[H-verkko] Arvosteltavaksi: Editan syksyn 2010 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Syys 16 12:17:44 EEST 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat aina 
kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
****
Eskola, Seikko
Suomen hurja vuosi 1917 Ruotsin peilissä

Vuonna 1917 Suomi oli Venäjän miehitysalue. Täällä oli yli satatuhatta 
kuritonta venäläistä sotilasta. Venäjän keisarivallan maaliskuussa 
kaatanut vallankumous oli raunioittanut järjestysvallan. Väkivaltaiset 
lakkoliikkeet johtivat lopulta kymmeniä kuolleita vaatineeseen 
suurlakkoon. Anarkiaa ja järjestysvallan puuttumista vastaan alettiin 
perustaa suojeluskuntia ja punakaarteja. Halu irtautua Venäjästä 
vahvistui. Joulukuussa Suomi julistautui itsenäiseksi. Mutta 
venäläiset joukot kieltäytyivät poistumasta.

Suomen kehitystä seurattiin Ruotsissa tarkasti. Lehdet kirjoittivat 
siitä satoja pääkirjoituksia ja tuhansia uutisia. Kaikki Suomessa 
käyneet ruotsalaiset poliitikoista ja ammattiyhdistysmiehistä 
toimittajiin hämmästelivät venäläisten sotilaitten suurta määrää ja 
anarkistista käytöstä. Heidän silmillään venäläisten sotilaitten 
aiheuttama taakka oli paljon suurempi kuin minkä suomalainen 
kirjallisuus on esittänyt.

Professori Eskolan vetävästi kirjoittama teos avaa uuden näkökulman 
itsenäistymiseen. Se osoittaa, että vuoden 1917 suomalaisille 
vapaustaistelu oli yhtä suuressa määrin yritys vapautua venäläisten 
sotilaitten aiheuttamasta taakasta kuin toimintaa valtiollisen 
itsenäisyyden toteuttamiseksi.
***
Kerttunen Mika (toim.)
A Responsible Nuclear Weapons Power Nuclear Weapons and Indian Foreign 
Policy (2009)

This study examines the intentions of Indian foreign and nuclear 
policies. Applying the notion of strategic culture and the speech act 
theory, the book draws upon the disciplines of history, philosophy and 
international relations. The purpose is in particular to grasp a 
better understanding of the politics of the Manmohan Singh Government 
of India. The findings pay attention to the inclusive nature of Indian 
foreign policy and to the exclusive nature of Indian nuclear policy. 
The study also argues that the successive governments, led by the 
Indian National Congress Party and the Bharatiya Janata Party, 
respectively, do not differ in their foreign and nuclear policies as 
much as their ideological differences and domestic policies suggest.
This book will be of interest to students of Indian politics, South 
Asian security and nuclear policy.
***
Korpiola Mia
Ystäviä, politiikkaa ja oikeustieteen opintoja. Pykälä ry 1935 - 2010

Oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Pykälän 75-vuotisjuhlien 
merkeissä julkaistavassa historiateoksessa tarkastellaan Pykälän 
vaiheita osana suomalaisen yhteiskunnan, yliopistolaitoksen ja 
oikeuskulttuurin kehitystä.
Edistääkseen jäsentensä ammatillista kehittymistä Pykälä on suunnannut 
toimintaansa paljolti sen mukaan, millaisia valmiuksia hyvän 
lakimiehen on kulloinkin katsottu tarvitsevan.
Lamakauden ilmiönä vuonna 1935 alkunsa saanut yhdistys kehittyi 
aatteellisesta kerhosta opiskelijoiden etujärjestöksi 1950-luvun 
puolivälissä muodostuakseen politisoituneella 1960-luvun lopulla 
"puolue" Pykäläksi ja kehittyäkseen kasinotalouden, laman ja 
globalisaation vuosikymmenillä 1980-luvulta tähän päivään 
yrityshenkiseksi "konserni" Pykäläksi.
Teoksen on kirjoittanut oikeustieteen dosentti Mia Korpiola. Oman 
syventävän ulottuvuutensa tutkimukselle antavat aikalaistoimijoiden 
kuvaukset opiskelijajärjestön arjesta ja juhlasta eri vuosikymmenillä.
***
Ulkoasiainministeriö
Afrikka Suomen ulkopolitiikassa

Afrikka on Euroopan naapurimanner, joka on monessa mielessä lähempänä 
Eurooppaa kuin ennen. Afrikka ja Eurooppa ovat riippuvaisia 
toisistaan, kun ne pyrkivät hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Afrikka 
on myös osa kansainvälistä yhteisöä, jonka yhteistyötä tarvitaan yhä 
enemmän ihmiskunnan suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi. Näistä 
syistä on tarpeen pysähtyä aika ajoin pohtimaan sekä Afrikan tilaa ja 
asemaa maailmassa että Suomen Afrikkaa koskevia tavoitteita ja 
toimintaa.
***
Mustonen Pertti
Kaupungin sielua etsimässä - kertomus Helsingin kaupunkisuunnittelusta 
Bertel Jungista nykyaikaan

Kaupungin sielua etsimässä on kertomus Helsingin kaupunkisuunnittelun 
vaiheista noin sadan vuoden ajalta. Se tarjoaa pääkaupunkimme 
historiasta kiinnostuneille kurkistukseen siihen, millaisista 
lähtökohdista, miten ja miksi Helsingistä on tullut Helsinki.

