[H-verkko] CFP: Historiallisen aikakauskirjan teema: aateli

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 19 21:44:39 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historiallisen aikakauskirjan teema: aateli

Historiallinen aikakauskirja julkistaa artikkelipyynnön teemasta

AATELI

Artikkelit tulevat numeroon 2/2013, joka ilmestyy alkukesästä 2013.

Perinnöllisen yläluokan eli maallisen rälssin ja aatelin tutkimus on
2000-luvulla ollut erityisen kiinnostuksen kohteena.
Yhteiskuntaryhmä, 
joka vuosisatojen ajan hallitsi suurta osaa eurooppalaisten
valtakuntien resursseista, on jo taloudellisen ja yhteiskunnallisen
vaikutusvaltansa vuoksi tärkeä tutkimuskohde.

Aatelin käsite on läpi vuosisatojen ollut yleiseurooppalainen, ja
sääty omine normeineen ja ihanteineen on usein määrittänyt aatelisten

toimintaa ja ajatusmaailmaa kansallisuutta voimakkaammin.
Sukulaisverkostot eivät ole mukailleet valtakuntien rajoja, ja
aatelisten lojaliteetit ovat usein kohdistuneet valtioiden sijasta
hallitsijoihin.

Aatelista on säilynyt varsin runsaasti lähteitä, jotka mahdollistavat
esimerkiksi arjen historian tutkimisen sellaisilta vuosisadoilta,
joilta muista yhteiskuntaryhmistä ei juuri ole aineistoa. Lähteet
tarjoavat mahdollisuuksia muidenkin yhteiskunnallistenryhmien
tutkimiseen, sillä aatelin yhteydet virkamiehiin, kauppiaisiin,
pankkiireihin, poliitikoihin, käsityöläisiin ja palvelijoihin olivat
tiiviit.

Uusi tutkimus on Suomessakin kiinnittänyt aatelin historian kautta
erityishuomiota  yksilöön, sukuihin, identiteettikysymyksiin sekä
säädyn 
kautta jäsennettyihin kulttuurisiin ja sosiaalisiin
tutkimusongelmiin. Samankaltainen kehityskulku ja näkökulmien
laajeneminen on nähtävissä ranskalaisessa, alankomaalaisessa,
ruotsalaisessa, englantilaisessa 
ja saksalaisessa tutkimuksessa.

Teemanumeroon toivotaan aatelia ja sen tutkimusta käsitteleviä
artikkeleita. Avainteemoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:
-    elämänkaari: kasvatus, nuoruus, koulutus ja kasvatus,
uravalinnat, perherakenne
-    verkostot, sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet, tunteet
-    omaisuus sekä taloudellinen ja poliittinen vallankäyttö
-    aineellinen  maailma ja kulutus
Muutkin aateli-teemaan sopivat artikkeliehdotukset ovat
tervetulleita.

Pyydämme artikkelien kirjoittajia lähettämään ehdotuksensa
artikkeleiksi viimeistään 31.5. mennessä Anu Lahtiselle, os. anulah
(at) iki.fi. 
Mukaan otettavat artikkelit valitaan kesäkuun alussa, minkä jälkeen
artikkelien kirjoittamisaikaa on 31.10. asti. Referee-lausunnot
saapuvat vuoden 2012 loppuun mennessä, minkä jälkeen kirjoittajilla
on aikaa 
työstää artikkeleitaan; valmiiden artikkeleiden deadline on
31.3.2013.

Lisätietoja Historiallisesta aikakauskirjasta:
http://pro.tsv.fi/haik/

HAikin toimituksen puolesta

Anu Lahtinen
FT/PhD, EuDoc, dosentti/Adj.Prof
anulah at iki.fi / http://www.iki.fi/anulah
Helsinki Collegium for Advanced Studies,
P.O. Box 4 (Fabianinkatu 24)
FIN-00014 University of Helsinki, Finland------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Anu Lahtinen <anulahPOISTATAMA at iki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.06.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://pro.tsv.fi/haik/