[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Lottien pitkäaikaisin johtaja

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Su Nov 11 20:30:33 EET 2012


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Elina Virtanen <elpavi at utu.fi> FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Antikainen, Marjo-Riitta: Velvollisuuden kutsu. Fanni Luukkonen johtajana..
Otava, 2012. 255 sivua.


Lottien pitkäaikaisin johtaja
---------------------------------------------------------

Vuosina 1999–2009 toteutettiin Suomen Lottaperinneliiton Lottien Suomi
-tutkimusprojekti, jonka tuloksena syntyi neljä Lotta Svärd-järjestön
historiaa käsittelevää teosta. Teologian tohtori, dosentti Marjo-Riitta
Antikaisen tutkimus Velvollisuuden kutsu. Fanni Luukkonen johtajana(2012) jatkaa
tätä Suomen Lottaperinneliiton tukemaan tutkimustyötä. Liiton tavoitteena
oli julkaista tieteelliseen tutkimukseen perustuva elämänkerta Lotta Svärdin
pitkäaikaisimmasta johtajasta, Fanni Luukkosesta (1882–1947).Marjo-Riitta Antikainen nostaa tutkimuskysymyksekseen Fanni Luukkosen
johtajuuden. Antikainen pitäytyykin koko teoksen ajan tiiviisti asettamassaan
näkökulmassa. Hän pohtii Luukkosen kasvamista johtajuuteen sekä Luukkosen
ominaisuuksia johtajana. Tutkimus avaakin mielenkiintoisen ja monipuolisen
näkökulman 1900-luvun alkupuolella eläneen naisjohtajan elämäntarinaan ja
työuraan. 

Antikainen näkee, että Fanni Luukkosen aktiivinen järjestötoiminta muun
muassa raittiusliikkeessä sekä ahkera työnteko opettajana kasvatti hänen
johtamistaitojaan. Antikainen toteaakin, että Fanni Luukkonen ei syntynyt
johtajaksi vaan elämän tuomien haasteiden kautta hän kasvoi tehtäväänsä.
Opitut taidot testattiin, kun Luukkonen vuonna 1929 valittiin Lotta Svärdin
keskusjohtokunnan puheenjohtajaksi. Hän nousi yhdistyksen johtohahmoksi ja
keulakuvaksi, joka luotsasi järjestöä kehittäen sen toimintaa ja luoden
järjestön sisään yhtenäisyyttä.  Luukkosesta muodostuikin jo elinaikanaan
karismaattinen johtaja ja legenda.

Antikainen pohtii Luukkosen johtajuutta paitsi 1930-luvun johtajakuvan kautta
myös tämän päivän moderneilla näkemyksillä ja termeillä johtajuudesta.
Lukija ryhtyy väistämättä pohtimaan kysymystä hyvän johtajan
ominaisuuksista. Käsittelytapa avaa mielenkiintoisen näkökulman ja
vertailukohdan Fanni Luukkosen ja tämän päivän johtajuuden välillä.
Toisaalta paikka paikoin johtajuuden määrittelyssä käytetyt modernit termit
antavat käsittelylle väkinäisen vaikutelman.

Tutkimuksessa Fanni Luukkonen kuvataan varsin esimerkillisenä johtajana. Hänen
johtajakuvassaan tuodaan esille vain joitakin säröjä – ja särötkin
tulkitaan useimmiten Fanni Luukkosen eduksi. Esimerkiksi äärioikeiston nousu
1920-luvun lopussa pakotti Lotta Svärdin puheenjohtajan kannanottoihin, jotka
eivät miellyttäneet kaikkia järjestön jäseniä. Luukkonen pyrki kuitenkin
pitämään ristiriidat poissa julkisuudesta – olihan hänen kantavana
tavoitteenaan luoda yhtenäinen Lotta Svärd. Olisin toivonut, että tutkimus
olisi tuonut laajemmin esille järjestön sisällä ilmenneitä ristiriitoja ja
niiden johtajalle mukanaan tuomia haasteita.

Kirjan valokuvat avaavat lukijalle Luukkosen elämänkaarta aina lapsuudesta
hänen kuolemaansa saakka. Varsin usein olemme tottuneet näkemään Luukkosesta
kuvan, jossa on lottapukuun pukeutunut viisikymppinen arvovaltainen
lottajohtaja. Teoksen valokuvat tuovat esiin myös toisenlaisen Fanni Luukkosen:
nuoren opiskelijan ja opettajan, iloisen tädin sekä sairauden riuduttaman
vanhuksen.

Antikaisen teos on miellyttävä lukea. Selkeästi kirjoitettu teksti, hyvin
valitut valokuvat ja tutkijan pohdiskeleva ote johdattavat lukijaa eteenpäin
Fanni Luukkosen elämäntarinassa. Tutkimus herätti ajatuksia naisen
mahdollisuudesta toimia työelämässä, luoda uraa ja päästä johtotehtäviin
1900-luvun alkupuolen Suomessa. Tutkimuksen loppuun olisin kaivannut vielä
jonkinlaista pohdintaa ja yhteenvetoa tutkimuksen tuloksista. Tämä olisi
selkeyttänyt ja tiivistänyt lukijalle tutkimuksen tärkeimmät
johtopäätökset Fanni Luukkosen johtajuudesta.---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/