[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Tamko hakee historiateoksen kirjoittajaa =?UNKNOWN?Q?=28apuraha=29?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Maalis 17 13:14:04 EET 2011


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Tamko hakee historiateoksen kirjoittajaa (apuraha)

HAETAAN HISTORIATEOKSEN KIRJOITTAJAA

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta hakee
opiskelijajärjestötoiminnasta ja sen historiasta kiinnostunutta
historian maisteri- tai jatko-opiskelijaa toteuttamaan
opiskelijakunnan historiateos vuosista 1963 – 2012. Teos julkaistaan
23. marraskuuta 2012, jolloin Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta täyttää sata vuotta.

Historiateos on toteutettava heinäkuuhun 2012 mennessä ja sen tulee
kattaa vähintään vuodet 1963 – 2012. Opiskelijakunnan aiempi
historiikki kattaa vuodet 1912 – 1962. Mikäli katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi, voidaan myös vuodet 1912 – 1962 sisällyttää
historiateokseen nykytutkimuksen ja – tiedon valossa uudelleen
tarkasteltuna tai vastaavasti näköispainoksena.

Tutkimuksen tulee käsitellä opiskelijakuntaa sekä sen yhteyteen
syntyneitä yhteisöjä, kuten Insinöörioppilastalo Oy ja Tampereen
Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy, ajankuvaa reflektoivalla
tavalla sekä kuvata opiskelijatoiminnan merkitystä
koulutusjärjestelmän muutoksessa. Odotamme kirjoittajalta kykyä
kriittiseen tarkasteluun ja ilmaisuun. Kirjoittaja vastaa
kuvatoimituksesta ja tilaaja taitosta. 

Opiskelijakunnan hallinnassa on asiakirja-aineistoa vuodesta 1912
alkaen (pöytäkirjoja, jäsenjulkaisuja, kirjeitä jne), lisäksi
saatavilla on edellinen historiikki. Haastateltavaksi opiskelijakunta
voi osoittaa keskeisiä toimijoita 1970-luvulta alkaen. Opiskelijakunta
nimittää kirjoittajan avuksi erillisen toimittajakunnan, joka seuraa
työn etenemistä ja on muutoinkin teoksen kirjoittajan apuna. 
Osoitamme kirjoittajalle työtilan Tampereen ammattikorkeakoululta,
mahdollisesta työkannettavasta sovitaan erikseen. Samaa tilaa
käytetään myös opiskelijakunnan arkiston järjestämiseen
maakunta-arkistoon luovuttamista varten. 

Historiateoksen kirjoittamiseen osoitetaan yhteensä 20 000,00€
tieteellinen apuraha, joka sisältää MELA-osuuden. Apuraha maksetaan
15kk:n ajalta kuukausittain. Apurahan saajan edellytetään olevan
ansiotyöstään vapaa apurahakauden ajan. Apurahan saajan tulee tehdä
aiheesta tieteellinen artikkeli tai tutkielma. 

Vapaamuotoiset hakemukset tehtävään osoitetaan Tampereen
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallitukselle 1.4.2011 mennessä.


Lisätietoja:
Hanna Kallio-Kokko	
+358 40 772 6706
hanna.kallio-kokko at tamk.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Mikko Asiainen <mikko.asiainen at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 02.04.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://