[H-verkko] Tutkimuspyyntö: Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2012 vuodelle 2013

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 12 11:23:09 EEST 2012


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2012 vuodelle 2013

Suomalainen Tiedeakatemia julistaa haettavaksi Eino Jutikkalan
rahastosta humanistiselle tutkimukselle seuraavia apurahoja.

- Väitöskirja-apurahoja yhden vuoden mittaiseen (23.000 euroa)
kokopäiväiseen muusta ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.
Rahoituspäätöksissä suositaan liikkuvuutta ja tutkimustyötä
ulkomailla. Hakemukseen voidaan liittää myös matka-apurahahakemus.

- Apurahoja tutkijoille tutkimustyöhön (3 viikkoa-vuosi)
ensisijaisesti ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.
Rahoituspäätöksissä suositaan post doc -tutkijoita. Hakemukseen on
liitettävä selvitys kokonaisrahoituksesta. Apuraha voidaan käyttää
osaksi tai kokonaan matka-apurahana.

Vuosittaisia apurahoja voidaan jatkaa kolmeksi peräkkäiseksi
vuodeksi. Tällöin tarvitaan selvitys tutkimuksen edistymisestä
seuraavan vuoden hakemuksessa.

Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-,
painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Apurahat on tarkoitettu tutkijoille, jotka edustavat Suomalaisen
Tiedeakatemian humanistisen osaston tieteenaloja.

Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja
työtapaturma-turvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja
www.mela.fi.

Hakemukset tehdään sähköisesti Tiedeakatemian apurahahakemusten
verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.

Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään
perjantaina 1.6.2012 klo 16.00. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi
enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.

Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta puhelin (09) 636
800, sähköposti acadsci(at)acadsci.fi. Katso ensin usein kysytyt
kysymykset.

Olli Martio
Pääsihteeri

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 02.06.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://