[H-verkko] Työtä: Projektipäällikkö Suomen Ilmailumuseosäätiö

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 16 14:12:46 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Projektipäällikkö Suomen Ilmailumuseosäätiö

Suomen Ilmailumuseosäätiö hakee

P R O J E K T I P Ä Ä L L I K K Ö Ä

vastaamaan ilmailumuseon Lentoon -2015 hankkeesta. Hankkeen
tavoitteena on luoda Suomen Ilmailumuseosta ympäri vuoden
kansainvälisesti kiinnostava, interaktiivinen matkailu-, kulttuuri ja
elämyskohde.

'Tavoitteemme vuonna 2015 on, että esittelemme ja taltioimme ilmailun
historiallista kulttuuriperintöä uudistuneissa, laajentuneissa ja
monipuolistuneissa tiloissa sekä tarjoamme innostavan
kokoontumisympäristön kaikille Aviapolis- ja lentokenttäalueen
toimijoille, asukkaille ja vierailijoille.'

Suomen Ilmailumuseo on Suomen Ilmailumuseosäätiön omistama ja
ylläpitämä, valtakunnallinen erikoismuseo. Museo sijaitsee Vantaan
Aviapoliksen kaupunginosassa, aivan Helsinki-Vantaan lentokentän
yhteydessä, Kehäradan varrella. Kasvava ja kehittyvä Aviapoilis tuo
merkittävää lisäarvoa alueelle, jolla myös museon odotetaan
uudistuvan.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla osaamista ja näyttöä
merkittävän kasvuhankkeen saattamisesta menestykseksi. Niin ikään
edellytetään yhteistyökykyä, neuvottelutaitoa sekä hyvää kirjallista
ja suullista ilmaisukykyä. Valittava henkilö vastaa hankkeen
taloudellisesta suunnittelusta ja seurannasta yhteistyössä säätiön
johdon kanssa.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi odotamme valittavalta
hakijalta:

- ammattikorkeakoulu tai opistoasteen tutkintoa tai vastaavia
tietoja

- soveltuvaa hankejohtamisen kokemusta

- kokemusta uudisrakennus ja/tai korjaushankkeista (teollisuus- ja
erikoiskiinteistöt)

- hyvää yhteistyökykyä, ennakkoluulottomuutta, hyviä neuvottelutaitoa
sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä

- kykyä ja joustoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä
yrittäjähenkistä työskentelyotetta

- englannin ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, muu
kielitaito katsotaan eduksi

- aikaisempi projektityökokemus ja ilmailun tuntemus katsotaan
eduksi

Projektipäällikön tehtävä on määräaikainen (vähintään vuoden 2014
loppuun kestävä), kokopäivätoiminen tehtävä. Projektipäälliköksi
valittavan tulee tarvittaessa kyetä sijaistamaan myös
museonjohtajaa.

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee jättää 31.1.2012 mennessä
osoitettuna Suomen Ilmailumuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja
Raimo Makkoselle osoitteella: Suomen Ilmailumuseosäätiö, PL 42, 01531
Vantaa tai email: info at ilmailumuseo.fi. Kuoreen tai sähköpostiin
tunnus 'Projektipäällikkö, Lentoon 2015 hanke'. Lisätietoja
tehtävästä ja Lentoon 2015 hankkeesta antaa Hallituksen puheenjohtaja
Raimo Makkonen GSM  040-5000414

Tehtävä täytetään heti sopivan hakijan löytyessä, joten  pidä
kiirettä, jätä hakemuksesi ja CV mahdollisimman pian.


--
Valeri Saltikoff
Näyttelyamanuenssi / Exhibition Curator
Suomen Ilmailumuseo / Finnish Aviation Museum
PL 42, 01531 Vantaa

Gsm +358 44 062 6252 / Tel. +358 9 8700 8723
Fax. +358 9 8700 8720
www.suomenilmailumuseo.fi
www.trafiikki.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <antti.ala-jokimaki at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.01.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://