[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Pohjanmaan museo hakee =?UNKNOWN?Q?projektinvet=E4j=E4=E4?= 'Pohjanmaan museoportaali'-hankkeeseen

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Apr 20 14:59:42 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Pohjanmaan museo hakee projektinvetäjää 'Pohjanmaan
museoportaali'-hankkeeseen

Österbottens museum söker en projektansvarig 
till projektet 'Österbottens museiportal'


Vid Österbottens museum inleds inkommande sommar ett 15 månader långt
projekt, Österbottens museiportal, för vilket vi söker en
projektansvarig för tiden 1.6.2011-31.8.2012. 

Inom projektet kommer vi att upprätta en museiportal i samarbete med
KulturÖsterbotten och museerna inom vårt verksamhetsområde i
landskapet Österbotten och i kommunerna Bötom och Östermark i Södra
Österbotten. 

Vi söker en person med 
-	lämplig högskoleexamen 
-	erfarenhet av projektarbete
-	kännedom om museiverksamhet, speciellt inom hembygdsrörelsen
-	erfarenhet av digitalisering och administration av webbsidor samt
insikter i hantering av bild- och designprogram
-	god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och
finska
-	initiativrikedom 
-	förmåga att arbeta självständigt

Arbetstiden är under perioden 1.6-30.9.2011 36,25 h/vecka med en
projektlön på 2.600 €/månad. Under perioden 1.10.2011-30.8.2012 är
arbetstiden 50 % och lönen 1.300 €/månad. Arbetet utförs
självständigt och innebär resor inom Österbotten och de aktuella
delarna av Södra Österbotten. Tillgång till egen bil är en
förutsättning för genomförandet av uppdraget. För den konkreta
utformningen av museernas hemsidor engageras en fotograf och en
webbplanerare som köptjänst.

Närmare upplysningar ges av t.f. museidirektör Katarina Andersson,
tfn 06-235 3780, e-post katarina.andersson at vaasa.fi, eller
landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, 06-325 3805, e-post
kaj.hoglund at vaasa.fi

Ansökan sänds till Österbottens museum, Skolhusgatan 2, 65100 Vasa,
eller ifylls i Vasa stads rekryteringsprogram, adress:
http://rekrytointi.vaasa.fi
senast 9.5.2011 kl 16.00.

**********************
Pohjanmaan museo hakee projektinvetäjää 'Pohjanmaan
museoportaali'-hankkeeseen

Pohjanmaan museossa käynnistetään ensi kesänä 15 kuukautta kestävä
projekti, Pohjanmaan museoportaali, johon haetaan projektinvetäjää
ajaksi 1.6.2011-31.8.2012.
Projektin puitteissa tulemme laatimaan museoportaalin yhteistyössä
KulturÖsterbottenin ja Pohjanmaan alueen museoiden, sekä kahdessa
Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Karijoella ja Teuvalla sijaitsevien
museoiden kanssa. 
Haemme henkilöä jolla on
- soveltuva korkeakoulututkinto
- kokemusta projektityöstä
- tuntemusta museotyöstä, erityisesti liittyen kotiseututyöhön
- kokemusta digitoinnista ja webb-sivujen ylläpidosta sekä
kuvankäsittely- ja designohjelmien tuntemusta
- hyvät valmiudet puhua ja kirjoittaa tekstiä ruotsin- ja
suomenkielellä
-aloitekykyä
kykyä työskennellä itsenäisesti

Työaika on ajanjaksolla 1.6.-30.9.2011 36,25 h/viikko ja
projektipalkka 2.600 €/kk. Ajanjaksolla 1.10.2011-30.8.2012 työaika
on 50% ja palkka 1.300 €/kk. Työ suoritetaan itsenäisesti ja sisältää
matkustamista Pohjanmaan alueella sekä Karijoella ja Teuvalla. Oman
auton käyttömahdollisuus on työn suorittamisen edellytys. Museoiden
kotisivujen laatimiseen palkataan erikseen valokuvaaja ja
web-suunnittelija. 
Lähempiä tietoja antaa v.t. museotoimenjohtaja Katarina Andersson,
puh. 06-325 3780, sähköposti katarina.andersson at vaasa.fi, tai
maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, puh: 06-325 3805, sähköposti:
kaj.hoglund at vaasa.fi.
Hakemukset lähetetään osoitteella Pohjanmaan museo, Koulukatu 2,
65100 Vaasa, tai täytetään Vaasan kaupungin rekrtytointiohjelmaan
osoitteella: http://rekrytointi.vaasa.fi viimeistään 9.5.2011 klo
16.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Heidi Hummelstedt <heidi.hummelstedt at vaasa.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 10.05.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://