[H-verkko] Helsinki, =?UNKNOWN?B?VuRpdPZzOg==?= The British Intervention in South Russia 1918-1920

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Apr 12 14:42:14 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: The British Intervention in South Russia 1918-1920
Helsinki 29.04.2011 

FM Lauri Kopisto väittelee 29.4.2011 kello 12 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta 'The British Intervention in
South Russia 1918-1920'. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa
Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on Yliopistonlehtori, dosentti Kari Alenius, Oulun
yliopisto, ja kustoksena on professori Markku Peltonen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Historical Studies from the
University of Helsinki XXIV.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis
-palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6923-9

Tiivistelmä:
Venäjän vallankumous ja sitä seurannut sisällissota ovat yksi viime
vuosisadan merkittävimmistä tapahtumista. Tutkimukseni käsittelee
Ison-Britannian osallistumista Venäjän sisällissotaan sen
ratkaisevalla, eteläisellä rintamalla. Kenraali Denikinin armeija eli
Etelä-Venäjän asevoimat oli valkoisten sotajoukoista merkittävin ja
bolshevikkien kannalta uhkaavin. Denikin sai huomattavaa
sotilaallista apua Britannialta sekä sotatarvikkeiden että
asiantuntijoiden muodossa. Myös Lontoossa Etelä-Venäjä nähtiin
ratkaisevana rintamasuuntana. Tuki bolshevikkihallituksen vastaisessa
taistelussa keskitettiinkin Denikinin armeijalle, ja ilman tätä apua
valkoisten offensiivi tuskin olisi edennyt Moskovan porteille
syksyllä 1919. Denikinin valkoinen armeija taisteli sisällissodan
ratkaisutaisteluissa käytännössä brittiläisin asein ja usein myös
britti-sotilaspukuihin pukeutuneena.

Väitöskirjani perustuu paljolti aiemmin käyttämättömiin
alkuperäislähteisiin. Keskeisen osan lähdemateriaalista muodostavat
Ison-Britannian sotilas- ja ulkoasiainhallinnon asiakirjat. Korkean
tason päätöksentekoa käsittelevän materiaalin rinnalla käytän
runsaasti paikallisen tason, Venäjällä toimineiden brittien tuottamia
lähteitä, kuten sotapäiväkirjoja ja tiedusteluraportteja. Merkittävän
lisänsä uuteen tutkimusnäkökulmaan tuovat brittisotilaiden
henkilökohtaiset kirjeet ja päiväkirjat. Vertaan tutkimuksessani
brittilähteitä venäläisiin, sekä punaisten että valkoisten tuottamiin
lähteisiin. Venäläisistä lähteistä merkittävimpiä ovat nykyään
yhdysvaltalaisissa arkistoissa säilytettävät valkoisten
johtohenkilöiden ja Etelä-Venäjän asevoimien asiakirjakokoelmat.

Tutkimukseni käsittelee Venäjän sisällissotaa ja Britannian
interventiota poliittisen ja taloushistorian ohella myös sosiaali- ja
kulttuurihistoriallisista näkökulmista. Britannian
sotilasvaltuuskuntien ja niiden yksittäisten edustajien toiminnan
tarkastelun myötä rakentuu 'brittinäkökulma' sisällissotaan ja sen
luonteeseen. Tietystä subjektiivisuudestaan huolimatta tämä täydentää
olennaisesti sodan varsinaisten osapuolten, punaisten ja valkoisten
tulkintaa sisällissodasta. Brittilähteet osoittavat valkoiset
komentajat vanhanaikaisiksi ja sopeutumiskyvyttömiksi vallankumouksen
ja sisällissodan ajan vaativiin olosuhteisiin. Denikinin hallinto teki
lukuisia poliittisia ja strategisia virheitä ja saamastaan
massiivisesta sotilasavusta huolimatta valkoiset kärsivät
sisällissodassa myös selkeän sotilaallisen tappion.

Ilmoitus lähetetty: 11.4.2011 13:44

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/