[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Koordinaattori Humanistiverkostolle Aalto-yliopistoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 4 22:22:52 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Koordinaattori Humanistiverkostolle Aalto-yliopistoon

KOORDINAATTORI HUMANISTIVERKOSTOLLE
Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva
kansainvälinen yliopisto, joka hyödyntää aktiivisesti uuden
yliopiston monitieteistä ja -taiteista luonnetta. Aalto-yliopiston
toiminta rakentuu aikaisemmin toimineiden Kauppakorkeakoulun,
Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun
pitkäjänteiselle tutkimukselle ja taiteelliselle työskentelylle,
jotka muodostavat perustan opetukselle ja yhteiskunnalliselle
vuorovaikutukselle.
Aalto-yliopistossa on tavoitteena kartoittaa Aallon humanististen
sekä niitä lähellä olevien alojen kuten yhteiskuntatieteiden
opintojen kurssitarjonta. Ajatuksena on, että jatkossa nämä opinnot
olisivat entistä paremmin kaikkien aaltolaisten saavutettavissa ja
että opiskelijat voisivat liittää ne luontevasti osaksi omaa
tutkintoaan. Koordinaattorin tehtävänä on kartoittaa Aalto-yliopiston
humanististen ja lähiaineiden tarjonta ja esittää suunnitelma näiden
alojen verkoston (opetus- ja tutkimusyhteistyö) pohjaksi. Lisäksi
koordinaattorin tulee käydä neuvotteluja opetusta tarjoavien
laitosten laitosjohdon kanssa opetuksen järjestämisestä. 
Tehtävästä suoriutuminen edellyttää kokemusta yliopistomaailmassa
toimimisesta. Erityisen tärkeää on humanististen ja lähialojen
tunteminen. Eduksi luetaan tutkijatausta tai jatko-opinnot. Työ
edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.
Koordinaattorin tehtävä täytetään neljäksi kuukaudeksi.
Aloittamisajankohdasta on mahdollista neuvotella. Työ on
puolipäiväinen ja siitä maksetaan 2000 euroa kuukaudessa. Tehtävää
koordinoidaan Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun Taiteen
laitokselta käsin. Lisätietoja antaa HR-koordinaattori Tiina
Päivärinne, puhelin 050 524 1823, sähköposti
tiina.paivarinne at aalto.fi. Hakemukset pyydetään toimittamaan
sähköisesti osoitteeseen rekry-taik at aalto.fi viimeistään 26.4.2011
mennessä. Aihekenttään merkintä ”humanistiverkosto”.   

Helsinki, 4.4.2011
Aalto-yliopisto 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Aalto-yliopisto / Tiina Päivärinne
<tiina.paivarinne at aalto.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 27.04.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://