[H-verkko] , TIETEELLINEN KURSSI VILLA LANTESSA 18.2.–12.5.2013

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Elo 15 10:23:48 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
TIETEELLINEN KURSSI VILLA LANTESSA 18.2.–12.5.2013
 18.02.2013  - 12.05.2013 

TIETEELLINEN KURSSI VILLA LANTESSA 18.2.–12.5.2013

Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum 
Finlandiae järjestää 18.2.–12.5.2013 Villa Lantessa
antiikintutkimuksen tieteellisen kurssin. Kurssin johtaa Suomen
Rooman-instituutin johtaja, dos. Katariina Mustakallio.

Tieteellisellä kurssilla perehdytään antiikin Rooman historiaan, 
antiikin jälkivai¬kutukseen sekä antiikin tutkimuksen lähteisiin ja 
metodeihin. Kurssilla syvenny¬tään lapsuuden, nuoruuden ja uskonnon 
tematiikkoihin. Osanottajat laativat se¬minaarityön erikseen 
sovittavasta aiheesta. Kurssille valitaan seitsemän osanot¬tajaa, 
jotka saavat stipendin sekä ilmaisen asumisen Villa Lantessa.

Kurssi vastaa noin 25 opintopisteen laajuista yliopistollista 
opintosuoritusta lai¬toksesta riippuen. Opintojen korvaavuudesta on 
sovittava oman laitoksen kanssa.

Kurssille valitaan ensi sijassa instituutin painopistealojen – 
historiatieteet, klassilliset kielet, arkeologia ja taiteiden
tutkimus 
– opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet vähintään aineopinnot 
pääaineessaan. Kurssin osanottajia valittaessa kiinnitetään myös 
huomiota kielitaitoon sekä opintojen relevanssiin kurssin teemojen 
suhteen. Tieteellinen kurssi antaa edellytykset hakea tieteelliseen 
työryhmään.

Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakukaavake
osoitteessa

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC0zWE1rTXJpNmpMN0V6UUUwWUNjamc6MQ

Verkkohakemuksen lisäksi hakijan on lähetettävä opintosuoritusote 
sähköpostitse (mieluiten pdf:nä) viimeistään 17. syyskuuta 2012 
Säätiön asiamiehelle Eeva-Maria Viitaselle osoitteella
asiamies(at)irfrome.org. 

Mahdolliset suosittelijat voivat lähettää 
suositukset joko opiskelijan välityksellä tai suoraan asiamiehelle 
sähköpostitse osoitteella asiamies(at)irfrome.org myös 17. syyskuuta

mennessä. 

Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista www.irfrome.org


Tämä hakuilmoitus löytyy ladattavana pdf-tiedostona Suomen 
Rooman-instituutin kotisivuilta:
http://www.irfrome.org/sf/images/stories/TK_Hakuilmoitus_2012.pdfYstävällisin terveisin,
Eeva-Maria Viitanen

Asiamies
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae
Tieteiden talo
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
www.irfrome.org


Suomen Rooman-instituutti ( http://www.irfrome.org )

Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/