[H-verkko] CFP: Kaupunkitutkimuksen päivät 2012: Call for Sessions

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Nov 11 15:10:09 EET 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kaupunkitutkimuksen päivät 2012: Call for Sessions

KAUPUNKI KUVASSA
Kaupunkitutkimuksen päivät 2012


Call for Sessions / Työryhmäaiheiden haku

Vuosittain järjestettävillä monitieteisillä Kaupunkitutkimuksen
päivillä keskustellaan kaupunkikehityksen ajankohtaista ilmiöistä.
Järjestäjinä toimivat Suomen kaupunkitutkimuksen seura,
Yhdyskuntasuunnittelun seura sekä Alue- ja ympäristötutkimuksen
seura. Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 3.–4.5.2012
Helsingissä Tieteiden talolla.

Vuoden 2012 päivien teemana on ”Kaupunki kuvassa”. Kaupunkielämän
moninaiset muodot välittyvät yhä useammin tietoomme kuvien,
mielikuvien ja visioiden kautta. Kansainvälistyvässä maailmassa
kaupunkilaisten elämän käytännöt alkavat muistuttaa toisiaan, mutta
maabrändien tapaan myös kaupungeilta edellytetään muista erottuvaa
identiteettiä. Kaupungit voivat toimia niitä ympäröivien
metropolialueiden ja kaupunkiseutujen keskeisinä imagontuottajina.
Pienemmät kunnat puolestaan rakentavat identiteettiään esimerkiksi
korostamalla kylämäisyyttä. Mielikuvat suuntaavat kaupunkiyhteisöjen
toimintaa ja voivat houkutella yrityksiä, sijoittajia ja
matkailijoita kiinnostumaan kaupungista. Arkkitehtuuri luo
mielikuvia: kaupunkikuvaan kiteytyy kaupungin historiaa ja
tulevaisuutta koskeneita suunnitelmia. Myös esimerkiksi kirjailijat
ja kuvataiteilijat vaikuttavat siihen, mikä kaupungissa koetaan
merkitykselliseksi ja mitkä asiat saavat aikaa kriittisiäkin
tulkintoja. Mitkä ryhmät ovat olleet eri aikoina avainasemassa
kaupunkikuvien rakentamisessa; entä nyt? Miten kaupunki ja siitä
esitetyt mielikuvat konkretisoituvat erilaisten asukasryhmien
arjessa? Kenelle kaupunki kuuluu: ketkä sitä suunnittelevat ja
kenelle sitä suunnitellaan sekä miten erilaiset asukasryhmät
käyttävät ja muokkaavat kaupunkitilaa ja kaupunkiin liittyviä
mielikuvia?

Toivomme teemoihin liittyviä ehdotuksia työryhmien aiheiksi ja
puheenjohtajiksi. Yhden kiinnekohdan muodostaa Helsinki vuonna 2012,
jolloin se täyttää pääkaupunkina 200 vuotta ja toimii maailman
designpääkaupunkina osoittaen suuntaa tulevaisuuteen. 

Päivien ohjelmassa on ollut 5–6 työryhmää, joista kunkin
puheenjohtajapari on edustanut eri tieteenaloja ja tahoja. Ehdotukset
tulee lähettää Tieteelliselle toimikunnalle viimeistään 9.12.2011
osoitteella suvi.talja(at)helsinki.fi. Työryhmien aiheet ja
puheenjohtajat valitaan tammikuussa 2012. 


Suvi Talja
Kaupunkitutkimuksen päivät 2012
Tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja
suvi.talja(at)helsinki.fi


Järjestävien seurojen www-sivut:
Suomen kaupunkitutkimuksen seura(SKTS) 
http://www.kaupunkitutkimuksenseura.fi/

Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) 
http://www.yss.fi/

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) 
http://www.ays.fi/ 

Tietoa edellisten vuosien päivistä:
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ 

*Viestiä saa välittää eteenpäin*

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Suvi Talja <suvi.talja at helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 10.12.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: