[H-verkko] Arvosteltavaksi: Rintamanaisen monta sotaa, Työväentutkimus vuosikirja 2012

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Nov 28 15:07:24 EET 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
***
Työväentutkimus Vuosikirja

Työväen perinnelaitosten (Työväen Arkisto, Kansan Arkisto, 
Työväenliikkeen kirjasto, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura, Työväenmuseo Werstas, Lenin-museo ja Työväenperinne – 
Arbetartradition ry.) julkaisema Työväentutkimus Vuosikirja ilmestyy 
tänä syksynä laajana 140-sivuisena lukupakettina.

Sen artikkelit jakautuvat kolmeen osioon siten, että aluksi 
tarkastellaan kolmen merkittävän työväenkulttuurin vaikuttajan Kössi 
Kaatran, Elvi Sinervon ja Raoul Palmgrenin työtä ja merkitystä 
työväenliikkeessä. Kirjoittajina ovat tutkijat Kati Launis, Jaana 
Torninoja-Latola ja Hanne Koivisto Turun yliopistosta.

Toisessa osiossa otsikolla Yhteiskunta, talous, politiikka esillä on 
maaseudun murroksen ja sen ilmenemismuotojen yhteys 1950-luvun lopun 
hyvinvointivaltiopolitiikan syntyvaiheisiin. Toisessa osion 
artikkelissa käsitellään Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja 
kokoomuspuolueen mietteitä vasemmiston politiikasta ja eduskunnan 
määräenemmistöpykälistä 1970-luvulla. Kirjoittajina ovat tohtori Päivi 
Uljas ja tutkija Ville Okkonen.

Kolmannessa osiossa professori Hannu Itkonen tarkastelee kevään 1918 
sisällissodan tapahtumia Joroisissa, ja lisensiaatti Pertti Hynynen 
Karl Marxin käsityksiä Yhdysvaltain sisällissodasta. Vuosikirjassa on 
siten esillä jälleen laaja kirjo työväentutkimusta.

Mukana ovat myös perinteiset opinnäyte-esittelyt, runsas kirja-arvio- 
osasto – tarkasteltavina on niin työväenliikkeen ja työn historiaa 
käsitteleviä teoksia, tämän päivän yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
paneutuvia esityksiä, muistelmia jne.; yhteensä yli 30 teosta – sekä 
runsas Tiedonkierto-katsaus työväenperinnelaitosten tapahtumista 
vuoden aikana.

Työväentutkimus Vuosikirja 2012 julkistetaan torstaina 29.11.2012 
kello 14.00–16.00 Työväenliikkeen kirjaston tiloissa osoitteessa 
Sörnäisten rantatie 25 A 1, 00500 Helsinki. Tilaisuudessa puheenvuoron 
pitävät muun muassa lisensiaatti Hanne Koivisto, museoassistentti 
Antti Siika-aho ja maisteri Minna Rossi. Koiton Laulu esiintyy.

****
Kaija Heikkinen
Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa
Kuvitus: Eero Caselius

Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla 
sota-ajan Suomessa. Tutkimuksen keskiössä on rintamalla 
työskennelleiden naisten identifioituminen suhteessa muihin 
suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja 
viholliseen. Teoksessa pyritään nostamaan esiin niitä rintamalla 
toimineita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden 
katveeseen; lotathan ovat saavuttaneet 1990–2000-luvuilla lähes 
hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden 
kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, 
suurissa pesuloissa ja varuskorjaamoissa työskennelleisiin naisiin, 
jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa 
siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen 
sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös 
problematisoi naisten yhtenäisyyden ja tuo näkyville naisten 
keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan 
laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikuttanut 
suomalaiseen sukupuolijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko 
rintamalla työskentely uusintanut perinteisen naisen mallia, 
itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista 
julkaistuja muistelmateoksia.

Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa.
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu, 2012
Julkaisusarja: Kultaneito X
Kaija Heikkinen
Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa
Kuvitus: Eero Caselius

Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu

Yksin vai yhdessä tarkastelee naisena olemisen vaikeutta rintamalla 
sota-ajan Suomessa. Tutkimuksen keskiössä on rintamalla 
työskennelleiden naisten identifioituminen suhteessa muihin 
suomalaisiin naisiin, rintaman miehiin ja myös saksalaisiin miehiin ja 
viholliseen. Teoksessa pyritään nostamaan esiin niitä rintamalla 
toimineita naisryhmiä, jotka ovat jääneet aiempien tarkasteluiden 
katveeseen; lotathan ovat saavuttaneet 1990–2000-luvuilla lähes 
hegemonisen aseman suomalaisten naisten sota-ajan ansioiden 
kuvaamisessa. Siten huomiota kiinnitetään ns. työvelvollisiin, 
suurissa pesuloissa ja varuskorjaamoissa työskennelleisiin naisiin, 
jotka ovat joutuneet ”huoran varjoon” lottien puolustaessa 
siveellisyyttään.

Tutkimus jatkaa 1990-luvulla alkanutta feminististä suomalaisen naisen 
sota-ajan työn arvon nostamista. Samalla se kuitenkin myös 
problematisoi naisten yhtenäisyyden ja tuo näkyville naisten 
keskinäisiä hierarkioita ja suoranaista syrjintää. Teoksessa pohditaan 
laajemmin myös sitä, miten naisten rintamalla olo on vaikuttanut 
suomalaiseen sukupuolijärjestykseen. Tutkimuksessa kysytään, onko 
rintamalla työskentely uusintanut perinteisen naisen mallia, 
itsenäistänyt naista vai kenties jopa radikalisoinut heitä.

Tutkimuksen pääaineistona käytetään naisten sotakokemuksista 
julkaistuja muistelmateoksia.

Kaija Heikkinen: Yksin vai yhdessä. Rintamanaisen monta sotaa.
Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura, Joensuu, 2012
Julkaisusarja: Kultaneito X

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.