[H-verkko] Helsinki, Väitös: Empirical and Theoretical Synthesis on Revivals in 19th Century Finland

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 25 14:43:52 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Empirical and Theoretical Synthesis on Revivals in 19th
Century Finland
Helsinki 15.08.2012 klo 12:00 - 15.08.2012 

FM Mikko Heimola väittelee 15.8.2012 kello 12 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta 'Religious Rituals and Social
Norms in the Making of Adaptive Systems - Empirical and Theoretical
Synthesis on Revivals in 19th Century Finland'. Väitöstilaisuus
järjestetään osoitteessa Yliopiston päärakennus, auditorio XII,
Fabianinkatu 33.

Väitöksessä on luotu uskonnollisten herätysten syntyä selittävä
teoreettinen synteesi, joka pohjautuu aiempaan tutkimukseen ihmisten
yhteistyökyvyn evoluutiosta, sosiaalisten normien psykologiasta ja
uskonnollisten liikkeiden sosiaalihistoriasta. Vaikka tämä tutkimus
on osoittanut runsaasti rituaalisia velvoitteita asettavien
yhteisöiden olevan muita tiivimpiä ja pitkäikäisempiä, näiden
merkitystä uusien yhteisöiden synnyssä ole vielä tutkittu.
Väitöstutkimus täydentää kuvaa yhteisöiden elinkaaresta tältä osin.
Siinä luotu teoreettinen malli pohjaa paitsi aiemman tutkimuksen
systemaattiseen kritiikkiin myös sosiaalisten ilmiöiden
laskennalliseen simulointiin. Tätä mallia testataan Suomessa
1800-luvun alussa tapahtuneisiin kristillisiin herätyksiin
liittyvillä aineistoilla (keskeisimmässä asemassa Satakunnan
hyppyherätys, Pohjanmaan körttiläisherätys ja Kuortaneen vasulaiset).


Vastaväittäjänä on professor Richard Sosis, University of
Connecticut, ja kustoksena on professori René Gothóni.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8141-5


Helsingin yliopiston tapahtumakalenteri (
http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=304&id=4116
)

Ilmoitus lähetetty: 25.6.2012 14:40

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/