialoista ja pikaisesti korjausta vaativista ongelmista.


---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/