[H-verkko] Työtä: Suomen historian yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 1 13:55:09 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen historian yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen
tehtävä
---------------------------------------------------------
Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella
Suomen historian oppiaineessa on haettavana yliopistonlehtorin määräaikainen
työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2017

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu laaja opetusvastuu perus-, aine- ja
syventävissä opinnoissa, opinnäytetöiden ohjausta ja oppiaineen
kehitystoimintaa. Tehtäviin kuuluu myös jatkokoulutukseen ja
tutkimustoimintaan liittyviä tiedotus- ja koordinointitehtäviä sekä oman
tieteellisen tutkimustyön tekemistä.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin
tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja
ohjata opinnäytteitä. 
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, perehtyneisyys
tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa
oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. 

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustason 6 - 7 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa
on 3254,17- 3754,51 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu
henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta
palkanosasta.

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo ja akateeminen portfolio sekä muut
asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Hakemukset
osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan Historian, kulttuurin ja
taiteiden tutkimuksen laitoksen kansliaan (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN
YLIOPISTO) tai sähköpostitse: hkt-kanslia at lists.utu.fi viimeistään
perjantaina 16.11.2012 klo 15.45.

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella
Suomen historian oppiaineessa on haettavana yliopisto-opettajan määräaikainen
työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 1.1.2013 - 31.12.2017 edellyttäen, että
tehtävään nimitetty hoitaa toista tehtävää em. ajan.

Yliopisto-opettajan tehtävä on opetustehtävä, johon sisältyy
perustutkintotason opetusta sekä opetuksen suunnittelua ja kehittämistä.
Lisäksi tehtävään kuuluu omaa tieteellistä tutkimusta sekä
yliopistohallintoon liittyviä tehtäviä. Yliopisto-opettaja vastaa omalta
osaltaan historian yhteisten perusopintojen opetuksesta.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään
soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa.
Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen,
pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta
monipuolisesti.

Tehtävässä maksettava palkkaus vastaa opetus- ja tutkimushenkilöstön
vaativuustason 5 - 6 mukaista palkkausta, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa
on 2787,19 - 3254,17 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävään kuuluu
henkilökohtainen palkanosa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta
palkanosasta.

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo ja akateeminen portfolio sekä muut
asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Hakemukset
osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan Historian, kulttuurin ja
taiteiden tutkimuksen laitoksen kansliaan (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN
YLIOPISTO) tai sähköpostitse: hkt-kanslia at lists.utu.fi viimeistään
perjantaina 16.11.2012 klo 15.45.

Tiina Nyberg
Hallintosihteeri
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto
tjnybe at utu.fi
(02) 333 5210------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.11.2012