[H-verkko] Arvosteltavaksi: SKS:n kevään 2011 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Maalis 18 13:26:53 EET 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

*****
Sami Latomäki, Pauliina Latvala ja Kirsti Laurén (toim.): Tekstien 
rajoilla Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin

Artikkelikokoelmassa pohditaan erilaisiin kirjoitettuihin aineistoihin 
liittyviä metodologisia kysymyksiä folkloristiikan, historian, 
naistutkimuksen, kirjallisuuden, mediatutkimuksen ja 
kulttuuriantropologian lähtökohdista. Miten kirjoitettuja aineistoja 
tulisi lähestyä tutkimuksessa? Kuinka tutkija voi lukea ja purkaa 
teksteihin kietoutunutta valtaa sekä tulkita kirjoittajan pyrkimyksiä? 
Missä menee tekstien yksityisyyden ja julkisuuden raja? Teos keskittyy 
kirjallisuusinstituution ulkopuolelle jääviin teksteihin, kuten 
kirjeisiin, asiakirjoihin, kilpakirjoituksiin sekä lehti- ja 
nettikirjoitteluun.
***
Leena Kurvet-Käõsaar ja Lea Rojola (toim.): Aino Kallas

Suomalaisten ja virolaisten tutkijoiden englanninkielisissä 
artikkeleissa käsitellään monista eri näkökulmista niin Aino Kallaksen 
tuotantoa kuin hänen kirjailijanuraansa ja elämäänsä. Analysoitavina 
ovat myös Kallaksen kirjeet ja päiväkirjat, matkakirjat sekä Aino 
Kallaksesta tehdyt muotokuvat.
***
Eija Stark: Köyhyyden perintö
Tutkimus kulttuurisen tiedon sisällöistä ja jatkuvuuksista 
suomalaisissa elämäkerta- ja sananlaskuaineistoissa

Mitä on köyhyyden kulttuuri vanhojen sananlaskujen ja 
elämäkerrallisten aineistojen valossa? Miten tavalliset suomalaiset 
ovat puheessaan ilmentäneet köyhyyteen liittyvää kulttuurista tietoa? 
Teoksessa tarkastellaan köyhyyden kulttuuria ja köyhyydestä puhumisen 
tapoja 1800-luvun loppupuolelta aina 1990-luvun lamaan asti. Samalla 
tutkimus luo kiintoisan, mitä ajankohtaisimman katsauksen koko 
suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin, jatkuvuuksiin ja niiden taustoihin.
***
Kaarina Koski: Kuoleman voimat – Kirkonväki suomalaisessa 
uskomusperinteessä

Vielä 1900-luvun alussa kuolema oli konkreettisesti läsnä 
maalaisyhteisöjen elämässä. Ruumislaudat, kuolinoljet, kirkkomaa ja 
vainajille kuuluvat esineet olivat erityisiä, sillä kansanuskon mukaan 
niissä oli kuoleman voimaa. Se saattoi näyttäytyä kuolemaa edustavina 
olentoina, kirkonväkenä. Tarinoiden ja omakohtaisten kertomusten 
mukaan kirkonväki lähti liikkeelle, kun kuoleman rajaa ylitettiin tai 
loukattiin. Tietäjille ja taikojille voima oli tehokas ase, jos sitä 
vain pystyi hallitsemaan. Teos esittelee kirkonväkeen liittyviä 
kertomuksia ja mielikuvia sekä niiden taustatekijöitä.
***
Lars Levi Laestadius: Lappalaisten mytologian
katkelmia. Toimittaneet Juha Pentikäinen ja Risto Pulkkinen

Herätysliikejohtajana parhaiten tunnettu Lars Levi Laestadius (1800– 
1861) oli monipuolinen tiedemies: kasvitieteilijä, kielitieteilijä, 
uskonnonfilosofi sekä etnografi ja mytologi. Mytologia oli 
Laestadiukselle yleistä kansanuskoa, jonka asiantuntemus oli noidilla 
erilainen kuin jokamiehen kertomuksissa. Teos on kiehtova opintoretki 
pohjoiseen maailmaan saamelaisten oman mytologin opastuksella. Samalla 
se kertoo Laestadiuksen omasta mielenmaisemasta ja niistä 
lähtökohdista, joista lestadiolainen herätysliike pian oli nouseva. 
Nyt julkaistava uudistettu painos Lappalaisten mytologian katkelmista 
sisältää koko käsikirjoituksen. Mukana on myös 2001 löydetty 
Jumaluusopin loppuosa.
***
Sami Suodenjoki: Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen 
läpimurto
hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909

