[H-verkko] Helsinki, 6. NORDISKA HERALDISKA KONFERENSEN

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Apr 20 13:11:48 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
6. NORDISKA HERALDISKA KONFERENSEN
Helsinki 20.05.2011  - 22.05.2011 

6. NORDISKA HERALDISKA KONFERENSEN
Helsingfors (Finland) 20–22 maj 2011

Arrangör: Collegium Heraldicum Fennicum i samarbete med Societas
Heraldica Scandinavica

Tema: Person- och släktvapen kring Östersjön: bruket och territorier

Konferensens syfte är att genom vetenskapliga föredrag tangera frågor
angående olika former av bruk av person- och släktvapen kring
Östersjön. Avsikten är att ta upp företeelser som är specifika för
området och analysera dess nordisk-tysk-baltiska växelverkan. Med
territorier anspelas på både t.ex. bruket av nordiska vapen i
Baltikum och nordiska territoriella hänvisningar i person- och
släktvapen. Genom att inbjuda nya föredragshållare utanför Societas
Heraldica Scandinavicas medlemskår strävar konferensen till att
befrämja de vetenskapliga kontakterna och samarbetet mellan
specialister av olika ämnesområden.

Program

20.5. (fredag)
17.00 – 18.00 Registrering: Riksarkivet (Fredsgatan 17)
18.00 – 20.00 Öppningen av utställningen Person- och släktvapen i
Finland med därpå följande mottagning

21.5 (lördag)
09.00 – 09.30 Registrering: Finlands Riddarhus (Riddaregatan 1)
09.30 – 09.50 Öppning av konferensen
10.00 – 12.00 Föreläsningar Arkivar, seniorforsker, 1. vicepræsident
i l’Académie internationale d'héraldique, cand. phil. Nils G.
Bartholdy, AIH (Danmarks Rigsarkiv),
Det danske kongevåben afspejlet i våbener for personer og territorier
omkring Østersøen
Doc. Markus Hiekkanen (Helsingfors universitet),
Personvapen i medeltida kyrkor i Finland
12.15 – 13.45 Lunch (olika restauranger)
14.00 – 16.00 Föreläsningar
Fil. dr. Visa Immonen (Åbo universitet),
Personvapen i finska guld- och silverföremål före 1600
Fil. dr. Inga von Corswant-Naumburg,
Huvudbaner: ett fenomen i Östersjöområdet
Dr. Arnulf v. Ulmann, Leiter des Institutes für Kunsttechnik und
Konservierung (Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg), Mit Pracht und
Prahl. Die Geschichte der Wappenschilde in der Tallinner Domkirche bis
1918.

21.5 (lördag, forts)
16.30 – Societas Heraldica Scandinavica – generalförsamling (endast
för medlemmar)
18.00 – Konstituerande möte för Societas Heraldica Scandinavicas
styrelse
19.30 – 24.00 De nordiska heraldiska konferensernas
10-årsjubileumsbankett
Stor Capitlets av Svenska Frimurare Orden i Finland ordenshus
(Nylandsgatan 9)
Klädsel: Smoking eller mörk kostym. Till smoking må bäras
miniatyrer.

22.5 (söndag) (Riddarhuset, Riddaregatan 1)
09.00 – 12.00 Föreläsningar
Chef för Myntkabinettet, doc. Tuukka Talvio (Finlands
Nationalmuseum),
Territoriella hänvisningar till Finland i adelsvapen
Cand. mag. & art. Carl-Thomas von Christierson,
Den heraldiska utsmyckningen på Finlands Riddarhus
Rysslands statsheraldiker, prof. Dr. Georgi V. Vilinbahov, AIH
(Statliga
Eremitaget, Sankt Petersburg)
12.15 – 13.45 Lunch (olika restauranger)
14.00 – 16.00 Föreläsningar
Medlem av heraldiska nämnden för Rysslands president, Michael
Medvedev,
aih (Sankt Petersburg)
Rådgiver, cand. mag. Kaare Seeberg Sidselrud, aih
Heraldisk migrasjon over Østersjøen til Norge – et streiftog i norsk
personalheraldikk
Kongelig våbenmaler Ronny Andersen,
Moderne personvåbener for danske Storkorsriddere af Dannebrogordenen
(1800–2000-tallet)
16.30 – 17.30 Möte med representanter för de nordiska föreningarna
17.30 – Möte för redaktionsrådet för Skandinavisk Vapenrulla

23.5. (måndag)
07.30 Samling för dem som deltar i exkursion till Tallinn
(Magasinsterminalen, Södra hamnen, Helsingfors)
08. 00 – 09.30 Resa med Linda Lines katamaran till Tallinn
09.30 – Ankomst till Tallinn och exkursion till fots till Gamla
staden, vari bl.a.
ingår besök i Den Helige Andes kyrka och Domkyrkan
ca 15.30/16.00 Programmet avslutas
17.00 Linda Lines katamaran till Helsingfors avgår
(Linnahalli Sadam, Mere pst. 20 E, Tallinn)
18.00 Tallinks färja till Stockholm avgår
(D-terminal Uus-Sadam, Tallinn)
Med reservation för eventuella förändringar.
Vänligen observera att hotellrum och resorna [inklusive resan till
och från Tallinn, se Linda Lines internetsidor
(http://www.lindaline.fi/en/reservations/)] ombesörjs självständigt
av deltagarna. Vi rekommenderar
Sokos Hotel Helsinki, Glogatan 8 (http://www.sokoshotels.fi/se/) som
ligger endast några
kvarter från Riddarhuset och Riksarkivet.
Konferensansvarig: Wilhelm Brummer, brummer at heraldik.org +358 50 441
5861

Societas Heraldica Scandinavica ( http://www.heraldik.org/ )

Ilmoitus lähetetty: 19.4.2011 16:38

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/