[H-verkko] Työtä: Historiallinen Aikakauskirja hakee toimitussihteeriä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 10 19:59:51 EET 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Historiallinen Aikakauskirja hakee toimitussihteeriä
---------------------------------------------------------
Historiallisen Aikakauskirjan nykyisen toimitussihteerin siirtyessä toisiin
tehtäviin lehti etsii toimituksensa vahvistukseksi uutta

toimitussihteeriä.

Toimitussihteerin ydintehtäviin kuuluu lehden numeroiden toimittaminen ja
valmistaminen yhteistyössä muun toimituksen ja kirjapainon sekä lehden
avustajien kanssa. Muita tehtäviä ovat lehden kotisivujen päivittäminen,
ilmoitusten hankinta sekä mahdollisesti myös lehden talouden hallinnointiin
osallistuminen.

Historiallinen Aikakauskirja (http://pro.tsv.fi/haik/) ilmestyy neljästi
vuodessa. Toimitussihteerin tehtävä on osapäiväinen, ja sen voi suorittaa
etätyönä kotona.

Toimitussihteerin toivotaan osallistuvan myös lehden toimituksen ja hallituksen
kokouksiin.

Tehtävään valittavalta edellytetään keskeisten tekstinkäsittelyohjelmien
hallintaa, hyvää suomen kielen taitoa, järjestelmällisyyttä,
yhteistyökykyä samoin kuin kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä
kiinnostusta lehden tutkimusalaan. Myös kuvankäsittelytaidot ja visuaalinen
hahmotuskyky ovat eduksi.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään hakemus viimeistään
10.1.2014. Hakijan tulee liittää mukaan kuvaus itsestään ja
pätevyydestään samoin kuin kaikki tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat.

Lisätietoja: marko.lamberg at historia.su.se ja pauli.kettunen at helsinki.fi

Hakemukset tulee jättää sähköpostitse liitetiedostoina viimeistään

10.1.2014 klo 16.00 osoitteeseen marko.lamberg at historia.su.se

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Lamberg <marko.lamberg at historia.su.se>
Ilmoitus vanhentuu: 11.1.2014
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://pro.tsv.fi/haik/