[H-verkko] Helsinki, Ideologisista kamppailuista ilmaisunvapauteen? Seminaari monikielisyydestä Suomessa ennen ja nyt

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Marras 27 09:48:56 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Ideologisista kamppailuista ilmaisunvapauteen? Seminaari
monikielisyydestä Suomessa ennen ja nyt
Helsinki 24.11.2011 

Ideologisista kamppailuista ilmaisunvapauteen?
Seminaari monikielisyydestä Suomessa ennen ja nyt

Helsingin yliopisto, torstaina 24.11. 2011

kl. 12–17 Metsätalo, Unioninkatu 40 sali 12 (kl. 12–14) + Unioninkatu
37, seminaarihuone 4 (kl. 14–17) sekä vastaanotto tilaisuuden jälkeen
Metsätalolla, 4. kerros.

Suomi on aina ollut monikielinen maa, mutta sekä suomenkieliseen että
suomenruotsalaiseen nationalistiseen liikkeeseen kuulunut 'yksi kieli
- yksi mieli' -ajattelu on hämärtänyt tämän moninaisuuden
ymmärtämistä.
Seminaarissa keskustellaan monikielisyyden perinteestä ja
nykyisyydestä Suomessa ja siitä, miten tutkimus reagoi
monikielisyyden haasteisiin. Kirjallisuuden ja monikielisyyden suhde
on yksi seminaarissa käsiteltävistä teemoista.
Puhujiksi ovat lupautuneet:
professori emerita Mirja Saari, dosentti Simo Muir, FT Heidi
Grönstrand, FM Heini Lehtonen, VTM Klaus Lindgren, FM Agneta
Rahikainen sekä dosentti Kristina Malmio.  Seminaarin lähtökohtana on
hiljattain ilmestynyt Både och, sekä että. Om
flerspråkighet/Monikielisyydestä (toim. Grönstrand & Malmio, Schildts
2011).

Järjestäjä: pohjoismainen kirjallisuus, Suomen kielen,
suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien
laitos
Mahdolliset tiedustelut:  kristina.malmio at helsinki.fi


Från ideologiska kamper till uttrycksfrihet?
Seminarium om flerspråkighet i Finland förr och nu

Helsingfors universitet torsdagen den 24.11. 2011

kl. 12–17 Forsthuset, Unionsgatan 40 sal 12 (kl. 12-14) + Unionsgatan
37, seminarierum 4 (kl. 14-17) med därpå följande postseminarium på
Nordica (Forsthuset, 4. vån.)

Finland har alltid varit ett land med många kulturer och språk, men
enspråkighetsidealet som ingått i både det finska och det
finlandssvenska nationalistiska tänkandet har ofta gjort denna
mångfald osynlig.

På seminariet diskuteras den finländska flerspråkighetens förflutna
och nuläge och hur forskningen reagerat på de utmaningar
flerspråkigheten inneburit. Ett av de ämnen som tas upp är relationen
mellan litteratur och flerspråkighet.

Talare: professor emerita Mirja Saari, docent Simo Muir, FD Heidi
Grönstrand, FM Heini Lehtonen, VTM Klaus Lindgren, FM Agneta
Rahikainen och docent Kristina Malmio.  Seminariet baserar sig delvis
på den nyutkomna boken Både och, sekä että. Om
flerspråkighet/Monikielisyydestä (red. Grönstrand & Malmio, Schildts
2011).

Arrangör: nordisk litteratur, Finska, finskugriska och nordiska
institutionen
Eventuella frågor: kristina.malmio at helsinki.fi
Välkommen! 

Ilmoitus lähetetty: 27.10.2011 09:06

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/