[H-verkko] CFP: Kustaa Vaasa seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 7 17:43:26 EEST 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Kustaa Vaasa seminaari

CALL FOR PAPERS II

Mikroluotot ja taloudellisen toiminnan rahoittaminen ennen vanhaan
IX Kustaa Vaasa -seminaari Jyväskylässä 13.–14.6.2011
http://kustaavaasa.jyu.fi/Kustaa Vaasa-seminaarissa kesäkuussa 2011 käsitellään paikallisten
rahoitusmarkkinoiden merkitystä erityisesti Suomen ja Ruotsin
historiassa pitkällä aikavälillä ja kansainvälisessä vertailevassa
kontekstissa. Tarkoituksena on esittää tuoreita näkökulmia
pohjoismaisten yhteiskuntien kannalta hyvin merkittävästä ja usein
vaille tarpeellista huomiota jääneestä ilmiöstä varsinkin uudenajan
alkupuoleen kohdistuneessa tutkimuksessa.

Seminaari käsittää sekä luentoja aihepiiristä että
työryhmätyöskentelyä. Työryhmien aihepiireinä voisivat olla
laaja-alaisesti etupäässä paikalliseen luotottamiseen tai
mikroluottoihin liittyvät asiat, kuten paikalliset rahoitusmarkkinat
yleisesti ja aikalaisten kesken, mikroluottojen merkitys ennen muuta
ennen pankkilaitoksen kehittymistä ja rahoitusjärjestelmien
institutionalisoitumista, luottosuhteiden merkitys kaupassa ennen
vanhaan, aikalaisten näkemykset aikaisempina vuosisatoina
luotottamisesta yleensä ja erityisesti paikallisella tasolla,
velkaantumisen merkitys ennen teollistumista, vastavuoroisuus
taloudellisten resurssien tasaamisessa ja luottamus paikallisessa
luotottamisessa. Tarkoituksena on ottaa esille taloudellisiin
ongelmiin ja mahdollisuuksiin liittyviä teemoja sekä yhteiskunnan
orientoitumiseen ja rakentumiseen liittyvät tarkastelut. Erityisen
kiinnostuneita järjestäjät ovat vertailevista näkökulmista, joissa
paikallisten luottomarkkinoiden ilmiöt yhdistetään laajempiin
yhteyksiin ja rahoitusmarkkinoiden myöhempään kehitykseen. Edelleen
toivotaan kontrafaktuaalisia tarkasteluja.

Seminaarin osallistujiksi halukkaiden toivotaan esittävän yhden
liuskan (n.2000 merkkiä) mittaisen tiivistelmän teemastaan
viimeistään 27.4.2011 Sofia Kotilaiselle tai Juuso Marttilalle.
Järjestäjät ilmoittavat hyväksymisestä pian sen jälkeen. Työryhmissä
käsiteltäviksi hyväksyttyjen papereiden ohjeellinen pituus on 8 sivua
(20 000 merkkiä) ja niiden tulee olla perillä sähköisessä muodossa
31.5.2011 Juuso Marttilalle. Myös seminaariin muutoin osallistuvien
toivotaan ilmoittautuvan toukokuun loppuun mennessä sähköpostilla
Juuso Marttilalle.

Seminaarin työkielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti, työryhmissä
ruotsi ja englanti.

Lisätiedot ja yhteydenotot: Jyväskylän yliopisto, Historian ja
etnologian laitos
PL 35 (H), FIN 40014 Jyväskylän yliopisto

Järjestelytoimikunta: Prof. Ilkka Nummela (ilkka.nummela(AT)jyu.fi,
tohtorikoulutettava Tiina Hemminki (tiina.s.hemminki(AT)jyu.fi,
tutkijatohtori Sofia Kotilainen (sofia.p.kotilainen(AT)jyu.fi ja
tohtorikoulutettava Juuso Marttila (juhamart(AT)jyu.fi). 

Tervetuloa Jyväskylään 13.–14.6.2011!

Call for papers II

Micro-credit and the financing of economic activities in the past 

IX Gustav Vasa Seminar, Jyväskylä, 13–14 June 2011
http://kustaavaasa.jyu.fi/

The theme of this seminar is the meaning and significance of local
credit markets, especially in the history of Finland and Sweden, over
an extended historical period and in international comparative
contexts. The aim is to provide fresh perspectives on a theme that is
both highly significant and often neglected, especially in early
modern historiography. 

The seminar consists of both lectures and panel discussions. Panel
topics will largely deal with issues of local credit granting or
micro-credit, broadly understood. Potential topics for discussion
include: 1) local financial markets (both general and
period-specific); 2) the significance of micro-credit before the
development of banking institutions and the institutionalization of
financial systems; 3) the historical significance of credit relations
in trade; 4) historical views of credit granting, both generally and 
at a local level; 5) indebtedness in the pre-industrial period; 6)
reciprocity in the distribution of economic resources; and 7) the
role of trust in local credit granting. 

The intention is to consider economic problems and opportunities, as
well as perspectives of social orientations and foundations, through
the prism of historical micro-credit and financing. The organizers
are particularly interested in highlighting comparative perspectives,
in which studies of local credit markets are placed in wider contexts
and connections are drawn with the later development of financial
markets. Counterfactual approaches are also welcome.

A one-page (about 2,000 characters) abstract should be forwarded to
Sofia Kotilainen or Juuso Marttila by 27 April 2011. Prospective
presenters will be informed of selection soon thereafter.  Papers
should be about eight pages (20,000 characters) in length and must be
submitted via email by 31 May 2011 to Juuso Marttila
(juhamart at jyu.fi). Those wishing to attend but not present a paper
are also asked to contact Juuso Marttila by the end of May.

The working languages of the seminar are Finnish, Swedish, and
English. Panels will be conducted in Swedish or English. 

For further information, contact the Department of History and
Ethnology, P.O. Box 35 (H), FIN 40014 University of Jyväskylä

Organizing committee:               
Professor Ilkka Nummela (ilkka.nummela at jyu.fi)
MA, doctoral student Tiina Hemminki (tiina.s.hemminki at jyu.fi)
PhD, postdoctoral researcher Sofia Kotilainen
(sofia.p.kotilainen at jyu.fi)
MA, doctoral student Juuso Marttila (juhamart at jyu.fi)

Welcome to Jyväskylä, 13–14 June 2011! 
     


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: ilkka nummela <ilkka.nummela at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.05.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://kustaavaasa.jyu.fi