[H-verkko] Jyväskylä, Yleisöluento ilmaston vaikutuksista Suomen historiaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Helmi 6 09:54:13 EET 2013


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Yleisöluento ilmaston vaikutuksista Suomen historiaan

Jyväskylä
11.2.2013 klo 18:00 – 11.2.2013 klo 19:30
---------------------------------------------------------

Yleisöluento ilmaston vaikutuksista maatalouteen ja asutukseen Suomen
historiassa

Ilmastonmuutos on yksi tämän hetken polttavimmista kysymyksistä. Moni pohtii,
miten ihmiset voivat selvitä maapallolla, jos hurjimmat ennustukset käyvät
toteen. Ilmasto on kuitenkin vaihdellut ja sen vaikutukset ovat näkyneet
ihmisten elämässä myös menneinä vuosisatoina. Filosofian tohtori Reijo
Solantie käsittelee luennollaan ”Suomi ja suomalaiset luonnontieteilijän
katsannossa kautta aikain” maanantaina 11.2. ilmaston ja luonnonolojen
suhdetta maatalouteen sekä asutukseen maamme historiassa. Luennolla kerrotaan
esimerkiksi väestökriiseistä, joita sattui sotavuosien, peräkkäisten
katovuosien sekä väestönkasvun seurauksena. Ankarimmin suomalaisia koeteltiin
suurvaltasotien kautena 1550–1720, jolloin myös ilmasto oli tavallista
kovempi. Kansa oppi kuitenkin varautumaan varsin hyvin ilmastollisiin
vahinkoihin niin kauan, kun riskien unohtaminen saattoi aiheuttaa hengenvaaran.
Sen sijaan nyky-yhteiskunnassa ilmastovahinkoihin varautumiseen suhtaudutaan
usein välinpitämättömästi.

Ilmasto on aina vaikuttanut yhteiskunnan kehitykseen. Lisäksi ihmiset ovat aina
ja kaikkialla joutuneet sopeutumaan ilmaston asettamiin ehtoihin ja riskeihin.
Nykyään kehitysmaissa väestönkasvu herkistää väestöjä ilmaston
riskeille kuten ennen Suomessa. Ilmaston, maatalouden ja väentiheyden
kolmiyhteys tulee maapallon väestön jatkuvasti kasvaessa olemaan ihmiskunnan
kohtalonkysymys.

Luento on osa Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen ja Historian ja etnologian
laitoksen järjestämää Historiamme tänään - mitä tohtorit kertovat?
-yleisöluentosarjaa, jolla tuoreet tohtorit johdattavat yleisön menneisyyden
ja kulttuurien salaisuuksiin oman väitöstutkimuksensa näkökulmasta. Tutkijat
esittelevät aiheitaan selkeästi ja innostavasti, ja tilaisuudet ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille. Luentosarjalla ei tarvitse pelätä vaikeata
tieteellistä kieltä tai väitöstilaisuuksien kaavamaisuutta. Tuoreiden
tohtoreiden matkassa suuremmatkin historialliset kehityslinjat ja eri
kulttuurien piirteet on helpommin ymmärrettävissä.

Reijo Solantien luento järjestetään maanantaina 11.2. klo 18.00–19.30
Jyväskylän yliopiston Historica-rakennuksessa, huoneessa H306 (3. krs,
hissi).  Tilaisuudessa on aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle.
Osallistuminen on maksutonta.          

 

Tiedustelut: Reijo Solantie (reijo.solantie at elisanet.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/