[H-verkko] CFP: Teemanumero 1700-luvun kasvatuksesta ja koulutuksesta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 3 13:29:06 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Teemanumero 1700-luvun kasvatuksesta ja koulutuksesta 

Kirjoituskutsu 

Teemanumero 1700-luvun kasvatuksesta ja koulutuksesta 
(Kasvatus & Aika 1/2013)

1700-luku on Länsi-Euroopan, siis myös Suomen, historiassa yksi
modernin aikamme ”taite-vuosisadoista”. Vanhan yhteiskunnan
rakenteita ja käytänteitä haastettiin moneltakin suunnalta ja monella
tapaa. Tähän liittyi vahvana juonteena myös kasvatus- ja
koulukysymysten uudenlainen painottaminen ja tulkinta, jotka
haastoivat monessakin näihin liittyviä perinteisiä ideoita ja
käytän-teitä, jos ei vielä ihan käytännössä, niin ainakin
ideologisella tasolla. Tässä suhteessa 1700-luvun tarkastelu on
erittäin antoisa juuri modernin kasvatuksen, koulutuksen ja laajemmin
sosialisaation näkökulmasta. Kun nämä liittyvät lähes kaikkiin
ihmiselämän osa-alueisiin, voi tätä kautta tarkastella ajan
yhteiskuntaelämää muutenkin hyvin laajasti. Yleensäkin näihin
liittyviä kysymyksiä voi lähestyä hyvinkin monista näkökulmista
käsin, mikä lisää tämän alueen kysymysten mielenkiintoa ja merkitystä
eri aikakausien tulkinnassa. Tätä moninaisuutta pyrimme nostamaan
esiin tulevassa teemanumerossamme. Heitämmekin teille haasteen tulla
mukaan avaamaan kanssamme 1700-luvun maailmaa ja diskursseja tästä
näkökulmasta. Uskomme että saamme yhdessä aikaiseksi uutta luovan ja
monipuolisen kokonaisuuden.. 

Teemanumero julkaistaan Kasvatus & Aika -aikakausjulkaisun
(www.kasvatus-ja-aika.fi) numerossa 1/2013 (katso tarkempi aikataulu
kutsun lopusta). Kasvatus & Aika on arvostettu netissä julkaistava
open access -julkaisu, joten siinä julkaistavat kirjoitukset ovat
helposti kaikkien ulottuvilla ja leviävät näin hyvinkin laajan
lukijapiirin ulottuville. Teemanumero on referee-julkaisu, jossa
kaikki varsinaiset artikkelit käyvät läpi arviointikierroksen.
Tutkimusartikkelien lisäksi numerossa julkaistaan katsauksia,
kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja, joilla on tärkeä merkitys
julkaisukokonaisuudelle. 

Tutkimusartikkeleita tarjoavien tulisi lähettää meille lyhyt,
korkeintaan yhden sivun pituinen, kuvaus artikkelisuunnitelmastaan
viimeistään 31.5.2012. Toivomme näitä, kuten muitakin kir-joituksia,
eri tieteenalojen tutkijoilta. Tarjottujen artikkelien pohjalta
valitsemme jatkoon viidestä kahdeksaan artikkelia. Otamme mielellämme
vastaan myös katsaus-, kirja-arvostelu- ja puheenvuo-roehdotuksia.
Kaikki muutkin teemanumeroon liittyvät ideat ja kommentit
teemanumeron sisällöstä ja muustakin ovat tervetulleita!


Turussa 4.4.2012

Kirsi Vainio-Korhonen, Tuy		Juhani Tähtinen, Tuy
e-mail: kirvai at utu.fi			e-mail: juhani.tahtinen at utu.fi

Alustava aikataulu:

 
Artikkelit: 
31.5.2012 Artikkelien abstraktien deadline
14.6.2012 Päätökset artikkeleista kirjoittajille
5.11.2012 Artikkelien deadline
17.12.2012 Referee-lausuntojen deadline
14.1.2013 Kirjoittajilta korjatut artikkelit toimittajille

Muut jutut:

24.1.2012 Katsausten ja pikkujuttujen deadline

Teemanumero valmis:
Helmi-maaliskuussa 2013 teemanumero julkaistaan


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi Vainio-Korhonen <kirvai at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.06.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://