[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Pro gradu -palkinto (metsähistoria)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Joulu 19 09:51:11 EET 2013


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Pro gradu -palkinto (metsähistoria)
---------------------------------------------------------
Vuonna 1994 perustettu Metsähistorian Seura edistää laaja-alaisesti
metsähistorian ja -perinteen tutkimusta, harrastusta, tallennusta ja esille
tuontia. Seura on metsähistoriasta kiinnostuneiden metsäalan ammattilaisten,
eri alojen tutkijoiden ja muiden metsähistorian harrastajien kohtaamispaikka.
Metsähistorian Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Metsähistorian Seura myöntää pro gradu -palkinnon kalenterivuoden 2013
aikana hyväksytystä erityisen ansiokkaasta pro gradu -työstä. Palkinto
jaetaan Metsähistorian Seuran vuosikokouksessa keväällä 2014. Seuran
yhteistyökumppanina tässä hankkeessa on Metsänhoitajaliitto ry.

Pro gradu -palkinto on verovapaa apuraha, jonka suuruudesta seura päättää
kunakin vuonna erikseen. Vuonna 2013 jaetun palkinnon suuruus oli 500 euroa.
Palkinnon saajan on mahdollista laatia pro gradu -työn pohjalta artikkeli
Vuosilustoon, joka on Metsähistorian Seuran ja Suomen Metsämuseo Luston
vertaisarvioitu julkaisu.

Metsähistorian Seura pyytää yliopistojen metsähistoriaan liittyviä pro
gradu -töitä ohjanneita professoreita tekemään perusteltuja ehdotuksia
vuonna 2014 jaettavan pro gradu -palkinnon saajaksi. Palkinnon
myöntöperusteina käytetään seuraavia periaatteita:
- ansiokas tutkimus
- tuottaa uutta tietoa metsähistorian alalta
- perustuu johonkin aiemmin käyttämättömään tai vähän käytettyyn
lähdeaineistoon
- osoittaa tekijän kykyä tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä
- on hyvin ja kiinnostavasti kirjoitettu.

Ehdotukset pro gradu -palkinnon saajaksi voivat perustua gradusta annettuihin
lausuntoihin. Ehdotuksen laajuus on noin yksi sivu ja siihen tulee liittää pro
gradu -työn tiivistelmä ja opiskelijan yhteystiedot.
Ehdotukset pyydetään lähettämään 31.1.2014 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen leena.paaskoski AT lusto.fi tai 
postitse osoitteeseen
Metsähistorian Seura
c/o Lusto Suomen Metsämuseo
Lustontie 1
58450 Punkaharju

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jaana Laine <jaana.laine at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.2.2014