[H-verkko] Arvosteltavaksi: Taidekokoelmia, Rosenlewiä, lottia ja Ångermanin elämää

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke toukokuu 16 13:39:54 EEST 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

****
Hetkinen ja muistijälki – Turun kaupungin taidekokoelman julkiset 
teokset.

Päätoimittaja Riitta Kormano.
Kirjoittajat: Marjo Auerkoski-Turjas, Lars Berggren, Christian 
Hoffman, Riitta Kormano, Riikka Niemelä, Ninna Pulli, Johanna 
Ruohonen, Bengt Selin, Johanna Seppä, Ringa Takanen, Riina Tiainen, 
Tatiana Tolonen, Eeva Maija Vilho ja Margareta Willner-Rönnholm.  
Turun museokeskuksen julkaisuja 56. Turku 2012. 271 s.

Turun kaupungin valtakunnallisesti merkittävään taidekokoelmaan kuuluu 
tällä hetkellä noin 10 000 taideteosta. Osa niistä on kaupungin 
julkisissa tiloissa: puistoissa ja kadunvarsilla, talletettuna 
virastoissa ja laitoksissa tai prosenttiperiaatevaroin toteutettuna 
uudisrakennuksissa tai kunnostuskohteissa. Turun museokeskuksen 
uutuuskirja Hetkinen ja muistijälki. Turun kaupungin taidekokoelman 
julkiset teokset esittelee kaupunkikuvasta tuttujen ulkoveistosten 
historiaa ja merkityksiä. Se pohtii julkisen taiteen 
kulttuurihistoriallisia ja aatteellisia taustoja, selvittää teosten 
valmistumisprosesseja ja rooleja kaupunkitilassa sekä tarkastelee 
teoksiin liittyviä tapahtumia ja niihin kohdistuvia epävirallisiakin 
tempauksia. Teos on jatkoa Turun kaupungin taidekokoelmasta kertovien 
kokoelmajulkaisujen sarjalle, jonka ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 
2008.

Hetkinen ja muistijälki valottaa kaupungin julkisen taiteen 148- 
vuotista historiaa. Samoihin kansiin on koottu tietoa turkulaisista 
taidehankkeista alkaen vuonna 1864 paljastetusta ensimmäisestä 
kuvaohjelmallisesta henkilömuistomerkistä aina 
kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 aikana toteutettuihin teoksiin. 
Neljäntoista taidehistorian ja museoalan asiantuntijan näkökulmat 
yhdistyvät kirjassa julkisen taiteen erityiskysymyksiä tarkastelevaksi 
kokonaisuudeksi. Teokseen ovat kirjoittaneet taidehistorian 
emeritaprofessori, FT Eeva Maija Viljo; taidehistorian professori FT 
Lars Berggren; Turun taidemuseon amanuenssi FL Christian Hoffmann; 
tohtorikoulutettava FM Johanna Ruohonen sekä Museokeskuksen Taide ja 
visuaalinen kulttuuri -yksikön intendentti FM Riitta Kormano ja 
tutkijat FM Marjo Aurekoski- Turjas; FM Riikka Niemelä; MScs Ninna 
Pulli; FM Bengt Selin; HuK Johanna Seppä; FM Ringa Takanen; FM Riina 
Tiainen; FM Tatiana Tolonen ja FT Margareta Willner-Rönnholm.
***
Jussi Koivuniemi:
Sukuyhtiön aika: Rosenlew 1853 – 1987. Kuvitettu, 811 s.

Rosenlew-yhtiö oli aikanaan yksi Suomen suurimmista 
teollisuusyrityksistä. Yhtiö kasvoi pitkän historiansa aikana 
merkittäväksi monialayhtiöksi ja työllisti parhaimmillaan 
yhtäaikaisesti yli 5000, tytäryhtiöt mukaan lukien yli 6000 henkilöä. 
Rosenlewin nimi on tunnettu mm. metalliteollisuuden ja 
puunjalostusteollisuuden monista tuotteista. Rosenlewin historia on 
ollut tutkimatta hämmästyttävän pitkään. Edellinen kirjoitettu kirja 
yhtiöstä on Oscar Nikulan teos vuodelta 1953. Sitä edelsi Hugo 
Laguksen vuonna 1928 kirjoittamaW. Rosenlew & Co. Aktiebolag.
Nyt ilmestyvä Sukuyhtiön aika: Rosenlew 1853 - 1987 on nykykriteerein 
tehtyä historiantutkimusta, ja esittelee Rosenlew-yhtiön koko 134- 
vuotisen historian. Jussi Koivuniemi käsittelee asiaa laajasti 
sukuyhtiön omistajuuden, tehdasyhteisön, liikeverkostojen ja muiden 
toiminnan edellytysten näkökulmasta. Runsaasti kuvitettu teos on 
antoisa niin yritys- ja teollisuushistoriasta yleisesti 
kiinnostuneille kuin Rosenlewin ajat omakohtaisesti kokeneille 
entisille rosenlewiläisillekin. Uusi kirja ja sitä varten tehty 
tutkimustyö tukee myös Satakunnan Museoon kuuluvan Rosenlew-museon 
toimintaa monin tavoin.


******
Nevala-Nurmi Seija-Leena
Perhe maanpuolustajana.
Sukupuoli ja sukupolvi Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 
1918-1944
444 s., 2012
Kustantaja: Tampere University Press. TUP

Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestö muodostivat yhdessä mahtitekijän 
suomalaisessa yhteiskunnassa maailmansotien välisenä aikana (1918– 
1939). Sotavuosina (1939–1944) ne toimivat maanpuolustuksen kantavina 
voimina niin rintamalla kuin kotirintamallakin. Lotta Svärd ja 
suojeluskunnat olivat muodollisesti itsenäisiä, mutta niiden aate ja 
ideologia olivat yhteiset, samoin usein myös käytännön toimintamuodot.

***
Kaisa Kyläkoski:
Olof Ångermanin aika ja elämä
Books on Demand, 2012
ISBN 978-952-498-612-0, pehmeäkantinen, 160 sivua

Suomen historian 1500-luku puristetaan usein Juhana-herttuan hoviin ja 
nuijasotaan. Varjoon jääneen elämän tavoittamiseksi on tässä kirjassa 
seurattu vuosina 1576-82 ja 1586-90 Raaseporin läänin voutina 
toiminutta Olof Ångermania. Hänen vaiheensa Itämeren rannoilla 
paljastavat, että juuri mikään elämässä ei ollut varmaa, tuolloinkaan.

*****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja-
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-
arvostelut/.