Teos tarkastelee työväestön järjestäytymistä mikrohistoriallisesti 
syventymällä omalaatuisen suutari Vihtori Lindholmin (1868–1918) 
rooliin Urjalan työväenliikkeessä. Lindholmin aloitekyky ja kärkäs 
sanankäyttö olivat liikkeelle valtti, mutta huonomaineisena 
käräjäpukarina hän myös ärsytti monia. Lindholmin särmikäs hahmo 
nostaa uudella tavalla näkyviin maaseudun protestiliikehdinnän, 
yhteiskuntaluokkien suhteet ja työväenliikkeen sisäiset jännitteet
ajan kuohuvassa poliittisessa ilmapiirissä.
***
Elise Garritzen: Lähteiden lumoamat – Henry Biaudet, Liisi Karttunen 
ja suomalainen
historiantutkimus Roomassa 1900-luvun alussa

Henry Biaudet ja Liisi Karttunen olivat 1900-luvun alussa 
epätavallisia suomalaisia historioitsijoita. He tutkivat Roomassa 
uuden ajan alun ja paavillisen lähettiläslaitoksen historiaa ja olivat 
alan kansainvälisesti arvostettuja edelläkävijöitä. Kotimaassa heidät 
tunnettiin pikemminkin epäsovinnaisesta elämäntavastaan ja 
poliittisiksi leimatuista Ruotsin historian tulkinnoistaan. Kulkemalla 
Biaudet’n ja Karttusen jalanjäljillä eteläisen Euroopan arkistoissa 
tutkimus selvittää, millaista oli historiantutkimus 1900-luvun alussa. 
Tutkijaparin kautta avautuu uudenlainen näkökulma suomalaiseen 
historiankirjoituksen historiaan.
***
Hannu Heikkilä: Alfred Kordelin – Mesenaatti ja hänen säätiönsä

Alfred Kordelin (1868–1917) nousi oma-aloitteisuudellaan ja 
ahkeruudellaan suomalaisen talouselämän huipulle.
Hän oli monialayrittäjä sahateollisuudesta laivanvarustukseen. 
Kordelinin lakiasioita hoiti usean vuoden ajan Risto Ryti (1889–1956), 
joka joutui 1917 todistamaan kahakkaa, jossa Kordelin sai surmansa. 
Ryti myös toteutti testamenttia, jolla Kordelin osoitti suuren osan 
omaisuuttaan nimeään kantavalle kulttuurisäätiölle. Alfred Kordelinin 
yleinen edistys- ja sivistysrahasto on maassamme alansa vanhimpia 
toimijoita. Sen työn aloittamisesta tuli 2010 kuluneeksi 90 vuotta. 
Teos kertoo, miten Alfred Kordelinin työ ja testamentti loivat pohjan 
nykypäivään kantavalle tieteen, taiteen ja kansanvalistuksen 
tukemiselle, kannustamiselle ja palkitsemiselle.
***
Juhana Aunesluoma: Vapaakaupan tiellä – Suomen kauppa- ja 
integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan

Miten Suomesta tuli 1995 Euroopan unionin jäsenmaa? Mikä oli pienen, 
ulkomaankaupasta riippuvaisen kansallisvaltion paikka 1900-luvun 
mullistuksissa ja suurvaltojen ristiriitaisten etujen puristuksessa? 
Teos seuraa Suomen tasapainoilua vapaakaupan ja protektionismin 
välillä 1900-luvun kuohuissa. Osansa saavat Suomen kytkeytyminen 
Euroopan taloudelliseen integraatioon, Suomen paikka Pohjolassa, 
suhteet Neuvostoliittoon sekä Suomen osallistuminen maailmanlaajuiseen 
kaupan vapauttamiseen. Kiinnittyminen kehittyvään maailmantalouteen on 
ollut keskeinen osa Suomen itsenäisyyden ajalla kokemaa 
muodonmuutosta. Vapaakaupan tieltä löytyy kuitenkin yllättäviä 
käänteitä ja monia vaikeita ratkaisuja. Tie EU:hun oli mutkikas. Teos 
käsittelee vuosia 1917–1995 ja on ensimmäinen laaja, taloudellista ja 
poliittista näkökulmaa yhdistävä yleisesitys aiheesta. Maailmansotien 
ja kylmän sodan vuosikymmenten lisäksi se sisältää yksityiskohtaisen 
selostuksen Suomen EU-jäsenyyden toteutumisesta kylmää sotaa 
seuranneessa maailmanjärjestyksessä.
***
Anneli Lehtisalo: Kuin elävinä edessämme – Suomalaiset 
elämäkertaelokuvat populaarina historiakulttuurina 1937–1959

