[H-verkko] CFP: Sopimaton kaupunkiin? - =?UNKNOWN?Q?lis=E4aikaa_esitelm=E4kutsuun?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Maalis 23 08:45:35 EET 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Sopimaton kaupunkiin? - lisäaikaa esitelmäkutsuun

Kaupunkitutkimuspäivien (5.-6.5.) työryhmään Sopimaton kaupunkiin?
otetaan vielä tämän viikon ajan lisää esitelmäehdotuksia.

Työryhmäkuvaus:
Vaikka kaupungit on usein nähty paikkoina, joihin on hakeuduttu
paremman elämän ja yksilöllisen vapaudenkin toivossa, kaupunki on
myös aina ollut ulossulkemisella itseään määrittelevä. Ulossulkemisen
kohteina ovat olleet ja ovat edelleen paitsi tietyt väestö-ryhmät,
myös tietyt ilmiöt. Kaupungit segregoituvat tilallisesti sekä
tietoisen politiikan että muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden
välillisinä seurauksina. Esimerkiksi kaavoituspolitiikalla
vaikutetaan siihen, millä tavalla eri väestöryhmille luodaan
mahdollisuuksia olla kaupunkitilassa. Historiallisesti tarkasteltuna
juutalaisten getot keskiajalla ja uuden ajan alussa sekä natsi-Saksan
aikana ovat tunnettu esimerkki, mutta muitakin ryhmiä on sijoitettu
muista erilleen, muiden muassa prostituoidut varhaismodernina aikana
ja Etelä-Afrikan townshipien asukkaat ja pakolaiset
lähihistoriassamme. Eri aikoina on saatettu sulkea joitakin ihmisiä
tai ryhmiä kokonaan kaupungin ulkopuolelle. Kaupunkilainen saattaa
joutua ulossuljetuksi myös täysivaltaisesta osallistumisesta
kaupungin sosiaaliseen ja/tai taloudelliseen elämään tai jopa
täydestä toimivallasta oman elämänsä suhteen. Tällaisesta
ulossulkemista ovat kärsineet ns. epäpuhtaiden ammattien
harjoittajat, alkuperäiskansat valloitetuissa maissa ja köyhät
työläiset 1800-luvun teollistuvissa kaupungeissa. Tänä päivänä on
edelleen kiinnostavaa katsoa, millaisia toiminnallisia oikeuksia
erilaiset kaupunkilaiset omistavat suhteessa tilankäyttöön kuin myös
kaupungin tulevaisuuden määrittelemiseen. Kenellä on oikeus näkyä ja
kuulua, kuka tai mikä määrittyy sopimattomaksi kaupunkiin,
millaisissa tilanteissa ja miksi?

Tähän työryhmään toivotaan esitelmiä ulossulkemisen politiikasta
historian eri aikakausilta sekä nykyhetkestä. Pyrkimyksenä on luoda
laaja-alaista kuvaa ulossulkemisen käytänteistä moniaikakautisen ja
monitieteisen tarkastelun kautta. Kiinnostuksen kohteena ovat
yhtälailla eri väestöryhmien oikeus näkyä ja kuulua kaupunkitilassa
kuin myös keskustelut kaupunkikulttuurin ilmiöistä haastamassa
sopimattomuuden rajanvetoja. Miten ja miksi eri yhteiskunnissa,
yhteisöissä ja kaupungeissa on marginalisoitu ja marginalisoidaan
edelleen erilaisia ihmisryhmiä? Millainen ajatusmaailma ”hyvästä
kaupungista” ulossulkemisten takana on? Entä mitä tapahtuu
ei-länsimaisissa kaupun-geissa tai diktatuureissa? Sessioon ovat
tervetulleita sekä käynnistymässä olevien tutkimusasetelmien
esittelyt että meneillään olevia tutkimuksia esittelevät paperit.

Työryhmän järjestävät:
Riitta Laitinen, Turun yliopisto (riitta.laitinen at utu.fi)
Pia Bäcklund, Tampereen yliopisto (pia.backlund at uta.fi)

Lähetä abstrakti (100-200 sanaa) viimeistään 25.3. Tervetuloa!




------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Riitta Laitinen <riilai at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 28.03.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/2011/cfp.shtml