[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Intialaista filosofiaa uutena suomennoksena

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Tammi 5 11:04:02 EET 2011


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Virve Repo  HuK, Kulttuurihistorian opiskelija, Turun yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Broo, Måns (toim.): Patañjalin Yoga- s?tra - Joogan filosofia.
Gaudeamus, 2010. 246 sivua.


Intialaista filosofiaa uutena suomennoksena
---------------------------------------------------------

Patañjalin Yoga-s?tra - Joogan filosofia on ensimmäinen suomeksi
ilmestynyt Patañjalin Yoga-s?triin perustuva teos, joka on käännetty
suoraan alkuperäiskielestä suomeksi. Uudessa suomennoksessa
paneudutaan vanhaan intialaiseen filosofiaan joka on merkittävä
etenkin joogan harjoittajille. Tulkinnoissa on käytetty apuna useita
klassisia sekä muutamia moderneja kommentaattoreita.


Patañjalin kirjoittaman joogafilosofian sanotaan olevan useiden
Suomessa ja maailmalla tunnettujen joogasuuntausten perusta. Se oli
aikanaan ensimmäinen pelkästään joogaa koskeva teos, vaikka joogasta
oli puhuttu jo aikaisemmissakin kirjoituksissa. Onkin sanottu, että
Patañjal kokosi yhteen tämän hajallaan olleen tiedon joogasta
Yoga-s?traksi, joka koostuu lyhyehköistä, runsaasti tulkinnan varaa
jättävistä lausahduksista tai toteamuksista, ns. s?trista. Teoksesta
on tehty lukemattomia tulkintoja eri puolella maailmaa. Suomennettuja
versioita on julkaistu mm. Teosofisen Seuran ja Suomen Joogaliiton
kustantamina. Viimeisimpiä näistä ovat I.K. Taimnin (2002) Joogan
tiede sekä Arvo Tavin (2004) Patanjalin Joogasutra. Uusimpana
Yoga-s?tran tulkintaan on tarttunut Åbo Akademin uskontotieteen
dosentti Måns Broo. Broo on myös päätoimittajana Ananda-nimisessä
joogalehdessä ja harjoittaa itse bhakti-joogaa. Måns Broon
kirjoittama tulkinta eroaa edellisistä suomennoksista siinä, että hän
on suomentanut Yoga-s?tran suoraan sanskritin kielestä. Yoga-s?tra on
tärkeä etenkin joogan harjoittajille, mutta myös yleisesti
intialaisesta filosofiasta kiinnostuneille.

Sekä itse s?triin että niiden kokoajaan Patañjaliin liittyy paljon
tulkinnanvaraisuutta. Esimerkiksi joissain tutkimuksissa Yoga-s?tran
synty liitetään aikaan 200 eaa, kun taas Broo sijoittaa sen n. 700
vuotta myöhemmäksi. Keskustelua on käyty myös siitä, mitkä osat
Yoga-s?traan kuuluvat. Myös Patañjal itse on arvoituksellinen hahmo,
johon on liitetty paljon erilaisia kertomuksia. Todellisuudessa
hänestä ei tiedetä varmaksi paljoakaan.

Måns Broo aloittaa teoksensa johdattamalla lukijan joogan
esihistoriaan jatkaen siitä Patañjalin omaan aikaan. Samalla hän
käsittelee koulukuntia, jotka liittyvät Patañjalin s?trien ajatuksiin
sekä käyttämiään kommentaareja. Broo on päätynyt käyttämään
teoksessaan muinaisia kommentaareja viitaten modernien
kommentaattorien ajatuksiin vain siinä tapauksessa, että ne eivät ole
ristiriidassa klassisen ajattelutavan kanssa. Teoksessa näkyy pyrkimys
tuoda esille alkuperäinen Yoga-s?tra, vaikkakin on otettava huomioon
että myös Broon tapauksessa jo pelkästään suomennoksissa tulee esiin
hänen oma tulkintansa. Kommentaarien mukaan ottaminen puolustaa
paikkaansa sillä, että s?trat ovat vaikeita tulkittavia ilman
minkäänlaisia apuvälineitä. Lukijan tehtäväksi jää arvioida onko hän
yhtä mieltä Broon tulkintojen tai hänen valitsemiensa
kommentaattoreiden tulkintojen kanssa.

