[H-verkko] Helsinki, Variantti-kollokvio 2011: [sic] - KAIKKI IRTI =?UNKNOWN?Q?VIRHEIST=C4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 19 10:45:16 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Variantti-kollokvio 2011: [sic] - KAIKKI IRTI VIRHEISTÄ
Helsinki 30.05.2011 klo 14:00

Variantti-kollokvio 2011: [sic] - KAIKKI IRTI VIRHEISTÄ

Maanantaina 30.5.2011 klo 14.00-16.30 SKS:n opetus- ja
neuvottelutilassa (SKS:n kirjasto, Hallituskatu 1)

Variantti-kollokvion teemana ovat virheet tutkimuksen ja editoinnin
kohteina: hyvinä, pahoina ja rumina. Kollokviossa kysytään muun
muassa, miten virhe tulisi määritellä ja miten virheitä voi
tunnistaa, mitä niistä voi päätellä, miten ne ovat vaikuttaneet
tutkimukseen, miten niitä on korjattu ja miten niitä tulisi käsitellä
editioissa. Tilaisuus on kaikille avoin ja siitä voi levittää tietoa
eri foorumeille.

Ohjelma

14.00-14.20 Tilaisuuden avaaminen: virheiden muotoja ja merkityksiä 
SAKARI KATAJAMÄKI, puheenjohtaja (SKS)

14.20-14.50 Virheestä tutkijan työkaluksi - tekstintutkimuksen
mahdollisuuksia
TUOMAS HEIKKILÄ (HELSINGIN YLIOPISTO) & TEEMU ROOS (HELSINGIN
YLIOPISTO; TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSLAITOS HIIT)

Pohdimme tekstin virheitten, 'virheitten' ja eri versioitten välisten
erojen merkitystä monitieteisessä tekstintutkimuksessa. Esittelemme
erilaisia tapoja ottaa virheistä kaikki irti ja käyttää niitä hyväksi
tekstin kehitys- ja leviämishistoriaan liittyvässä tutkimuksessa - ja
laajemmin kulttuurintutkimuksessa. Esittelemme lisäksi monitieteisen
stemmatologian tutkimushankkeen viimeisimpiä tuulia.

14.50-15.20 Virheiden problematiikkaa 1500-luvun Englannissa
MATTI PEIKOLA (TURUN YLIOPISTO)

Työskentelen Wyclif's Wycket -nimisen teoksen kriittisen edition
parissa. Kyseessä on englanninkielinen alunperin ilmeisesti
1400-luvulla laadittu ehtoollisen sakramenttia käsittelevä poleeminen
traktaatti. Oikeudenkäyntidokumenttien perusteella sen tiedetään
kiertäneen käsin kirjoitettuina kopioina kerettiläisten
'lukupiireissä', mutta yhtään käsikirjoitusta ei ole säilynyt.
Varhaisimmat säilyneet tekstit ovat kaksi painettua laitosta
1540-luvun loppupuolelta. Näistä jälkimmäisen nimiösivulla
pahoitellaan edellisen laitoksen sisältämiä 'lukuisia ja häpeällisiä
virheitä' sekä todetaan uuden laitoksen olevan 'uskollisesti
tarkastettu ja korjattu alkuperäisen ja ensimmäisen kopion mukaan'.
	Käsittelen alustuksessani seuraavia kysymyksiä: Mitä 'virheellä'
tarkoitettiin 1500-luvun julkaisukontekstissa? Miten Wyclif's
Wycketin jälkimmäisen laitoksen nimiösivulla esitetty toteamus
ensimmäisen laitoksen virheellisyyksistä on tulkittavissa
tekstivertailun perusteella? Ovatko 1500-luvun virheet virheitä myös
nykypäivän editoijan näkökulmasta?

15.20-16.00 Virheet Sibelius-lähteissä
TUIJA WICKLUND, TIMO VIRTANEN JA SAKARI YLIVUORI (JEAN SIBELIUKSEN
KOOTUT TEOKSET)

Alustuksissa esittelemme Sibeliuksen lähteisiin (nuotin)kirjoitus- ja
julkaisuprosessin eri vaiheissa ilmestyneisiin virheisiin liittyviä
kysymyksiä. Ensimmäisessä keskitytään käsikirjoituksissa esiintyviin
virheisiin, toisessa aiheena on kustannustoimittajien, kopistien ja
nuotinkaivertajien tekemät virheet ja muutokset, ja kolmannessa
keskitytään tilanteisiin, joissa latojan tulkinta laulutekstin
yksityiskohdista käsikirjoituksessa voidaan kyseenalaistaa.

16.00-16.30 Loppukeskustelu

Lisätietoja kollokviosta: Sakari Katajamäki
(etunimi.sukunimi at finlit.fi, p. 0201 131 285) (SKS, Edith -
suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot)**********************************************************************************************

Valtakunnallinen Variantti-verkosto pyrkii edistämään tekstikritiikin
alan tuntemusta, tiedotusta, metodologista keskustelua ja yhteistyötä.
Jos et kuulu vielä Variantin sähköpostilistalle, liittymisohjeet ovat
saatavissa Variantin verkkosivuilla
(http://www.edith.fi/variantti/index.htm). Verkosto ja sen
sähköpostilista ovat avoimia kaikille tekstuaalitieteistä
kiinnostuneille.

**********************************************************************************************

Monitieteisenä yhteistyöhankkeena toteutetussa Tekstuaalitieteiden
sanastossa (www.edith.fi/tekstuaalitieteidensanasto/) määritellään
noin 500 tekstikritiikin, bibliografian, geneettisen kritiikin,
paleografian, kodikologian ja kriittisen editoinnin käsitettä, joiden
erikielisiä termivastineita ilmoitetaan lisäksi yli 800 omina
hakusanoinaan.

**********************************************************************************************
Tiedustelut:
Sakari Katajamäki, SKS <sakari.katajamaki at finlit.fi> puh. +358 (0)201
131 285 

Ilmoitus lähetetty: 18.5.2011 15:26

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/