[H-verkko] Työtä: Arkistonhoitaja Hyvinkään kaupunginmuseoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Joulu 20 13:06:22 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Arkistonhoitaja Hyvinkään kaupunginmuseoon
---------------------------------------------------------
Arkistonhoitaja Hyvinkään kaupunginmuseoon

Hyvinkään kaupunginmuseo on ammatillisesti hoidettu kulttuurihistoriallinen
museo. Kaupunginmuseon vastuulla on alueen kulttuuriperinnön tallentaminen
sekä paikallishistoriallisen tiedon välittäminen. Hyvinkään
museopalveluihin kuuluvat Hyvinkään taidemuseo ja Hyvinkään kaupunginmuseo.
Museopalveluiden hallinnollisena johtajana toimii museonjohtaja. Kaupunginmuseo
vastaa Hyvinkään kulttuurihistoriallisen kokoelman lisäksi Valvillan
tehdasmuseon näyttelytoiminnasta, kokoelmista ja arkistosta.

Hyvinkään kaupunginmuseon hallussa olevaan Valvillan tehdasmuseon
arkistoaineisto muodostaa merkittävän asiakirjakokoelman Suomen
tekstiiliteollisuuden historiasta sadan vuoden ajalta. Arkisto vaurioitui
tulipalossa 2003 ja arkistoa on konservoitu siitä lähtien. Hyvinkään
kaupunginmuseo hakee arkistonhoitajaa määräaikaiseen tehtävään 1.3.2013
– 31.8.2014 järjestämään Valvillan tehdasmuseon asiakirja-arkiston.
 
Arkistonhoitajan tehtävänä on Valvillan tehdasmuseon arkiston aineiston
inventointi, arkistonmuodostajien tunnistaminen, tarvittaessa asiakirjojen
seulonta, arkistokaavan luominen, asiakirjojen järjestäminen ja
arkistoluettelon laatiminen. Arkiston järjestämisen jälkeen aineisto on
asiakkaiden käytössä ja aineiston konservointi voidaan saattaa loppuun.
 
Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta haastavista
arkiston järjestämistöistä sekä perehtyneisyyttä historialliseen
aineistoon. Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 
Työyhteisössämme arvostetaan yhteistyökykyä, hyviä sosiaalisia valmiuksia
ja sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua. 

Palkkaus määritellään KVTES:n mukaisesti.
Koeaika on 2 kuukautta
Toimi on määräaikainen: 1.3.2013 – 31.8.2014.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Intendentti Susanna Eskola, p. 040-709 5578, susanna.eskola at hyvinkaa.fi
(2.1.2013 alkaen)
Amanuenssi Sari Mustajärvi, p. 040 195 5510, sari.mustajarvi at hyvinkaa.fi

Hyvinkään kaupunginmuseon intendentille osoitetut hakemukset ja ansioluettelot
tulee toimittaa 21.1.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella: Hyvinkään
kaupunginmuseo, Kankurinkatu 4 – 6, 05800 Hyvinkää, tai sähköpostitse
osoitteeseen susanna.eskola at hyvinkaa.fi.  Kuoreen tai viestin otsikkokenttään
tunnus: arkistonhoitaja.
 
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava työnantajalle
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 22.1.2013