[H-verkko] CFP: Nordiska Historikermötet i Joensuu: Övergångar – gränser och möten i nordiska rum

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe toukokuu 11 14:17:23 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Nordiska Historikermötet i Joensuu: Övergångar – gränser och möten i
nordiska rum

Inbjudan att ge förslag till sessioner, rundabordssamtal och fria
föredrag till det 28. Nordiska Historikermötet i Joensuu, Finland
14–17 augusti 2014

Bästa kollega
Det 28. Nordiska Historikermötet äger rum i Joensuu i Norra Karelen
vid Östra Finlands universitet den 14–17 augusti 2014. Sedan år 1905
har mötet varit en omtyckt sammankomst med ca 300-500 deltagande
historiker från alla de fem nordiska länderna. Mötet arrangeras
tillsammans med den Skandinaviska avdelningen inom Historiska
Föreningen i Finland.

Som huvudtemat för mötet har valts ”Övergångar – gränser och möten i
nordiska rum” eftersom staden Joensuu ligger nära gränsen mot
Ryssland. Ytterligare har olika gränsområdens dimensioner länge
karakteriserat livsmönster och identitet i Norra Karelen. Rubriken
innefattar inte bara övergångar över riksgränser eller över gränser
mellan etniciteter utan också över gränser mellan olika rum, tider
och discipliner.

Programmet kommer att bjuda på key-noteföreläsningar,
halvdagssessioner, rundabordssamtal och sessioner med fria föredrag.
Halvdagsessionerna är högst tre timmar långa med tre till fem
föredrag på 20–40 minuter och diskussion. Rundabordssamtalen varar
också högst tre timmar, men längden och antalet diskussionspapper kan
planeras fritt. Vi önskar speciellt få sessionsförslag med anknytning
till mötets huvudtema ”Övergångar” men intressanta förslag från alla
historieforskningens fält i Norden är välkomna.

Förslagen till sessioner och rundabordssamtal ska innehålla
sessionens huvudrubrik, kort beskrivning av temat, ordförandens namn
och e-postadress samt namnen på deltagarna och rubriken på deras
papper. Förslagen till enskilda fria föredrag ska innehålla
presentationens titel, beskrivning av temat och föredragshållarens
namn och e-postadress.  Alla beskrivningar ska vara korta, max 800
tecken. Du kan använda skandinaviska språk eller engelska.
Anmälan kan endast göras on-line på web-sidan:
https://www.uef.fi/nordiskahistorikermotet

Skicka in förslag till sessioner, rundabordssamtal och fria föredrag
senast den 30 november 2012.
I januari 2013 ges besked om sessionen, föredraget eller
rundabordssamtalet har antagits till ordföranden via e-post.
Presentationer som blivit antagna publiceras på förhand. Tidtabell
och anvisningar för publiceringen ges tillsammans med beskeden. ------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.12.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
https://www.uef.fi/nordiskahistorikermotet