[H-verkko] Helsinki, Tutkijoiden aani ja sahkoiset aineistot - Forskarnas rost och digitalt material -seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 20 15:17:05 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Tutkijoiden aani ja sahkoiset aineistot - Forskarnas rost och
digitalt material -seminaari
Helsinki 13.10.2011 klo 12:00 - 13.10.2011 klo 16:00

Kansallisarkistossa, Rauhankatu 17, Helsinki.

Vuoden 2011 aikana Svenska litteratursällskapet i Finlandin hanke on
selvittänyt sähköisten kulttuuriperintöaineistojen käyttöä. Hanke on
järjestänyt kaksi laajaa kyselyä muistiorganisaatioille ja
käyttäjille, joiden tulokset julkaistaan loppuraportissa keväällä
2012. Jo nyt SLS esittelee keskeisimmät tulokset ja järjestää
seminaarin yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa.

Ohjelma:
12.00	Tilaisuuden avaus – pääjohtaja Jussi Nuorteva, arkistolaitos;
hankkeen esittely – arkistonjohtaja Mikael Korhonen, SLS

12.30	Hankkeen tulosten esittely – projektinvetäjä Outi Hupaniittu,
SLS

13.30	Keskustelua ja kysymyksiä

14.00 	Museoiden digitointiohjelmat ja tutkimus – osastonjohtaja Vesa
Hongisto, Museovirasto

14.30	Digitoinnin eettiset kysymykset – kehittämispäällikkö Arja
Kuula, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

15.00	Korpusproduktion för humanister - digitalisering och
språkforskning – tutkimusjohtaja Krister Lindén, Helsingin yliopisto

15.30 	Keskustelua 

16.00	Tilaisuuden päättäminen

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset perjantaihin 30.9.2011
mennessä osoitteessa www.sls.fi/forskarnasrost

Loppuraportti julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi keväällä 2012. 

*****

FORSKARNAS RÖST OCH DIGITALT MATERIAL -SEMINARIUM 

Torsdag 13.10.2011 kl. 12.00–16.00 Riksarkivet, Fredsgatan 17,
Helsingfors

Svenska litteratursällskapet i Finland har i projektet Forskarnas
röst och digitalt material under 2011 utrett användningen av det
digitala kulturarvsmaterialet. Projektet har med två omfattande
enkäter vänt sig till minnesorganisationer och användare av
materialet och resultaten publiceras i en slutrapport våren 2012. Men
redan i detta skede vill SLS presentera projektets centrala resultat
och arrangerar tillsammans med Riksarkivet ett seminarium.  

Program:

12.00	Seminariet öppnas – generaldirektör Jussi Nuorteva,
arkivverket, presentation av projektet – arkivchef Mikael Korhonen,
SLS

12.30	Presentation av projektets resultat – projektledare Outi
Hupaniittu, SLS

13.30	Diskussion och frågor

14.00 	Museernas digitaliseringsprogram och forskningen –
avdelningschef Vesa Hongisto, Museiverket

14.30	Etiska frågor vid digitalisering – utvecklingsdirektör Arja
Kuula, Samhällsvetenskapliga dataarkiv

15.00	Korpusproduktion för humanister - digitalisering och
språkforskning – forskningschef Krister Lindén, Helsingfors
universitet

15.30 	Diskussion 

16.00	Seminariet avslutas

Seminariet är avgiftsfritt. Anmälan senast fredag 30.9.2011 på
adressen www.sls.fi/forskarnasrost

Slutrapporten publiceras på finska och svenska våren 2012. 

Uppgifter om projektet: www.sls.fi/forskarnasrost


Lisätietoja hankkeesta ( http://www.sls.fi/forskarnasrost )

Tiedustelut:
Outi Hupaniittu <outi.hupaniittu at sls.fi> 

Ilmoitus lähetetty: 15.9.2011 10:46

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/