[H-verkko] CFP: Kasvatus & Aika 4/2011, Uskonto ja kasvatus -teemanumero

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Tammi 17 19:34:36 EET 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kasvatus & Aika 4/2011, Uskonto ja kasvatus -teemanumero

Kasvatus & Aika -lehti julkaisee uskonnon ja kasvatuksen suhteita
käsittelevän teemanumeron 4/2011, johon etsitään
artikkelitarjokkaita. Teemanumerossa julkaistaan myös katsauksia,
ajankohtaisia puheenvuoroja, kirja-arvosteluja sekä konferenssi- ja
seminaariraportteja. Teemanumeron vierailevat päätoimittajat ovat
Päivi Salmesvuori (Kirkkohistoria, Helsingin yliopisto) ja Kirsti
Salmi-Niklander (Folkloristiikka, Helsingin yliopisto). Artikkeleiden
toimittamisessa noudatetaan referee-käytäntöä.

Uskonto ja kasvatus kytkeytyivät vahvasti toisiinsa Suomessa
1600–1800-luvulla, kun evankelisluterilainen kirkko käytännössä yksin
vastasi kansanopetuksesta. Luterilaisen, tunnustuksellisen
uskonnonopetuksen asema koulussa on edelleen vahva, mutta muiden
uskontokuntien sekä uskontokuntiin kuulumattomien määrän
lisääntyminen on monipuolistanut tilannetta viime vuosikymmenen
aikana.

Teemanumeroon etsitään eri tieteenaloilta artikkeleita, jotka
käsittelevät kirkkojen, uskonnon ja kasvatuksen suhteita. Miten
uskonnon avulla on rakennettu ja käytetty kasvatusvaltaa ja
auktoriteettia? Miten uskonnollista kasvatusta on perusteltu ja
toteutettu kodeissa, kouluissa, seurakunnissa ja uskonnollisissa
yhteisöissä? Miten uskonnonopetusta on käytetty argumenttina 
poliittisessa keskustelussa? Millaisia vaihtoehtoja
tunnustukselliselle uskonnonopetukselle on etsitty ja miten sitä on
arvosteltu? Millainen sija uskontoa arvostelevilla argumenteilla on
ollut opetuksessa ja kasvatuksessa?

Toivomme artikkeleita myös kansanuskon ja kasvatuksen suhteista sekä
ei-kristillisten uskontokuntien ja uskonnottomien
ateistien/vapaa-ajattelijoiden) kasvatusnäkemyksistä ja
-käytännöistä. Teemanumero painottuu suomalaisiin aiheisiin, mutta
myös muita maita ja kulttuureja käsittelevät artikkelit ovat
tervetulleita.

Teemanumeroon tarjottavien artikkeleiden abstraktit lähetetään
vieraileville päätoimittajille (paivi.salmesvuori at helsinki.fi,
kirsti.salmi-niklander at helsinki.fi) viimeistään 31.3. 2011. 
Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta 30.4. mennessä. Artikkeleiden
käsikirjoitusten deadline on 15.8. Referee-lausuntojen pohjalta
viimeistellyt artikkelit toimitetaan päätoimittajille viimeistään
31.10.2010. Teemanumero julkaistaan joulukuussa 2011. Muiden
kirjoitusten aihe-ehdotukset lähetetään päätoimittajille viimeistään
31.8.2011.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsti Salmi-Niklander
<salminik at mappi.helsinki.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.04.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=24