[H-verkko] CFP: Modernin kohtaaminen 1800-luvulla

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke toukokuu 11 14:17:34 EEST 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Modernin kohtaaminen 1800-luvulla 

ESITELMÄKUTSU 

Kutsumme 1800-luvusta kiinnostuneita eri alojen tutkijoita
osallistumaan 1800-luvun tutkimuksen verkoston neljänteen
vuosiseminaariin 

Modernin kohtaaminen 1800-luvulla 

1800-lukua luonnehtivat monenlaiset aatteet, ismit ja ilmiöt, joita
voidaan kutsua modernin ilmentymiksi. Miten moderni kohdattiin
1800-luvun tieteessä, taiteessa ja kirjallisuudessa, miten arjessa ja
juhlassa? Miten siihen vaikuttivat sukupuoli, säätyasema ja maantiede?
Mitä modernin omaksuminen, puolustus tai vastustus merkitsi makro- ja
mikrotasolla? Mitä annettavaa modernin käsitteellä on
nykytutkimukselle? 

Konferenssi järjestetään Helsingissä 26.–27.1.2012 yhteistyössä
Topelius-seuran kanssa. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Anna Kuismin
(Helsingin yliopiston tutkijakollegium), Eeva-Liisa Bastman
(Helsingin yliopisto), Kaisa Kauranen (SKS & Helsingin yliopisto) ja
Kirsi Tuohela (Turun yliopisto). 

Pyydämme ehdotuksia yksittäisistä esityksistä (20 min.) tai kolmen
esityksen kokonaisuuksista. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi esitelmän
otsikko sekä henkilö- ja yhteystiedot. Korkeintaan yhden A4-liuskan
mittaiset tiivistelmät lähetetään järjestelytoimikunnan jäsenille
30.11.2011 mennessä (anna.kuismin[at]helsinki.fi,
eeva-liisa.bastman[at]helsinki.fi, kaisa.kauranen[at]finlit.fi,
kirsi.tuohela[at]utu.fi. 

Konferenssin kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta esiintyä voi myös
englanniksi. 

http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm 

CALL FOR PAPERS 

Vi inbjuder forskare från olika vetenskapsområden att delta i
nätverket för 1800-talsstudiers fjärde årskonferens som går under
temat 

1800-talet och mötet med det moderna 

1800-talet karakteriseras av ett flertal fenomen, ideologier och
ismer som kan ses som yttringar av moderniteten. Hur möttes tradition
och modernitet i 1800-talsmänniskornas vardag och fest? Hur kom dessa
möten till uttryck inom vetenskapen, konsten och litteraturen? Vilken
inverkan hade faktorer som kön, stånd eller geografi på sättet att
förhålla sig till det moderna? På vilka sätt bejakade, försvarade
eller förkastade man moderna intryck och idéer och vilka blev
konsekvenserna på makro- och mikronivå? Vad kan begreppet modernitet
tillföra forskningen? 

Konferensen ordnas i Helsingfors den 26.–27.1.2012 i samarbete med
Topeliussällskapet. Organisationskommittén består av Anna Kuismin
(Forskarkollegiet vid Helsingfors 
universitet), Eeva-Liisa Bastman (Helsingfors universitet), Kaisa
Kauranen (Finska litteratursällskapet & Helsingfors och Kirsi Tuohela
(Turun yliopisto). 

Intresserade ombeds komma med förslag på föredrag (20 min.) eller
förslag på helheter med tre föredrag. Abstraktet (max. en A4:a)
förses med föredragets rubrik samt forskarens namn och
kontaktuppgifter och sänds till organisationskommitténs medlemmar
senast den 30.11.2011 (eeva-liisa.bastman[at]helsinki.fi,
kaisa.kauranen[at]finlit.fi, 
anna.kuismin[at]helsinki.fi, kirsi.tuohela[at]utu.fi). 

Konferensspråken är finska och svenska men föredrag kan också hållas
på engelska. 

http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.12.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm