[H-verkko] CFP: Historia ja arkeologia - Historiallisen Aikakauskirjan uudistettu kirjoituskutsu

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Elo 13 09:30:14 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historia ja arkeologia - Historiallisen Aikakauskirjan uudistettu
kirjoituskutsu

Historiallinen Aikakauskirja julkistaa artikkelipyynnön teemasta

ARKEOLOGIA JA HISTORIA

Artikkelit tulevat numeroon 3/2013, joka ilmestyy syksyllä 2013.

Arkeologia on viime aikoina painottunut voimakkaasti historialliseen
aikaan. Toisaalta luonnontieteet ja tilastomenetelmät ovat tulleet
selkeämmin osaksi esihistoriallista arkeologiaa. Arkeologien on syytä
tuoda uusia tuloksiaan tiedoksi laajemmallekin historiasta
kiinnostuneelle yleisölle ja korostaa omaa asemaansa aineellisen
kulttuurin tutkimuksen asiantuntijoina. Arkeologit voivat muistuttaa
historiantutkijoita renvallilaisessa hengessä siitä tosiasiasta, että
aineellinen ja visuaalinen kulttuuri ovat merkittäviä historiallisia
lähteitä. Historiantutkimuksessakin tunnetaan kiinnostusta
aineellista kulttuuria kohtaan: sitä tutkitaan varsinkin
taidehistoriassa, eivätkä monitieteiset tutkimus- ja
julkaisuprojektit ole enää harvinaisia.

Tulevan teemanumeron tarkoituksensa on julkaista joukko
vertaisarvioinnin läpikäyneitä artikkeleita, jotka valottavat
arkeologian asemaa historiantutkimuksen tukena mutta toisaalta sen
tulosten haastajanakin. Kirjoitustarjoukset voivat käsitellä yhtä
hyvin esihistoriallisen kuin historiallisen ajan arkeologiaa nykyajan
arkeologiaa unohtamatta.

Historiallisen Aikakauskirjan lukijakunta koostuu
historiantutkimuksen ammattilaisista, historian opettajista ja
opiskelijoista sekä historian harrastajista. Kirjoittajien toivotaan
artikkeleiden teemaa ja luonnetta suunnitellessaan ottavan huomioon,
että lukijakunta koostuu siis enimmäkseen muista kuin
ammattiarkeologeista.

Pyydämme artikkeleiden kirjoittajia lähettämään artikkeliehdotuksensa
tiivistelmänä viimeistään 15.9.2012 kaikille teemanumeron
toimituskunnan jäsenille. Julkaistavat artikkelit valitaan syyskuun
loppuun mennessä, minkä jälkeen kirjoittamisaikaa on tarvittaessa
31.1.2013 asti. Vertaisarviointikäsittely järjestetään niin, että
toimitus saa toimitusvalmiit artikkelit juhannukseen 2013 mennessä.

Historiallisen Aikakauskirjan toimituksen puolesta Arkeologia ja
historia -teemanumeron toimittajat

Jussi-Pekka Taavitsainen
Professori
Turun yliopisto/arkeologia
justaa(at)utu.fi

Markus Hiekkanen
Dosentti
Helsingin yliopisto/taidehistoria
Turun yliopisto/arkeologia
markus.hiekkanen(at)helsinki.fi

Janne Harjula
Puheenjohtaja
Suomen keskiajan arkeologian seura
Dosentti
Turun yliopisto/arkeologia
janhar(at)utu.fi


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Lamberg <marko.lamberg at abo.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.09.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://