[H-verkko] Työtä: Etsitään tutkijaa toimihenkilöliikkeen historiahankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Helmi 20 12:24:09 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Etsitään tutkijaa toimihenkilöliikkeen historiahankkeeseen

HAETAAN TUTKIJAA TOIMIHENKILÖLIIKETTÄ KÄSITTELEVÄÄN
TUTKIMUSHANKKEESEEN

TUTKIMUSHANKE
Kyseessä on tutkimus siitä, miten toimihenkilöliike on muotoutunut
sellaiseksi kuin muotoutui. Toimihenkilöliikkeellä tarkoittaa tässä
toimihenkilötyötä tekevien ammatillista järjestäytymistä.
Toimihenkilötyöksi katsotaan tällöin kaikki muu kuin suorittava työ.
Tutkittaessa toimihenkilöliikettä, tutkitaan niin toimihenkilöiden
kuin ylempienkin toimihenkilöiden ammatillista järjestäytymistä.
Toimihenkilöt ovat tällä hetkellä järjestäytyneet lähinnä toimiala-
tai tutkintopohjaisesti eri liittoihin. Keskusjärjestöjä on kaksi
Korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava ry ja
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. 

Ammattiliittoihin järjestäytyminen kytkeytyy työelämässä
tapahtuneisiin muutoksiin, kuten talouden ja tekniikan kehitykseen
sekä ammattien toimihenkilöistymiseen. Tämän tutkimushankkeen
tarkoituksena on selvittää, millainen kuva syntyy, kun
toimihenkilöliikkeen järjestöjen toimintaa katsotaan kokonaisuutena.
Olemme kiinnostuneita toimihenkilöiden järjestäytymisen
edellytyksistä, muodoista ja sisällöistä sekä taloudellisista ja
sosiaalisista tuloksista.

Hanke koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa on
tarkoitus tehdä esitutkimus lähdekartoituksineen sen selvittämiseksi,
millaiseksi varsinaisen tutkimusosuuden tulisi muodostua.
Esitutkimusvaiheelle on varattu rahoitusta kymmeneksi kuukaudeksi.
Esitutkimusvaiheen päättyessä hankkeen tutkimussuunnitelmalle haetaan
uutta rahoitusta. Tutkijan tulee osallistua rahoituksen hakemiseen.

Hanketta koordinoi historiatoimikunta. Historiatoimikunnan
koostumuksesta ja hankkeen taustoista löytyy lisätietoa osoitteesta:

http://www.tjs-opintokeskus.fi/kulttuuri/historiantutkimushanke

TUTKIJALTA ODOTAMME
Toivomme löytävämme jo väitelleen tutkijan, joka on kiinnostunut
toimihenkilökentän tai työelämän suhteiden tutkimuksesta. Koska
toimihenkilöliikkeen muotoutumisesta on olemassa hyvin niukalti
aiempaa tutkimusta, aineistolähteiden selvittäminen ja kokoaminen
muodostavat vaativan haasteen tutkimukselle. Siksi olemme
kiinnostuneita tutkijoista, joilla on hankekokemusta tai kokemusta
laajojen tehtäväkokonaisuuksien suunnittelusta.

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN
Kiinnostuneilta hakijoilta toivomme CV:n julkaisuluetteloineen sekä
ideapaperin siitä, miten tutkimus voisi rakentua. CV ja enintään
neljä sivua pitkä ideapaperi palautetaan viimeistään 25.3.2012
osoitteella: inka.ukkola at tjs-opintokeskus.fi

TYÖSUHDE JA PALKKAUS 
Tutkijan työnantajana toimii Akavan ja STTK:n yhdessä omistama
Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS. Työnantaja on
valmistautunut noudattamaan soveltuvin osin yliopiston tutkijan
tehtävien palkkatasoa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen.
Käytössä ovat lisäksi TJS:n henkilöstöedut, kuten lounasseteli ja
työterveyshuolto. TJS tarjoaa tutkijalle työpisteen tiloistaan
Itä-Pasilassa, osoitteessa Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki. 

LISÄTIETOJA:
Inka Ukkola
inka.ukkola at tjs-opintokeskus.fi 
(09) 2293 0329, 040 706 4548
sekä
Tapio Huttula
tapio.huttula at humak.fi
040 563 7944


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Inka Ukkola <inka.ukkola at tjs-opintokeskus.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 26.03.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://http://www.tjs-opintokeskus.fi/kulttuuri/historiatutkimus