[H-verkko] CFP: Kirjallisuus ja sen tutkimus nykymaailmassa ja -yliopistossa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Joulu 14 16:32:57 EET 2012


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kirjallisuus ja sen tutkimus nykymaailmassa ja -yliopistossa
---------------------------------------------------------
Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avainpyytää kirjoituksia teemanumeroon
2/2013 "Kirjallisuus ja sen tutkimus nykymaailmassa ja -yliopistossa ".
 
 Kirjallisuudentutkimus on joutunut puolustuskannalle, kuten moni muukin
humanistinen ala, mutta ehkä vielä muita aloja voimakkaammin siksi, että
kirjallisuuden kulttuurinen rooli on muuttunut painopisteen siirryttyä
visuaalisiin medioihin. Tässä tilanteessa on hyvä käydä keskustelua siitä,
mihin oppialaa tarvitaan nykymaailmassa ja millainen sen rooli on tai voisi olla
nykyisessä yliopistojärjestelmässä. Kirjallisuuden ja kirjallisuuden
tutkimuksen kriisistä puhutaan paljon maailmalla, ja puheenvuoroja aiheesta
ovat julkaisseet esim. Tzvetan Todorov (La littérature en péril, 2007), Rita
Felski (Uses of Literature, 2008) ja Martha Nussbaum (Not for Profit, 2010).

Pyydämme kirjallisuuden ja sen tutkimuksen tehtävään ja haasteisiin
liittyviä puheenvuoroja paitsi kirjallisuudentutkijoilta myös
kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelta. 

Juttuehdotukset ja valmiit kirjoitukset lähetetään molemmille
päätoimittajille osoitteisiin hailme at utu.fi ja ainmak at utu.fi.
 Kirjoittajien on hyvä tutustua kirjoitusohjeisiin osoitteesta:
 http://pro.tsv.fi/skts/kirjoitusohjeita.html.
 
 Tekstien viimeinen lähetyspäivä numeroon 2/2013 on 15.2.2013. Kuulemme
mielellämme juttuideoistanne jo sitä ennen.

Avain julkaisee monentyyppisiä tekstejä täysimittaisista, vertaisarvioiduista
tutkimusartikkeleista lyhyisiin katsauksiin ja kirja-arvosteluihin. Olemme
erityisen halukkaita tuomaan esiin esseemuotoista pohdintaa, joka ottaa
tuoreesti kantaa kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen ajankohtaisiin
aiheisiin.

Tutkimusterveisin,
 Hanna Meretoja ja Aino Mäkikalli
 Avaimen päätoimittajat 2013
 hailme at utu.fi ja ainmak at utu.fi
 Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

 ------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Aino Mäkikalli <ainmak at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.2.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://pro.tsv.fi/skts/avain.html