[H-verkko] Apurahailmoitus/tutkimuspyyntö: Wihurin stipendi Villa Lantessa haettavana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Marras 22 11:27:43 EEST 2012


Agricolan tutkimuspyyntö- ja apurahatietokantaan on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Wihurin stipendi Villa Lantessa haettavana
---------------------------------------------------------
WIHURIN STIPENDI VILLA LANTESSA HAETTAVANA

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin stipendin
ajalle 1.8.2013-31.7.2014. Stipendin suuruus on 21 000 euroa. Se myönnetään
nuorelle tieteenharjoittajalle, joka tekee Suomen Rooman-instituutissa Villa
Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä jollakin instituutin pääasiallisella
tutkimusalalla. Näihin kuuluvat erityisesti arkeologia, historia, klassillinen
filologia, italian kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus.
Apuraha voidaan jakaa myös useamman hakijan kesken.

Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja curriculum vitae, johon sisältyy
tiivistelmä opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta.
Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe, kokonaiskesto
ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus rahoittaa.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (mieluiten yhtenäisenä pdf:nä) säätiön
asiamiehelle Eeva-Maria Viitaselle 30. marraskuuta 2012 mennessä osoitteella
asiamies[at]irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa
asiamiehelle myös suoraan, mieluiten sähköpostitse.

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org. Lisätietoja
stipendistä saa asiamies Eeva-Maria Viitaselta (asiamies[at]irfrome.org).

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva uusi lainsäädäntö astui voimaan
1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä apurahasta tulee
apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut myös ulkomailla tehdyn
tutkimuksen osalta. Lisätietoja www.mela.fi.


-- 
Eeva-Maria Viitanen
Asiamies
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.irfrome.org

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.12.2012