[H-verkko] Turku, Väitös: Suomalaisen meijeritoiminnan vaiheet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 21 11:31:40 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Suomalaisen meijeritoiminnan vaiheet
Turku 26.05.2012  - 26.05.2012 

Lauantaina 26. toukokuuta 2012 kello 12 esitetään Turun yliopistossa
(Calonia, Cal1-auditorio, Caloniankuja 3) julkisesti tarkastettavaksi
kauppatieteiden lisensiaatti Yrjö Louhen väitöskirja 'SUOMALAINEN
MEIJERI - Kauppaoikeudellinen tutkimus lainsäädännön kehityksestä
osuuskunta- ja osakeyhtiömuotoisessa suomalaisessa
meijeritoiminnassa?. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori
Matti Rudanko Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja kustoksena
professori Jukka Mähönen.

KTL Yrjö Louhi on syntynyt 1925 Jalasjärvellä. Hän on valmistunut
taloustieteiden kandidaatiksi 1979 Tampereen yliopistosta ja
kauppatieteiden lisensiaatiksi 1985 Vaasan korkeakoulusta. Väitös
kuuluu kauppaoikeuden alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten: matkapuhelin 040 539
5404, s-posti yrjo.louhi[at]armas.fi

Väitös on julkaistu (vain verkkojulkaisuna) Turun yliopiston
sähköisessä julkaisuarkistossa:
https://www.doria.fi/handle/10024/76806 

Suomalaisen meijeritoiminnan vaiheet

KTL Yrjö Louhen väitöstutkimuksen kohteena on kaksi aluetta. Yhtäältä
tutkitaan meijeritoimintaa ja toisaalta lainsäädäntöä varhaisesta
historiasta nykypäiviin ja arvioidaan niiden vuorovaikutusta.
Historian kirjoitus alkaa siitä ajankohdasta, josta on olemassa
suomalaista kirjoitettua tietoa eli jo 1200-luvulta. Tutkimus on
jaettu kolmeen meijerivaiheeseen, joissa kehitystä seurataan
nykypäiviin saakka.

Tärkeää kehitysvaihetta merkitsi osuustoiminnallisten meijerien
syntyminen 1800-luvun lopulla. Osuustoiminnallinen yhteistyö on
alkanut osakeyhtiölain 1895 voimaan tullessa. Osuustoiminta-aatteen
kannattelemana saatiin vahvistetuksi osuustoimintalaki 1901. Tämän
turvin maidontuottajat alkoivat saada haltuunsa maidon jalostuksen
eli alkoivat perustaa osuusmeijereitä. Ne puolestaan perustivat
vuonna 1905 voinvientiosuusliike Valion, jonka ensisijaisena
tarkoituksen oli harjoittaa vientiä. Tätä aikaisemmin yksityiset
kauppiaat olivat omien tavoitteittensa kera harjoittaneet
maitotuotteiden kauppaa.

Osuustoimintalakiin tuli vuonna 1918 muutos, joka koski edustajiston
valitsemista. Se korvasi osuuskunnan kokouksen kokonaan tai osaksi,
siten kuin säännöissä määrätään. Osuuskuntalaki tuli voimaan vuonna
1954. Tämän jälkeen kaikki osuuskunta-- ja osakeyhtiölakisäädökset ja
niihin tulleet muutokset ovat olleet myötävaikuttamassa
meijeritoiminnan kehitykseen. Kilpailulainsäädäntö oli osatekijänä
siihen, että osuusmeijerit ja Valio joutuivat markkinoinnin
järjestämiseksi suuriin muutoksiin.  Osuusmeijerin tarkoituksena ja
toimialana on jäsentensä elinkeinon tukemiseksi hankkia ja kerätä
ensisijaisesti jäsentensä tuottamaa maitoa ja markkinoida se edelleen
sekä muutoinkin tukea ja kehittää jäsentensä maidontuotantoa.
Maidontuottajan lähes koko elinkeinon harjoittaminen perustuu
meijeritoimintaan.  Osuusmeijereille maitoa voivat, jäsenten tavoin,
toimittaa muutkin maidontuottajat. He saavat toimittamastaan maidosta
aivan samanlaisen hinnan ja muutenkin samat edut kuin jäsenet, mutta
ei kokouksissa äänivaltaa. Tässä on kuitenkin niin sanottu
vapaamatkustajaongelma. 

Meijerienkeskusosuusliike Valio on muutettu osakeyhtiöksi vuonna
1992. Sen osakkeenomistajista enemmistö on Valio Oy:n
yhteistyömeijereitä eli hankintaosuuskuntia. Vain 2,6 prosenttia
osakkaista on sellaisia, jotka eivät ole Valio Oy:n
yhteistyömeijereitä. Näiden osalta Valiolla on sekä lunastusoikeus
että lunastusvelvollisuus. Näistä kumpikaan osapuoli, Valio tai
vähemmistö, ei ole tätä oikeutta tai velvollisuutta käyttänyt.

Valio on niukentanut vuosittain jakamaansa osinkoa. Tämä on Louhen
mukaan oikeansuuntainen kehitys, koska tässä tutkimuksessa saadun
tiedon mukaan, Valio Oy:n osakkeiden jako oli aikanaan epäonnistunut.
Se ei ollut oikea jäsenten (osakkaiden) omistukseen, eikä kokoon
suhteutettuna. Valion toiminnan tuotto jaetaan pääasiassa
osakasmeijerien tuottaman maidon tilityshintana.

Louhen tutkimuksen lopussa arvioidaan osuustoiminnan kehitystä ja
tehdään johtopäätöksiä. Tutkimus osoittaa, että ihmisten välisiä
moninaisia ristiriitoja on kaikissa vaiheissa ollut. Osuustoiminta ei
ole sellaista sopusointuista ja ristiriidatonta, kuin juhlapuheissa ja
kirjoituksissa usein esitetään. Osuustoiminta yhteisömuotona ei ole
tutkitun tiedon mukaan kuitenkaan häviämässä. 

Valio Oy on saavuttanut valiolaisessa ryhmittymisessä vakiintuneet
asemat. Se hallitsee yli 85 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta,
josta Valio antaa kilpailijoilleen tarvittavassa määrin raakamaitoa.
Tutkittuun tietoon perustuen Valio on saavuttanut kuluttajien
luottamuksen ja sitä voidaan pitää eettisenä ja vastuuntuntoisena
yhteisönä. Maitotuotteiden markkinoinnissa jatkuu aito kilpailu,
josta pitää huolen Valion ulkopuoliset maitotuotteiden jalostajat ja
markkinoijat.Turun yliopiston väitöstiedote (
http://domino.utu.fi/tiedotus/tiedotukset.nsf/n/NT000040B6.html )

Ilmoitus lähetetty: 18.5.2012 09:54

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/