[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Tulkoon rokki Suomeen – ja se tuli

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 29 12:05:30 EEST 2013


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Satu Soukka <satu.soukka at gmail.com> YTM, sosiologian jatko-opiskelija, Turun
yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Huhtamäki, Mikael: Live in Finland. Kansainvälistä keikkahistoriaa Suomessa
1955-1979. Gummerus, 2013. 392 sivua.


Tulkoon rokki Suomeen – ja se tuli
---------------------------------------------------------

Mikael Huhtamäen teos Live in Finland dokumentoi Suomessa vierailleet
kansainväliset artistit vuosilta 1955-1979. Kirja monipuolistaa suomalaista
kulttuurihistoriaa ja kertoo rockin vallankumouksesta, joka rantautui myös
Suomeen. 

 

Mikael Huhtamäen teos Live in Finland tekee juuri sen, mikä tehtäväksi
johdantoluvussa annetaankin: dokumentoida Suomessa vuosina 1955-1979 vierailleet
ulkomaiset pop- ja rockyhtyeet, sekä missä ja milloin konsertit pidettiin.
Kirjassa on nostettu esiin suurimmat Suomessa vierailleet rocknimet omina
esittelylukuinaan, kuten Led Zeppelin, Queen, David Bowie, Ramones jne. Näiden
väliin on sijoitettu lyhyempiä konserttivierailujen esittelyjä eräänlaisina
siirtymälukuina, joihin valitut artistit ovat kirjailijan mukaan "muuten
kiinnostavia." Kirjan lopusta löytyvät taulukot top-500 -artistivierailuista
yksityiskohtaisine tietoineen. Aineisto on koottu lehtitiedoista, aikalaisten
haastatteluista sekä säilyneistä äänitallenteista.

Esille nostetut artistit ovat osuvasti valittuja - edustus kuvaa rockmaailman
moninaisuutta mainiosti. Valitut artistit edustavat erilaisia rockmusiikin
tyylejä ja jokaisella heistä on oma merkityksensä musiikkimaailman
kulmakivinä. Ja kuten kirjasta käy ilmi, he ovat tuoneet "suuren maailman"
oppia myös Suomeen. Huhtamäki on joutunut kuitenkin tekemään rajausta
tarjolla olleista kansainvälisistä artisteista. Kirjan ulkopuolelle on
jätetty sellaisiakin nimiä, kuten Ten Years After, Steppenwolf, Frank Zappa,
Thin Lizzy ja Patti Smith. Aineiston tarkemmalla määrittelyllä olisi
artistivalinnan perusteet tulleet paremmin esille.   

Konserttivierailujen dokumentoinnin lisäksi Huhtamäki pyrkii kuvaamaan
tapahtumia konserteissa ja niiden jälkeen. Samalla tarkoitus on korjata
mahdollisia muistivirheitä, jotka ovat saattaneet jäädä elämään
värikkäinäkin tarinoina. Kirjassa on onnistuttu tuomaan esille kiinnostavia
tapahtumia keikoilta ja niiden ulkopuoleltakin maailmankuulujen rocktähtien
oikkujen ja juhlinnan ohella. Oman osansa saa myös suomalaisen musiikkimaailman
pieni, mutta tehokas taustajoukko, jonka ansiosta artistivierailut
ylipäätään tulivat mahdollisiksi. Kirjasta on kuitenkin vaikea hahmottaa
muistivirheiden olemassaoloa. Niiden esiintymiskohtia Huhtamäki ei erittele ja
tällöin virheiden oikominenkaan ei tule esille.

Teos sisältää lukuisia aikalaislehtien konserttiarvioita, joiden tarkoitus on
kuvata yleistä mielipidettä sekä arvostelijoiden näkemyseroja. Tekstissä
kursivoidut konserttiarviot ovat hauskaa luettavaa sinänsä, mutta
harmillisesti kirjailijan oma ääni katoaa näiden usein  pitkienkin
lainausten taakse. Lukija jää kaipaamaan ns. ajanhengen kuvausta, jolloin
konserttiarviot asettuisivat oikeaan valoon. Jonkinlaista näkemystä siteeratut
arviot tietenkin antavat, mutta tieto jää irralliseksi ilman lähteiden
peilaamista laajempaan kulttuuriseen taustaan. Lukija ei pääse arvioimaan
tiedon luotettavuutta ilman aikalaislähteiden sekä aineistonkeräyksen ja
-käsittelymenetelmän kriittistä tarkastelua, sekä kirjailijan oman aseman
reflektointia tiedon tuottajana. 

Näistä puutteista huolimatta Huhtamäen teos on ainutlaatuinen avaus
aiheeseen, joka löytää paikkansa suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Live in
Finland -teoksen kokonaisuudesta on hahmotettavissa useita musiikkimaailman ja
siihen liittyvien oheisilmiöiden juonteita ja kehittymiskaaria. Tällaisia ovat
ensinnäkin artistien esiintymiset yleensä, jotka ajan myötä muuttuivat
lyhyistä lavahetkistä parin tunnin loistokkaaksi showksi. Läsnä ovat myös
musiikki- ja kiertueteknologian kehittyminen ja erityisesti suomalaisen
musiikkijournalismin ammattimaistuminen, mikä näkyy konserttiarvioiden
asiantuntevampana otteena, sekä alan lehtien lisääntymisenä 1970-luvulla.
Lopulta Huhtamäen teoksessa paljastuu eräs olennainen rockmaailman ominaisuus:
sex, drugs & rock'n'roll on ollut läsnä myös Suomessa.

Mikael Huhtamäen Live in Finlandon viihdyttävä lukukokemus. Teos avautuu
parhaiten tuona aikana nuoruutensa viettäneille tai muuten rockin
vuosikymmenien ajanhenkeä ja populaarimusiikin historiaa tunteville, mutta on
antoisa avaus myös muuten aiheesta kiinnostuneille. Teoksen selkeä sanoma on,
että Suomi ei sittenkään ole ollut pelkästään humppamusiikin maa tai
musiikkimaailman takapajula. Täällä on osattu myös rokata

Mikael Huhtamäen teos Live in Finland dokumentoi Suomessa vierailleet
kansainväliset artistit vuosilta 1955-1979. Kirja monipuolistaa suomalaista
kulttuurihistoriaa ja kertoo rockin vallankumouksesta, joka rantautui myös
Suomeen. 

 

---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/