[H-verkko] CFP: Historiallisen Aikakauskirjan kirjoituskutsu: Arkeologia ja historia

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Kesä 5 08:34:51 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historiallisen Aikakauskirjan kirjoituskutsu: Arkeologia ja historia

Historiallinen Aikakauskirja julkistaa artikkelipyynnön teemasta

ARKEOLOGIA JA HISTORIA

Artikkelit tulevat numeroon 3/2013, joka ilmestyy syksyllä 2013.

Arkeologia on viime aikoina painottunut voimakkaasti historialliseen
aikaan. Toisaalta luonnontieteelliset tilastomenetelmät ovat tulleet
selkeämmin osaksi esihistoriallista arkeologiaa. Arkeologien on syytä
tuoda uusia tuloksiaan tiedoksi laajemmallekin historiasta
kiinnostuneelle yleisölle ja korostaa omaa asemaansa aineellisen
kulttuurin tutkimuksen asiantuntijoina. Arkeologit voivat muistuttaa
historiantutkijoita renvallilaisessa hengessä siitä tosiasiasta, että
myös aineellinen kulttuuri on merkittävä historiallinen lähde. Myös
historiantutkimuksessa tunnetaan kiinnostusta aineellista kulttuuria
kohtaan: sitä tutkitaan myös varsinkin taidehistoriassa eivätkä
monitieteiset tutkimus- ja julkaisuprojektit ole enää harvinaisia.

Tulevan teemanumeron tarkoituksensa on julkaista joukko
vertaisrvioinnin läpikäyneitä artikkeleita, jotka valottavat
arkeologian asemaa historiantutkimuksen tukena mutta toisaalta sen
tulosten haastajanakin. Kirjoitustarjoukset voivat käsitellä yhtä
hyvin esihistoriallisen kuin historiallisen ajan arkeologiaa nykyajan
arkeologiaa unohtamatta.

Historiallisen Aikakauskirjan lukijakunta koostuu
historiantutkimuksen ammattilaisista, historian opettajista ja
opiskelijoista sekä historian harrastajista. Kirjoittajien toivotaan
artikkeleiden teemaa ja luonnetta suunnitellessaan ottavan huomioon,
että lukijakunta koostuu siis enimmäkseen muista kuin
ammattiarkeologeista.

Pyydämme artikkeleiden kirjoittajia lähettämään
artikkeliehdotuksensa(otsikko ja lyhyt kuvaus aiheesta) viimeistään
20.8.2012 kaikille teemanumeron toimituskunnan jäsenille (ks. alla).
Julkaistavat artikkelit valitaan elokuun loppuun mennessä, minkä
jälkeen kirjoittamisaikaa on tarvittaessa 31.1.2013 asti.
Vertaisarviointikäsittely järjestetään niin, että toimitus saa
toimitusvalmiit artikkelit juhannukseen 2013 mennessä.

Historiallisen Aikakauskirjan toimituksen puolesta Arkeologia ja
historia -teemanumeron toimittajat

Jussi-Pekka Taavitsainen
Professori
Turun yliopisto/arkeologia
justaa at utu.fi

Markus Hiekkanen
Dosentti
Helsingin yliopisto/taidehistoria
markus.hiekkanen at helsinki.fi

Janne Harjula
Puheenjohtaja
Suomen keskiajan arkeologian seura
Dosentti
Turun yliopisto/arkeologia
janhar at utu.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Lamberg <marko.lamberg at abo.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 20.08.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://