[H-verkko] Työtä: Koordinaattori ja projektiassistentti Museo 2015 -hankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Marras 9 16:33:24 EEST 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Koordinaattori ja projektiassistentti Museo 2015 -hankkeeseen
---------------------------------------------------------
Suomen museoliitto hakee koordinaattoria ja projektiassistenttia Museo 2015
-hankkeeseen

Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Suomen museoliiton ja Valtion
taidemuseon kanssa johtama museoiden yhteishanke, joka toteutetaan 2012 - 2015.
 
 Hankkeen päätavoitteet ovat museoiden kokoelmahallinnan
kokonaisarkkitehtuurin ja luettelointiohjeiden laatiminen, yhteisen
kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta, tuki
aineistojen viemiseksi Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK)
Finna-asiakasliittymään sekä museoiden näkymän kehittäminen em.
asiakasliittymään.
 
 Koordinaattori
 
 Koordinaattorin päätehtävänä on museoiden luetteloinnin kehitystyö
yhdessä hanketiimin ja museoiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi
koordinaattori osallistuu hankkeessa toteutettavan museoiden
kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittelytyöhön ja em.
järjestelmän koulutustehtäviin. Koordinaattorin tehtäviin voidaan
sisällyttää jatkossa myös muita Museo 2015 -hankkeeseen liittyviä
tehtäviä.
 
 Tehtävän hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa sekä
muutaman vuoden työkokemusta työnkuvaan kuuluvista tehtävistä.
Koordinaattorin tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää museoiden
luettelointikäytäntöjen, prosessien ja käytäntöjen tuntemusta.
Koordinaattorilta edellytetään lisäksi ryhmä- ja projektityökokemusta sekä
esiintymis- ja matkustusvalmiutta. Lisäksi tehtävässä edellytetään
erinomaista suomen kielen ja sujuvaa englannin kielen taitoa sekä vähintään
tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Eduksi luetaan sähköisten
kokoelmahallintajärjestelmien Share Point -ympäristössä toimimisen tuntemus
sekä koulutussuunnitteluosaaminen.
 
 Tehtävän palkka on 3 100 €.
 
 Projektiassistentti
 
 Projektiassistentin päätehtävänä on Museo 2015- hankkeen tukitoimet ja
viestintä. Tehtäviin kuuluvat hankehallinnoinnin ja -seurannan tehtävien
lisäksi tilaisuuksien ja koulutusten järjestelyt. Projetiassistentin ehtäviin
voidaan sisällyttää jatkossa myös muita Museo 2015 -hankkeeseen liittyviä
tehtäviä.
 
 Tehtävässä edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulutututkintoa (esim.
tradenomi), kokemusta talous- ja projektihallinnan ja viestinnän tehtävistä.
Projektiassistentin tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää
erinomaista suomen kielen ja sujuvaa englannin kielen taitoa sekä vähintään
tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä edellytetään
palveluhenkisyyttä, järjestelmällisyyttä ja valmiutta sopeutua nopeasti
vaihtuviin työtilanteisiin.
 
 Eduksi luetaan aikaisempi kokemus verkkoviestinnästä ja Share Point
-ympäristöstä. Lisäksi hallinnon järjestelmien (Rondo, M2) ja museoalan
tuntemus luetaan eduksi.
 
 Tehtävän palkka on 2 400 €.
 
 Molempien tehtävien hoitamisessa edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja
kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Odotamme
työntekijöiltä oppimishalua ja valmiutta sitoutua hankkeesen ja sen
tavoitteisiin.
 
 Työaika on 36,25 h/vk. Työpaikka sijaitsee Museoviraston toimitiloissa
osoitteessa Sturenkatu 2a, Helsinki. Tiimin työtapa edellyttää läsnäoloa,
joten etätyö ei ole mahdollista. Työsuhteet alkavat mahdollisimman pian ja
kestävät 31.12.2013 asti. Hankerahoituksen varmistuessa työsuhteita voidaan
jatkaa vuosittain Museo 2015 -hankkeen loppuun (31.12.2015) asti. Työsuhteessa
noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.
 
 Lisätietoja tehtävistä antaa projektipäällikkö Satu Savia / Museo 2015
-hanke, satu.savia(a)nba.fi
 
 Tiiviit hakemukset ansioluetteloineen ja suosittelijatietoineen pyydetään
toimittamaan viimeistään 31.10. klo 16.00 sähköpostitse Suomen museoliittoon
osoitteella museoliitto(a)museoliitto.fi. Aihe-kenttään merkintä: Museo 2015
ja maininta, koskeeko hakemus koordinaattorin vai projektisassistentin
tehtävää.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tuuli Rajavuori <tuuli.rajavuori at museoliitto.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.11.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.museoliitto.fi/tyopaikat.php?aid=10936&k=9511&d=2012