Suomalainen studioelokuva eli 1930- luvun lopulla nousukautta. 
Tuotantoyhtiöillä oli mahdollisuus tarttua uusiin, resursseja 
vaativiin aiheisiin, kuten historiallisiin elämäkertaelokuviin. Niiden 
menestys ja ulkomaisten esikuvien vaikutus kannustivat jatkamaan 
aiheen parissa. Samaan aikaan suomalainen yhteiskunta koki murroksen, 
mikä näkyi myös siinä, kuinka ihmiset hahmottivat suhdettaan 
menneisyyteen. Teos on ensimmäinen tutkimus, joka käsittelee 
populaarin median roolia suomalaisessa historiakulttuurissa. Siinä 
tarkastellaan, millaisia menneisyyden esityksiä ensimmäiset 
suomalaiset elämäkertaelokuvat olivat ja miten ne suhteutuivat ajan 
historiakulttuuriin.
***
Tuija Pulkkinen ja Antu Sorainen (toim.): Siveellisyydestä 
seksuaalisuuteen – Poliittisen käsitteen historia

’Siveellisyys’ oli Suomessa 1850-luvulla politiikan ja 
moraalifilosofian keskeinen käsite. Seuraavan sadan vuoden aikana 
tapahtui dramaattinen muutos, ja termi siirtyi viittaamaan valtio- 
opillisen merkityksen sijaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Miten 
siveellisyyden käsite kaventui myönteisestä, poliittista asennetta 
kuvaavasta käsitteestä vanhanaikaiseen seksuaalimoraaliin 
viittaavaksi? Teos kertoo ”siveellisyyden” monivaiheisen tarinan 1850- 
luvulta 1950-luvulle. Käsite on nostanut esiin jännitteitä 
intellektuaalisten suuntausten välillä. Sen avulla on käyty 
taisteluita kansallisesta politiikasta, tavoista, sukupuolesta ja 
seksuaalisuudesta erityisesti suhteessa snellmanilaiseen perinteeseen. 
Siveellisyys-käsitteen välityksellä avataan tuoreita näkymiä Suomen 
historiaan ja valotetaan uusista näkökulmista sellaisia ikonisia 
hahmoja kuten J. V. Snellman, Lucina Hagman ja Edvard Westermarck.
***
Heikki Nevala: Silmänkääntäjiä, konstiniekkoja ja loihtutaiteilijoita 
– Taikurien vaiheita Suomessa 1800-luvulta 1960-luvulle

Teos esittelee tiedot varhaisimmista tunnetuista kotimaista 
silmänkääntäjistä 1800-luvulta alkaen. Taikurit, joiksi heitä alettiin 
kutsua 1900-luvun alussa, ovat perinteisesti pitäneet salaisuutensa 
omana tietonaan. Heikki Nevala raottaa salaisuuden verhoa käymällä 
läpi yli kolmenkymmenen mielenkiintoisen ja värikkään taikurin tarinat 
Kuikka Koposesta Solmu Mäkelään, kahlekuningas Sunellista fakiiri 
Kronblomiin. Taikureiden mukana vieraillaan markkinoilla,
seurojentaloilla, tivoleissa ja taikavälinekaupoissa. Teos esittelee 
myös vanhimpia taikuriaiheisia pienpainatteita ja 1900-luvulla 
ilmestynyttä kotimaista taikatemppukirjallisuutta.
***
Anja-Liisa Alanko, Irmeli Hietanen,
Jukka Niiranen ja Tuula Uusi-Hallila (toim.): Rohkea koulu – SYK 
Nervanderinkadulta Isonnevantielle