Teoksen ensimmäisessä luvussa paneudutaan syventymiseen. Modernin
joogan harrastajaa Patañjalin suhde Jumalaan ja Jumalan suuri
merkitys joogafilosofiaan saattaa oudoksuttaa. Nykyisestä
asentokeskeisestä joogasta kun on usein karsittu uskonnollisuus
kokonaan pois. Syynä tähän lienee osaksi joogan länsimaihin
saapuessaan kokema vastarinta kristillisissä piireissä. Jumala ei
kuitenkaan ole ollut läsnä yhtä vahvasti kaikissa klassisissa
joogasuuntauksissa. Broo mainitsee hindulaisuuden kuudesta
klassisesta koulukunnasta S?mkhyan, dualistisen opin ilman
kaikkivaltiasta Jumalaa, jota voidaan pitää Patañjalin
joogafilosofian sisarkoulukuntana.

Toinen luku käsittelee harjoitusta. Siinä esitellään
nykyjoogaajienkin keskuudessa kenties tunnetuin osio.
Kahdeksanosainen joogan polku, joka määrittelee kahdeksan joogan
osaa: rajoitukset, määräykset, asento, hengityshallinta,
vetäytyminen, keskittyminen, mietiskely ja syventyminen. Nimenomaan
tämä osio Yoga-s?trasta koetaan monien joogasuuntauksien
peruspilariksi. Esimerkiksi nykyään suositut joogamuodot Astangajooga
sekä Iyengarjooga käyttävät opetuksessaan kahdeksanosaista joogan
polkua.

Kolmas luvuista on ehkä kaikkein mystisin maagisien voimien
kuvauksineen ja kosmologioineen. Luku liittyy myös kiinteästi
ajatukseen jälleensyntymästä ja karman laeista, jotka omalta osaltaan
lisäävät mystisyyttä länsimaisen ihmisen mielessä. Kirjan johdannossa
Broo toteaa, että hän on halunnut sisällyttää mukaan myös
länsimaisesta erikoiselta vaikuttavia osioita, kuten myyttisen
kuvauksen maailmankaikkeudesta (Sutra 3.26). Itse olen ilahtunut
tästä päätöksestä, sillä selostus maailmankaikkeudesta on kiehtova
sekoitus intialaista mystiikkaa ja historiallista kuvausta Patañjalin
ajan uskomuksista. Tämän kaltaisia tekstejä tuskin onkaan tarkoitus
lukea kirjaimellisesti, vaan niiden arvo löytyy nimenomaan niiden
historiallisesta merkityksestä.

Kirjan viimeisessä luvussa jatketaan edelleen karmasta vapautumisen
parissa. Luvussa käsitellään mm. syyn ja seurauksen suhdetta ja sitä
miten loputon tieto on mahdollinen saavuttaa joogan avulla.
Yoga-s?tra loppuu määrittelyyn erillisyydestä, joka tarkoittaa älyn
ja tietoisuuden eli purusan ymmärtämistä erillisiksi asioiksi.

Patañjalin Yoga-S?tra on haasteellinen teos varsinkin aloittelijalle,
jolla ei ole aiempaa tietämystä joogafilosofiasta. Täytyy tosin
muistaa, että kyseessä on yli tuhat vuotta sitten kirjoitetut
tekstit, jotka on kirjoitettu meille vieraassa kulttuuriympäristössä.
Tämä osaltaan myös lisää teoksen kiehtovuutta. Kuitenkin saadakseen
kirjasta irti edes jotakin, lukijan tulisikin perehtyä teokseen sen
vaatimalla pieteetillä. Tuskin teosta on sen syntyaikoinakaan
tarkoitettu vain kerran luettavaksi. Måns Broo on onneksi helpottanut
lukemista käyttämällä erilaisia tulkintoja joiden avulla
ensikertalainenkin saa aavistuksen joogan filosofiasta. Parhaiten
Broon akateeminen tausta näkyykin erilaisten kommenttien ja
tulkintojen välisessä dialogissa. Teoksessa käytetyt
sanskritinkieliset versiot s?trista rytmittävät lukukokemusta
hauskalla tavalla, mutta toimivat myös ohjenuorana sellaisille, jotka
haluavat tutustua Yoga-s?traan alkuperäiskielellä. Siitä huolimatta
että tärkeimmät sanskritinkieliset termit oli johdannossa selitetty,
jäin lukiessani kaipaamaan kuitenkin jonkinlaista sanastoa, joka
olisi koonnut termit yhteen paikkaan. Kaiken kaikkiaan Patañjalin
Yoga-S?tra on kiehtova ja ajatuksia herättävä teos, johon varsinkin
joogan polulla etenevä palaa varmasti yhä uudelleen.---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/