[H-verkko] Työtä: Merikeskus Vellamoon haetaan johtajaa pilottihankkeen ajaksi

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 23 14:19:56 EEST 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Merikeskus Vellamoon haetaan johtajaa pilottihankkeen ajaksi

Merikeskus Vellamoon haetaan johtajaa pilottihankkeen ajaksi

Merikeskus Vellamo on ainutlaatuinen kohtaamispaikka Kotkassa. Sen
aallonmuotoisen katon alla toimivat Suomen merimuseo, Kymenlaakson
museo ja Tietokeskus Vellamo. Museoiden ja tietokeskuksen työ- ja
opetustilojen lisäksi talossa on myös 200-paikkainen auditorio,
museokauppa Plootu ja yrittäjävetoinen ravintola Laakonki.

Merikeskus Vellamoon haetaan määräaikaista johtajaa ajalle
14.5.-31.12.2012
(tai sopimuksen mukaan). Johtajan tehtävänä on vastata kehitteillä
olevan uuden johtamismallin pilotoinnista Merikeskus Vellamossa.

Johtajalta edellytetään aikaisempaa johtamiskokemusta, erityisesti
hyötyä on
asiakas- ja prosessijohtamisen osaamisesta. Tehtävä edellyttää
erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja laaja-alaista näkemystä toimia
monipuolisessa, usean eri toimijan muodostamassa kokonaisuudessa.
Kulttuurialan osaaminen sekä valmiudet luoda ja johtaa
yhteistyöverkostoja ovat eduksi. Alueen ja seudun
tuntemuksesta on hyötyä tehtävän hoitamisessa. Työ edellyttää
täysipäiväistä työpanosta ja läsnäoloa Merikeskus Vellamossa.

Merikeskus Vellamo on pilottikohteena Museot hyvinvoinnin edistäjinä
-hankkeessa, jossa etsitään usean toimijan muodostamille
kokonaisuuksille uudenlaisia, asiakaslähtöisiä johtamismalleja.
Valtakunnallista kehittämishanketta koordinoi Museovirasto
yhteistyössä Sitran sekä Kotkan ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa.
Vellamoon luonnostellussa uudessa mallissa palvelut rakentuvat
kulttuuriperinnön avaamisen ja yhteisöllisen tapaamis-ja
kohtaamispaikan lisäksi entistä vahvemmin Kotkan kantasataman alueen
elinvoimaisuuden edistämiseen liittyvien vaikutustavoitteiden alle.
Johtaja
vastaa yhteistyössä Vellamon museoiden johtajien ja hankkeen kanssa
johtamismallin kokonaisuuden eteenpäin viemisestä sekä erityisesti
kantasataman alueen vetovoimaan liittyvien palveluiden
kehittämisestä.
Pilotointivaihe kestää vuoden 2012 loppuun asti.

Työ tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana kehittämässä
uudenlaisia johtamis- ja organisoitumismalleja museoalalle.

Hakuaika päättyy 27.4.2012 klo 15.00. Sähköinen haku osoitteessa
www.kotka.fi > Avoimet työpaikat

Palkka KVTES:n mukainen. Hakija voi myös esittää oman
palkkatoivomuksensa.

Lisätiedot:

hankejohtaja Ulla Teräs, puh. 040 128 6013 tai ulla.teras at nba.fi tai
museotoimenjohtaja Kirsi Niku, puh. 040 706 9643 tai
kirsi.niku at kotka.fi


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 28.04.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://