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) aloitti toimintansa 125 vuotta 
sitten. Koulun perustaminen oli aikanaan rohkea teko: 
yhteiskasvatuksen aate oli rantautunut Suomeen, ja nyt myös tytöillä 
oli mahdollisuus saada yliopistoon johtavaa koulutusta – ensimmäistä 
kertaa suomen kielellä. Nyt julkaistava juhlakirja kertoo, että 
koulussa on tehty myöhemminkin rohkeita valintoja. Artikkeleiden 
kirjoittajat ovat koulun opettajia ja entisiä oppilaita, jotka 
tarkastelevat arjen opetuskäytänteitä ja pedagogista kehitystyötä noin 
60 vuoden ajalta. Artikkelit tarjoavat kiinnostavaa, kulttuurisesti 
arvokasta tietoa koulumaailman muuttumisesta.
***
Kristiina Kalleinen: Kansallisen tieteen ja taiteen puolesta – 
Kalevalaseura 1911–2011

Kesällä 1911 ryhtyivät taiteilija Akseli Gallen-Kallela, kuvanveistäjä 
Alpo Sailo, professori E. N. Setälä sekä kansanrunouden tutkija V. 
Salminen perustamaan Kalevalaseuraa: kansallinen tiede ja taide tuli 
yhdistää harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tämä on säilynyt seuran 
päätehtävänä koko sen satavuotisen toiminnan ajan. Seuran toiminnan 
pysyviä piirteitä 1920-luvun alusta lähtien ovat olleet 
Kalevalanpäivän vietto ja vuosikirjan ilmestyminen sekä 1960-luvulta 
lähtien taiteilijoille, tutkijoille ja perinteenkerääjille myönnetyt 
Kekrinpäivän palkinnot. Kalevalaseuran juhlavuonna julkistettavan 
satavuotishistorian
***
Johanna Ilmakunnas: Kartanot, kapiot, rykmentit – Erään aatelissuvun 
elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa

Kreivillisten veljesten Carl ja Axel von Fersenin perheiden elämä tuo 
näkyville ylhäisaatelisen elämäntavan monet ulottuvuudet Ruotsissa 
1700-luvulla. Heidän varakkuutensa perustui suuriin, perittyihin 
maaomaisuuksiin. Avioliitoilla,
lasten kasvatuksella ja viroilla kasvatettiin omaisuutta ja 
verkostoja, mutta ne myös vaativat taloudellisia sijoituksia. 
Aatelisten kuluttaminen vaihteli elämäntilanteiden mukaan. Nuoret 
miehet edistivät upseerinuraansa ostamalla joukko-osastoja Ruotsin tai 
Ranskan armeijoista, avioituville aatelisnaisille taas teetettiin 
kalliita kapioita. Kreivit ja kreivittäret tilasivat Ranskasta 
ylellisyysesineitä, pelasivat uhkapelejä, metsästivät ja osallistuivat 
politiikkaan sekä Tukholman seuraelämään. Ylhäisaatelin tutkimus on 
ollut Pohjoismaissa vähäistä, ja teos tuo paljon uutta tietoa 
aatelisesta elämäntavasta.
***
Marja Vuorinen: Kuviteltu aatelismies – Aatelin julkisuuskuva ja 
itseymmärrys 1800-luvun jälkipuolen Suomessa

1800-luvun nouseva sivistyneistö tarvitsi vastustajan määritelläkseen 
identiteettinsä ja oikeuttaakseen
poliittisen nousunsa. Vanhempaa eliitin tyyppiä edustavaa 
ruotsinkielistä aatelia haluttiin syyttää vallitsevista 
yhteiskunnallisista epäkohdista, ja se nähtiin modernisaation, 
kansallisen yhtenäisyyden, demokratian, tasa-arvon ja
emansipaation vastustajaksi. Teos tarkastelee 1800-luvun eliittien 
vallanvaihdosta, jossa avainasemassa oli kirjallisen
kulttuurin nopea kehittyminen. Sivistyneistön luoma viholliskuva 
aatelista läpäisi tehokkaasti aikakauden julkisuuden
niin kaunokirjallisuudessa, kansallisen historian kokonaisesityksissä, 
lehdistössä kuin valtiopäivilläkin.
***
Keittiökasveja kotitarpeeseen – Brinkhallin puutarhaopas 1804
(Toimittanut ja suomentanut Irma Lounatvuori)

