[H-verkko] CFP: Metodologinen transnationalismi -seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 3 09:26:07 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Metodologinen transnationalismi -seminaari

Metodologinen transnationalismi -seminaari 23.11.2012 Turun
yliopisto

 Mitä tapahtuu, kun taiteen-, historian- ja kulttuurintutkimuksen
lähtökohdaksi otetaan ylirajaisuus? Mitä seurauksia sillä on
aineistoa ja metodologiaa koskevien kysymysten kannalta?

Yhtenäisenä ja homogeenisena näyttäytyvää kulttuuria on viime vuosina
kyseenalaistettu muun muassa käsitteellä transnationalismi tai
ylirajaisuus, jonka voi ymmärtää liikkeeksi kansallisten ja
kansallisvaltioiden rajojen yli tai laajemmin liikkeeksi
kulttuuristen, etnisten, kielellisten, aatteellisten, luokka- ja
genrerajojen yli. Käsitteet havainnollistavat kansallisen kategorian
riittämättömyyttä nykykulttuurin ilmenemismuotoja kuvattaessa mutta
tarjoavat myös näkökulman historian tarkasteluun.

Seminaarissa avataan tarkemmin transnationalismi-käsitettä ja
pohditaan, millaisia mahdollisuuksia 'metodologinen
transnationalismi' antaa taiteen ja kulttuurin kentän jäsentämiseen
uudella tavalla. Millaisin keinoin tutkija tavoittaa liikkeen,
muutoksen, rajanylitykset ja yhteiskunnallisten ilmiöiden
moninaisuuden? Mitä puolestaan saattaa jäädä huomaamatta? Entä mitä
eettisiä kysymyksiä pitää ottaa huomioon?

Toivotamme tervetulleiksi eri vaiheessa olevien jatko-opiskelijoiden
ja tutkijoiden esitelmiä ja paneeleja, joissa pohditaan
transnationalismin metodologiaa, teoreettisesti tai konkreettisen
aineiston avulla.

Seminaari on yksipäiväinen. Aamupäivä on omistettu yleisesitelmille
ja iltapäivällä kokoonnutaan työryhmiin. Osa työryhmistä järjestetään
tarvittaessa englanniksi. Jos olet halukas pitämään esitelmän, lähetä
abstrakti suomeksi tai englanniksi (max. 200 sanaa) 7. syyskuuta
mennessä osoitteeseen transnationalismi at utu.fi

Pääpuhujiksi ovat lupautuneet Azade Seyhan (Bryn Mawr College, USA),
Katja Valaskivi (Tampereen yliopisto), Heini Lehtonen (Helsingin
yliopisto).

Lisätietoja: Olli Löytty olselo at utu.fi, Heidi Grönstrand
heigro at utu.fi, Ralf Kauranen ralf.kauranen at utu.fi ja Kukku Melkas
kukmel at utu.fi.

Järjestäjät: MCnet (Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen
vuorovaikutuksen verkosto, Turun yliopisto) & Suomalaisen kirjallisen
kulttuurin ylirajaisuus -projekti (Koneen Säätiö)

CALL FOR PAPERS Seminar on Methodological Transnationalism 23
November 2012 University of Turku

What happens when transnationalism is taken as an analytical
starting-point in the study of the arts, history, and culture?
Moreover, what are the consequences of this perspective in relation
to questions of methodology and the choice of empirical materials?
	For some time now, the idea of consistent and homogeneous cultures
has been questioned from a number of perspectives, amongst them that
of transnationalism - the concept of which, in a narrow sense, refers
to the crossing of national boundaries and borders of nation states.
In a broader sense, transnationalism opens up a perspective on
negotiations of cultural, ethnic, linguistic, and ideological
boundaries, as well as on the dividing lines between classes or
genres. The concept of transnationalism illustrates and clarifies the
insufficiency of the national category to adequately analyse
contemporary culture but it also offers an important viewpoint on
history. 

	The goal of this seminar is to elaborate on the concept of
transnationalism and develop the possibilities of methodological
transnationalism within research into the arts, history, and culture.
What are the means by which scholars are enabled to grasp phenomena
such as movement and change, boundary crossings and connections, as
well as the diversity of cultural phenomena? Which are the new
concepts needed to achieve this goal? Furthermore, what cannot be
reached through this perspective and which are the ethical
implications of transnationalism? 	We welcome proposals for papers
and panels reflecting on the methodologies of transnationalism.
Looking forward to receiving both theoretical and empirically
oriented papers, we encourage both graduate students as well as
researchers in different phases of their careers to submit. 	The
seminar will be limited to one day. The morning will be devoted to
plenary sessions whereas the workshops will assemble in the
afternoon. If necessary, the language of some of the workshops will
be English. In order to present a paper at the seminar, please send
an abstract (max. 200 words) in Finnish or English to the following
e-mail address no later than 7 September 2012:
transnationalismi at utu.fi 	Keynote speakers: Azade Seyhan (Bryn Mawr
College, USA), Katja Valaskivi (University of Tampere), Heini
Lehtonen (University of Helsinki).

For additional information, please contact Olli Löytty
(olselo at utu.fi), Heidi Grönstrand (heigro at utu.fi), Ralf Kauranen
(rajuka at utu.fi), or Kukku Melkas (kukmel at utu.fi).

The seminar is organised by MCnet (Network for Research on
Multiculturalism and Societal Interaction, University of Turku) & the
project Transnational Connections of Finnish Literary Culture (Kone
Foundation) 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 08.09.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://