[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Jyv=E4skyl=E4=2C?= Mikroluotot ja taloudellisen toiminnan rahoittaminen ennen vanhaan, IX Kustaa Vaasa -seminaari =?UNKNOWN?Q?Jyv=E4skyl=E4ss=E4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Apr 7 17:40:33 EEST 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Mikroluotot ja taloudellisen toiminnan rahoittaminen ennen vanhaan,
IX Kustaa Vaasa -seminaari Jyväskylässä 
Jyväskylä 13.06.2011 klo 10:00 - 14.06.2011 klo 16:00

Mikroluotot ja taloudellisen toiminnan rahoittaminen ennen vanhaan
IX Kustaa Vaasa -seminaari Jyväskylässä 13.–14.6.2011
http://kustaavaasa.jyu.fi/

Kustaa Vaasa-seminaarissa kesäkuussa 2011 käsitellään paikallisten
rahoitusmarkkinoiden merkitystä erityisesti Suomen ja Ruotsin
historiassa pitkällä aikavälillä ja kansainvälisessä vertailevassa
kontekstissa. Tarkoituksena on esittää tuoreita näkökulmia
pohjoismaisten yhteiskuntien kannalta hyvin merkittävästä ja usein
vaille tarpeellista huomiota jääneestä ilmiöstä varsinkin uudenajan
alkupuoleen kohdistuneessa tutkimuksessa.

Seminaari käsittää sekä luentoja aihepiiristä että
työryhmätyöskentelyä. Työryhmien aihepiireinä voisivat olla
laaja-alaisesti etupäässä paikalliseen luotottamiseen tai
mikroluottoihin liittyvät asiat, kuten paikalliset rahoitusmarkkinat
yleisesti ja aikalaisten kesken, mikroluottojen merkitys ennen muuta
ennen pankkilaitoksen kehittymistä ja rahoitusjärjestelmien
institutionalisoitumista, luottosuhteiden merkitys kaupassa ennen
vanhaan, aikalaisten näkemykset aikaisempina vuosisatoina
luotottamisesta yleensä ja erityisesti paikallisella tasolla,
velkaantumisen merkitys ennen teollistumista, vastavuoroisuus
taloudellisten resurssien tasaamisessa ja luottamus paikallisessa
luotottamisessa. Tarkoituksena on ottaa esille taloudellisiin
ongelmiin ja mahdollisuuksiin liittyviä teemoja sekä yhteiskunnan
orientoitumiseen ja rakentumiseen liittyvät tarkastelut. Erityisen
kiinnostuneita järjestäjät ovat vertailevista näkökulmista, joissa
paikallisten luottomarkkinoiden ilmiöt yhdistetään laajempiin
yhteyksiin ja rahoitusmarkkinoiden myöhempään kehitykseen. Edelleen
toivotaan kontrafaktuaalisia tarkasteluja.

Seminaarin osallistujiksi halukkaiden toivotaan esittävän yhden
liuskan (n.2000 merkkiä) mittaisen tiivistelmän teemastaan
viimeistään 27.4.2011 Sofia Kotilaiselle tai Juuso Marttilalle.
Järjestäjät ilmoittavat hyväksymisestä pian sen jälkeen. Työryhmissä
käsiteltäviksi hyväksyttyjen papereiden ohjeellinen pituus on 8 sivua
(20 000 merkkiä) ja niiden tulee olla perillä sähköisessä muodossa
31.5.2011 Juuso Marttilalle. Myös seminaariin muutoin osallistuvien
toivotaan ilmoittautuvan toukokuun loppuun mennessä sähköpostilla
Juuso Marttilalle.

Seminaarin työkielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti, työryhmissä
ruotsi ja englanti.

Lisätiedot ja yhteydenotot: Jyväskylän yliopisto, Historian ja
etnologian laitos
PL 35 (H), FIN 40014 Jyväskylän yliopisto

Järjestelytoimikunta: Prof. Ilkka Nummela (ilkka.nummela(AT)jyu.fi,
tohtorikoulutettava Tiina Hemminki (tiina.s.hemminki(AT)jyu.fi,
tutkijatohtori Sofia Kotilainen (sofia.p.kotilainen(AT)jyu.fi ja
tohtorikoulutettava Juuso Marttila (juhamart(AT)jyu.fi). 

Tervetuloa Jyväskylään 13.–14.6.2011!


http://kustaavaasa.jyu.fi/ ( http://kustaavaasa.jyu.fi/ )

Ilmoituksen lähetti:
 Ilkka Nummela <ilkka.nummela at jyu.fi> 
7.4.2011 14:09

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/