Brinkhallin kartanon puutarhaopas tarjoaa kukoistavia ja terveellisiä 
keittiökasveja 200 vuoden takaa. Turun akatemian professorin Gabriel 
Bonsdorffin 1804 kirjoittaman keittiöpuutarhaoppaan kasvivalikoima on 
uskomattoman
monipuolinen. Opas välittää nykylukijalle käytännön ohjeita ja 
kasvatusneuvoja aina siementen huollosta kypsän
sadon säilömisestä kellarin hämärään. Nyt suomennettu ja upeilla 
kuvilla varustettu, edelleenkin käyttökelpoinen opas kutsuu lukijan 
kevättöihin alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti.
***
Veli-Pekka Suhonen (toim.): Suomalaiset linnoitukset isostavihasta 
Krimin sotaan

Teos kertoo Suomen linnoittamisen historian 1700-luvun alun 
isostavihasta 1800-luvun puoliväliin Krimin sotaan.
Teoksessa käsitellään ruotsalaisten ja venäläisten nyky-Suomen 
alueelle rakentamia linnoituksia, linnakkeita, tilapäisiä varustuksia, 
sotilasleirejä ja kanavia. Artikkeleissa esitellään linnoituskohteiden 
historia niiden rakennuksien käyttöajalta nykypäivään. Kohteita 
tarkastellaan osana rakennuspaikkansa ympäristöä, ja ne liitetään myös 
oman aikansa historialliseen taustaan. Teokseen sisältyy lisäksi 
linnoitussanasto, henkilöhistorioita sekä DVD- levy.
***
Henrik Lilius (toim.): Suomen kaupunkirakentamisen historia 1–2

Teos esittelee Suomen kaupunkirakentamisen historiaa keskiajalta 1800- 
luvun loppuun ja antaa monipuolisen kuvan
suomalaisesta kaupunkirakentamisesta eri kausina. Siinä kartoitetaan 
mm. tutkimuskohteena olevien kaupunkien
yleinen historiallinen tilanne, rakentamisen kansainvälinen tausta, 
kaupunkirakentamiseen vaikuttaneet lait ja säädökset, väestö, 
sosiaalinen kehitys, elinkeinot ja niiden vaikutus asemakaavoitukseen. 
Teoksessa analysoidaan myös tyylihistoriallista ja rakennusteknistä 
kehitystä kunakin ajanjaksona, julkisia, instituutiorakennuksia ja 
yksityisiä rakennuksia sekä kaupunkien laajennuksia, siirtoja ja 
tulipalojen vaikutusta kaupunkien kaavoitukseen.
***
Marko Tikka ja Toivo Tamminen: Tanssiorkesteri Dallapé Suomijatsin 
legenda 1925–2010

Dallapé-orkesteri on suomalaisen populaarimusiikin historian kaikkein 
aikojen merkittävin kokoonpano. Martti Jäppilän 1925 perustama 
Dallapé on ollut monella tapaa kevyen musiikin edelläkävijä. Se teki 
orkesterina ensimmäisen levytyssopimuksen Suomessa, aloitti 
ensimmäisenä koko maan kattavat kiertueet ja ryhtyi ensimmäisenä 
kustantamaan kevyen musiikin nuottivihkoja. Tarkastelun pääpaino on 
vuosissa 1925–1955, joita voidaan pitää orkesterin kansallisen 
merkittävyyden kannalta sen ansiokkaimpana ajanjaksona. Kirjassa 
kootaan yhteen tiedot Dallapén keskeisistä muusikoista ja solisteista 
sekä kartoitetaan orkesterin levytystuotanto ja esiintymiset. 
Orkesteria tarkastellaan osana angloamerikkalaisen ja eurooppalaisen 
tanssimusiikin kehitystä sotienvälisessä Euroopassa. Dallapé oli 
ilmiö, jolle löytyy vertailukohtia 1930-luvun ruotsalaisesta, 
saksalaisesta ja brittiläisestä musiikkimaailmasta. Vertailu asettaa 
orkesterin kokonaan uudella tavalla osaksi oman aikansa 
viihdekulttuuria ja populaarimusiikin kansainvälisiä virtauksia.
***
Jussi T. Lappalainen: Kuninkaan viimeinen kortti Viipurinlahden ja 
Ruotsinsalmen meritaistelut 1790

