[H-verkko] Työtä: Suomen museoliitto hakee koordinaattoria ja it-suunnittelijaa Museo 2015 -hankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Elo 8 08:05:15 EEST 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Suomen museoliitto hakee koordinaattoria ja it-suunnittelijaa Museo
2015 -hankkeeseen

Suomen museoliitto hakee koordinaattoria ja it-suunnittelijaa Museo
2015 -hankkeen projektitiimiin määräaikaiseen työsuhteeseen

Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Suomen museoliiton ja
Valtion taidemuseon kanssa johtama museoiden yhteishanke, joka
toteutetaan 2012 - 2015. 

Hankkeen päätavoitteet ovat museoiden kokoelmahallinnan
kokonaisarkkitehtuurin ja luettelointiohjeiden laatiminen, yhteisen
kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta, tuki
aineistojen viemiseksi Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK)
asiakasliittymään sekä museoiden näkymän kehittäminen em.
asiakasliittymään.


Koordinaattori

Koordinaattorin päätehtävänä on museoiden
kokoelmahallintajärjestelmän EU:n laajuisen hankintaprosessin sekä
järjestelmän käyttöönoton ja koulutuksen koordinointi. Lisäksi
koordinaattori osallistuu museoiden kokoelmahallintajärjestelmän
vaatimusmäärittelytyöhön. Tehtäviin voidaan sisällyttää jatkossa myös
muita Museo 2015 -hankkeeseen liittyviä tehtäviä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä
muutaman vuoden työkokemusta työnkuvaan kuuluvista tehtävistä.
Koordinaattorilta edellytetään hankintaosaamista, ryhmä- ja
projektityökokemusta, itsenäistä työotetta sekä hyvää englannin ja
tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi
tehtävä edellyttää esiintymis- ja matkustusvalmiutta kotimaassa.

Eduksi luetaan tietojärjestelmäkehitykseen ja -hankintoihin liittyvä
työkokemus sekä koulutussuunnitteluosaaminen ja museoalan tuntemus. 

Tehtävän palkka on 3 100 €. Hakija voi myös esittää oman
palkkatoiveensa.


It-suunnittelija 

It-suunnittelijan päätehtäviä ovat museoiden
kokoelmahallintajärjestelmän vaatimusmäärittelyn laatiminen yhdessä
museoalan asiantuntijoiden kanssa sekä em. järjestelmän hankintaan ja
käyttöönottoon liittyviin tehtäviin osallistuminen. Lisäksi tehtäviin
kuuluu KDK:n asiakasliittymän rajapintojen laadinnan teknisenä
asiantuntijana toimiminen sekä museoiden KDK-näkymän kehitystyö.
Tehtäviin voidaan sisällyttää jatkossa myös muita Museo 2015
-hankkeeseen liittyviä tehtäviä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajantasaista soveltuvaa korkea- tai
ammattikorkeakoulututkintoa, ohjelmointikokemusta sekä
tietojärjestelmien määrittely- ja hankintatyökokemusta. Opintojen
loppuvaiheessa oleva soveltuvan ylemmän korkea- tai
ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi tulla myös kyseeseen
tehtävää täytettäessä. It-suunnittelijalta edellytetään sujuvaa
suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää
ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tärkeitä
ominaisuuksia ovat lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky
työskennellä sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. Tehtävä
edellyttää esiintymis- ja matkustusvalmiutta kotimaassa.

Eduksi luetaan museoiden toiminnan tuntemus. 

Tehtävän palkka on 2 600 €. Hakija voi myös esittää oman
palkkatoiveensa.


Tehtävien työaika on 36,25 h/vk. Työpaikka sijaitsee Museoviraston
toimitiloissa osoitteessa Sturenkatu 2a, Helsinki. Työtehtävät
edellyttävät läsnäoloa, joten etätyö ei ole mahdollista. Työsuhteet
alkavat mahdollisimman pian ja päättyvät Museo 2015 -hankkeen
päättyessä. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävistä antaa projektipäällikkö Satu Savia / Museo
2015 -hanke, satu.savia at nba.fi 

Tiiviit hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan
viimeistään 31.8. klo 16.00 sähköpostitse Suomen Museoliittoon
osoitteella museoliitto at museoliitto.fi. Aihe-kenttään merkintä: Museo
2015.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Katri Vuola <katri.vuola at nba.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.09.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.museoliitto.fi/index.php?k=9511