[H-verkko] Työtä: Arkistonhoitajan virka

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Elo 16 16:40:10 EEST 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Arkistonhoitajan virka

Kirkkohallitus hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistä
hallintoa, taloutta ja toimintaa. Toimipaikkamme sijaitsee
Katajanokalla Helsingissä. 

Kirkkohallituksen hallinto-osaston yleishallinnon vastuualueella on
haettavana 

ARKISTONHOITAJAN VIRKA

Kirkkohallituksen hallinto-osasto käsittelee kirkon yhteistä
hallintoa, lainvalmistelua, kirkollisia vaaleja sekä seurakuntien
hallintoa ja taloutta koskevia asioita. Se huolehtii myös
kirkkohallituksen ja kirkolliskokouksen asiakirjahallinnosta. 

Arkistonhoitajan tehtävänä on huolehtia kirkon keskushallinnon
arkistoinnin ja asiakirjahallinnon tehtävistä sekä sähköisen
asianhallinnan kehittämisestä. Arkistonhoitaja toimii myös
asiantuntijana seurakuntien asiakirjahallinnan suunnittelussa,
neuvonnassa ja koulutuksessa sekä kirkon asiakirjallisen
kulttuuriperinnön vaalimisessa. 
  
Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
hyvä perehtyneisyys työalaan.  Virkaan vaaditaan suomen kielen
erinomainen suullinen ja kirjallinen sekä ruotsin kielen tyydyttävä
suullinen ja kirjallinen taito. 

Arkistonhoitajalta edellytetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
perustutkintoa tai aiempaa arkistonhoitotutkintoa. Viran
menestyksellinen hoitaminen edellyttää valmiuksia asiakirjahallinnon
suunnitteluun ja käytännön hoitoon, kokemusta sähköisen
asiakirjahallinnon järjestelmistä sekä päätearkistoon liittyvien
työtehtävien hallintaa.  Arvostamme oma-aloitteellisuutta,
suunnitelmallisuutta ja yhteistyökykyä. 

Virka täytetään 1.10.2012 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran
palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmän 602 mukaan (palkka 3 031,87 euroa), minkä lisäksi
maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu
valitun henkilön työkokemukseen. Hakijan tulee olla
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Ennen viran vastaanottamista
valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viran
alussa voidaan noudattaa koeaikaa. 

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava
Kirkkohallituksen kirjaamoon, osoite PL 185 (Luotsikatu 1 B) 00161
Helsinki tai kirkkohallitus at evl.fi, viimeistään perjantaina 
24.8.2012 klo 16.00. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Tiedusteluihin
vastaa hallintopäällikkö Asta Virtaniemi, puh. (09) 1802 221 ja
kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, puh (09) 1802 203. 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Päivi Venäläinen <kirkkohallitus at evl.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 25.08.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://