Vuonna 1790 Ruotsi oli katastrofin partaalla. Sekä avomeri- että 
saaristolaivasto – yli 30 000 miestä, kuningas Kustaa
III mukaan lukien – olivat venäläisten saartamina Viipurinlahdella. 
Ruoka ja juomavesi alkoivat loppua, mutta tuulen
käännyttyä laivastojen onnistui murtautua 3. heinäkuuta 1790 
venäläislinjan läpi länteen. Avomerilaivasto pääsi Viaporin turviin, 
mutta kolmanneksen vahvuudestaan menettäneenä se jäi sinne 
saarroksiin. Kustaa III:lla oli jäljellä enää yksi ainoa kortti, 
saaristolaivasto. Voisiko sekään pelastaa valtakunnalle rauhan ja 
kuninkaalle kruunun? Kuninkaan viimeinen kortti kuitenkin piti. Hänen 
saaristolaivastonsa sai loistavan voiton Katariina II:n 
saaristolaivastosta Kotkan edustalla Ruotsinsalmessa 9. heinäkuuta 
1790. Valtakunta pääsi aluemenetyksittä irti sankaruutta tavoitelleen 
Kustaa III:n aloittamasta sotaseikkailusta. Emeritusprofessori Jussi 
T. Lappalaisen teos kertoo lyhyesti ja havainnollisesti koko Kustaan 
sodan 1788–1790 tarinan.
***
Cecilia af Forselles ja Tuija Laine (toim.): The Emergence of Finnish
Book and Reading Culture in the 1700s

Teos on ensimmäinen englannin kielellä ilmestynyt yleiskatsaus Suomen 
kirjalliseen kulttuuriin ja lukemiskulttuurin merkittävään muutokseen 
1700-luvulla. Valistuskirjallisuuden ja uusien kirjallisuudenlajien 
välittyminen muualta Euroopasta Suomeen avarsi radikaalisti 
suomalaisten kaupunkilaisten maailmankuvaa. Teos kuvaa 1700-luvun 
kirja-kulttuuria Euroopan reuna-alueella ja syventää tietoa 
kirjallisuuden voimasta ja levinneisyydestä eurooppalaisissa 
kaupungeissa. Eri alojen tutkijat tarkastelevat kirjojen merkitystä, 
käyttöä ja vaikutusta kulttuurihistoriallisesta, aatehistoriallisesta 
ja sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta.
***
Kieli työssä
Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt
toimittaneet: Marjut Johansson, Pirkko Nuolijärvi, Riitta Pyykkö

Suuri osa työstä on nykyään asiantuntijatyötä, joka vaatii sekä 
kyseisen alan että asioiden käsittelyn hallintaa. Nyky-yhteiskunnassa 
tekstit ja niiden tuottaminen ovat tärkeä osa itse työtä. Yksi 
tärkeimmistä kysymyksistä työyhteisöissä on se, missä roolissa, mihin 
tarkoitukseen ja miten tekstejä laaditaan. Teos pyrkii lisäämään 
monitieteistä ja tieteidenvälistä keskustelua työelämän kielellisistä 
käytännöistä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti akateemisen 
asiantuntijan työ sekä lisääntynyt tietotyö sosiaali- ja hoiva-alalla. 
Työyhteisöistä käsitellään tutkimusryhmiä ja yrityksistä 
pankkimaailmaa. Lisäksi pohditaan suomalaisen tietoyhteiskunnan 
tulevaisuutta hahmottelevaa kieltä ja tiedepolitiikan kieltä.

Kirjoittajat ovat kielentutkijoita, yhteiskuntatieteilijöitä ja 
kauppatieteilijöitä eri yliopistoista ja Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksesta.

***
HARRI VEIVO: Portti ja polku Tutkimus kirjallisuuden semiotiikasta

Kaunokirjalliset teokset toimivat merkkeinä ja risteyksinä, joiden 
kautta teosten kuvaamat henkilöt ja tapahtumat välittyvät lukijoille. 
Samalla lukijoiden kokemuksista, tiedosta ja tunteista tulee osa 
teosten maailmaa. Kirjallisuus voi lisätä tietoa todellisuudesta, 
mutta se auttaa myös kuvittelemaan vaihtoehtoisia arvoja, asiantiloja 
ja tapahtumasarjoja. Semiotiikka pyrkii kuvaamaan, miten merkit 
toimivat, ja tässä teoksessa semiotiikkaa käytetään kirjallisuudelle 
ominaisten kysymysten, kuten esittävyyden ja kirjailijan työn, 
pohdintaan. Kirjassa tarkastellaan kirjallisuudentutkimuksen ja 
semiotiikan teoreettisten kysymysten rinnalla suomalaisten ja 
ulkomaalaisten kirjailijoiden teoksia.
***
Promootio akateemisena juhlana
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootio 2010
toimittanut: Johanna Ilmakunnas

Maistereiden ja tohtoreiden akateeminen ura huipentuu juhlallisessa 
promootiossa. Suomi on ainoa maa, jossa maisteripromootion traditio on 
säilynyt. Monipäiväiset promootiojuhlallisuudet ovat ainutlaatuinen 
akateeminen juhla, jossa satavuotiset traditiot yhdistyvät uuden 
tulevaisuuden luomiseen. Tässä kirjassa paneudutaan suomeksi ja 
ruotsiksi promootioiden perinteisiin, luodaan katsaus niiden 
historiaan ja tarkastellaan promootiota seremoniana. Kirjassa 
julkaistaan myös Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan 
promootion 2010 aikana pidetyt puheet ja lausutut runot. Kirja 
välittää elävää akateemista promootiotraditiota eteenpäin.

***
Saamentutkimus tänään, toimittaneet: Irja Seurujärvi-Kari, Risto 
Pulkkinen, Petri Halinen

Teos esittelee saamentutkimuksen keskeisten alojen uusimmat tulokset 
ja näkemykset ja päivittää saamelaisia ja saamelaiskulttuuria koskevat 
tiedot alkaen genetiikasta ja esihistoriasta, kielitieteen ja 
historian kautta päätyen saamelaisten nykykulttuuriin. Kirjassa 
perehdytään myös saamelaisten aineelliseen ja henkiseen 
perinnekulttuuriin: käsityöhön, poronhoitoon, folkloreen, taiteisiin 
sekä muinais- ja kansanuskoon. Erityisen painon teoksessa saavat 
ajankohtaiset ihmisoikeus- ja alkuperäiskansakysymykset. Kaikki 
kirjoittajat ovat alojensa aktiivitutkijoita.
Kirja on 1994 Tietolipas-sarjassa julkaistun Johdatus 
saamentutkimukseen -teoksen kokonaan uudistettu ja huomattavasti 
laajennettu laitos.
***
SAMULI PAULAHARJU: Taka-Lappia
Samuli Paulaharjun Taka-Lappia ilmestyi ensimmäisen kerran 1927. 
Aineiston Paulaharju keräsi kierrellessään Inarin erämailla ja Taka- 
Lapin perukoilla 1910–1926. Hän jututti nuoria ja vanhoja lappalaisia, 
kalanpyytäjiä, poro- ja jokimiehiä sekä tuntureiden eläjiä. Teoksessa 
Paulaharju kuvaa jäljittelemättömään tyyliinsä myös muun muassa Lapin 
naisen arkea, lastenkasvatusta ja lappalaisia häätapoja. Nyt 
julkaistavaan uusittuun laitokseen on esipuheen kirjoittanut Pekka 
Laaksonen. Teoksessa on runsas alkuperäiskuvitus.
***
Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja 
nuortenkirjallisuudessa . Toim. Maria Laakso, Toni Lahtinen, Päivi 
Heikkilä-Halttunen

Teos tarkastelee suomalaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta 
ajankohtaisesta näkökulmasta: millaisia luontokäsityksiä kirjallisuus 
on lukijoilleen tarjonnut Topeliuksen päivistä 2000-luvulle? 
Artikkelit käsittelevät luontokuvausten ja -käsitysten sidoksia 
kirjallisuushistoriaan sekä lastenkirjallisuudelle keskeisiin 
lajeihin. Teoksessa pureudutaan myös laajempiin teemoihin kuten lapsen 
ja luonnon suhde, luonnon sukupuolittuminen, eläinsuojelu, ympäristön 
saastuminen ja ympäristöaktivismi. Yleistajuinen teos edustaa 
ekokriittistä kirjallisuudentutkimusta, johon perustuvaa 
tietokirjallisuutta on Suomessa julkaistu vielä vähän. Kirjoittajat 
ovat ekokritiikkiin ja lasten- ja nuortenkirjallisuuteen perehtyneitä 
kirjallisuudentutkijoita.
***
Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 
2000-luvulle. Toimittaneet Pauli Kettunen ja Hannu Simola

Tiedon ja osaamisen Suomi kuvaa maailman eturivin tieto-, koulutus-, 
oppimis- ja osaamisyhteiskunnaksi mainostetun Suomen muotoutumista. Se 
pureutuu toisen maailmansodan jälkeiseen koulutusajattelun ja - 
järjestelmän kaksivaiheiseen kehitykseen. Yhtäältä tarkastellaan sodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä valmisteltuja ja 1960–1970-luvulla 
toteutettuja hyvinvointivaltion rakentamiseen liittyneitä uudistuksia 
ja toisaalta käsitellään niitä kilpailuvaltiollisesta näkökulmasta 
1980-luvun lopulta lähtien kyseenalaistaneita muutoksia. 
Institutionaalisia muutoksia olivat päivähoitojärjestelmän 
kehittyminen, peruskoulu, keskiasteen uudistus sekä yliopistolaitoksen 
ja aikuiskoulutuksen laajeneminen, joilla tavoiteltiin 
koulutusjärjestelmän tasa-arvoistamista ja demokratisoimista. 
Aluepolitiikka oli suunnittelussa keskeistä. Kasvatuksen kentälle 
astuivat uudet toimijat, kuten järjestöt ja työnantajat. Vähitellen 
siirryttiin myös korostamaan elinikäisen oppimisen merkitystä.
***
Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 
1960-luvulle. Toimittaneet Anja Heikkinen ja Pirkko Leino-Kaukiainen

Suomen kasvatuksen historian toinen osa keskittyy kansakunnan 
rakentumisen ja modernisaation aikaan, jolloin muotoutui erityinen 
”kasvatuksen maailma”. Sääty-yhteiskunnan rapautuessa ja tuotannon 
siirtyessä etäämmälle perheiden välittömästä elämänpiiristä oli 
luotava uudenlainen työhön ja kansalaisuuteen sosiaalistava 
instituutio, yleinen ja julkinen koululaitos. Kasvatuksen muodoiksi 
kehittyivät opillinen, kansalais- ja ammatillinen kasvatus. Sarjan 
aloittanut Huoneentaulun maailma keskiajalta 1800-luvulle ilmestyi 
keväällä 2010. Kolmas osa, Tiedon ja osaamisen Suomi 1960-luvulta 2000- 
luvulle ilmestyy keväällä 2011.
***
KAROLIINA OJANEN
Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista 
ratsastustalleilla

Talleilla käyminen on niin tärkeä osa monen tytön elämää, että 
tallista on monelle tullut lähes toinen koti. Tyttöjen talleilla 
toimimisen kautta avautuu mielenkiintoisia näkökulmia joihinkin 
tytöksi tulemisen prosesseihin ja käytäntöihin suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Tallityttöjen haastatteluihin pohjautuva tutkimus 
selvittää, millaista tyttökulttuuri talleilla on, miten 
hoitajayhteisöt järjestyvät, mitä talleilla käyminen tytöille 
merkitsee ja millaista tyttöyttä talleilla rakennetaan. 
Suomalaistyttöjen kautta voidaan tarkastella myös keskeisiä 
yhteiskunnallisia kysymyksiä muutoksesta, tasa-arvosta, toimijuudesta 
ja ihanteista.
***
IRMA PERTTULA
Groteski suomalaisessa kirjallisuudessa. Neljä tapaustutkimusta

Suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa kayserlainen, sisäänpäin 
kääntynyt ja kauhea groteski on jäänyt bahtinilaisen, karnevalistisen 
ja hilpeän groteskin varjoon. Nyt julkaistava tutkimus keskittyy 
ensimmäistä kertaa kotimaisessa kirjallisuudessa juuri kayserlaiseen, 
subjektiiviseksi nimettyyn groteskiin. Tutkimus hahmottelee laaja- 
alaisesti groteskin ikiaikaista,hämmennystä ja torjuntaa herättävää 
lajitraditiota sekä analysoi ja tulkitsee neljää esimerkkiteosta: Joel 
Lehtosen romaania Rakastunut rampa, Sally Salmisen romaania Prins 
Efflam, Juhani Peltosen novellia ”Orjien kasvattaja” ja Annika 
Idströmin romaania Veljeni Sebastian.

 ***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!