Kirja kertoo Helsingin suunnittelusta alkaen 1800-luvun alun klassisen 
empirekaupungin synnystä. Esille nousevat varhaisten mestarien, kuten 
Carl Ludvig Engelin tai Johan Albrecht Ehrenströmin, ohella kaupungin 
ensimmäinen asemakaava-arkkitehti Bertel Jung, samoin Eliel Saarinen, 
Birger Brunila, Alvar Aalto sekä Aarne Ervi. He kaikki ovat jättäneet 
kädenjälkensä kaupunkiin.

Erityisesti korostuu kaupunkikehitys, joka tapahtui 1964 perustetun 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston aikana. Ääneen pääsevät omine 
muistikuvineen kymmenet eri aikoina kaupunkia suunnitelleet 
arkkitehdit ja insinöörit sekä kaupunkisuunnitteluun vaikuttaneet 
päättäjät. Lukijalle avautuu vaiheikas kuvaus kaupungin suunnittelun 
ja rakentamisen taustoista, tavoitteista, onnistumisista ja 
epäonnistumisista.

Kaupungin sielua etsimässä on Helsingin historiasta aiemminkin 
kirjoittaneen Pertti Mustosen värikylläistä käsialaa. Kirjoittaja 
tuntee kaupunkinsa ja sen tarinat.
***
Turunen Maija (toim.
Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa

Rautaesiripun murtuminen itäisessä Euroopassa aloitti uuden ja 
ennakoimattoman kirkkojen ja uskontojen aikakauden. Tuhansia kirkkoja 
alettiin korjata ja rakentaa. Samalla kun kommunismin puristuksessa 
eläneet perinteiset uskonnot saivat toimintavapauden, uudenlainen 
ilmapiiri avasi ovet eri ilmansuunnista tulleelle lähetystyölle. 
Kehitys kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana on ollut hyvin 
erisuuntainen eri itäisen Euroopan maissa ja uskontokuntien vahvoilla 
alueilla.

Tässä kirjassa käsitellään laajasti uskontojen jälleenrakentamista ja 
uskonnollisuuden muutoksia entisissä sosialistisissa maissa. Kirja on 
ensimmäinen suomalainen yleisteos, joka paneutuu perinteisten ja 
uusien uskontojen elämään ja arvojen muutoksiin jälkisosialistisessa 
itäisessä Euroopassa.

Teoksen kirjoittajat ovat Itä-Euroopan historiaan ja uskontoihin hyvin 
perehtyneitä tutkijoita ja yliopiston opettajia: Kaarina Aitamurto, 
Tapani Harviainen, Kaisamari Hintikka, Mikko Ketola, Matti Kotiranta, 
Kimmo Kääriäinen, Teuvo Laitila, Antero Leitzinger, Eino Murtorinne, 
Marat Shterin, Jouko Talonen, Maija Turunen ja Kaarina Ylönen.
***
Luomanen Petri (toim.)
Raunio Antti (toim.)
Teologia - Johdatus tutkimukseen (uud.)

Teos antaa ajantasaiset perustiedot suomalaisesta teologisesta 
tutkimuksesta ja opetuksesta sekä teologian suhteesta muihin 
tieteisiin ja kirkkoon. Helsingin yliopiston professorit, opettajat ja 
tutkijat kirjoittavat kukin omasta erikoisalastaan: 
raamatuntutkimuksesta, kirkkohistoriasta, systemaattisesta 
teologiasta, uskontotieteestä ja käytännöllisestä teologiasta.
***
Railo Erkka (toim.)
Laamanen Ville (toim
Suomi muuttuvassa maailmassa - Ulkosuhteiden ja kansallisen 
itseymmärryksen historiaa

Suomi muuttuvassa maailmassa yhdistää ulkosuhteiden ja kansallisen 
itseymmärryksen historiat ja avaa molempiin uusia tai aiemmin vähälle 
huomiolle jääneitä ulottuvuuksia.

Suomen ja ulkomaiden yhteisessä historiassa ei ole kysymys pelkästään 
siitä, millaiset suhteet Suomella on eri maihin eri aikoina ollut. 
Vähintään yhtä merkityksellistä on aina ollut, millaisena suomalaiset 
itse näkevät paikkansa maailmassa, mihin joukkoon he kuuluvat, ja mitä 
muut heistä ajattelevat.

Kirjoittajat tarkastelevat Suomen ja suomalaisten historiaa pienen 
maan yrityksinä, erehdyksinä ja välillä myös onnistumisina sopeutua 
eri aikoina vallitseviin kansainvälisen politiikan voimasuhteisiin ja 
poliittisten tapahtumien taustalla vaikuttaviin aatteisiin. Tarkastelu 
ulottuu autonomian ajalta 2000-luvulle. Historiallinen näkökulma 
tarjoaa lukijalle mahdollisuuden kyseenalaistaa arvoja ja asenteita, 
jotka vaikuttavat omassa ajassamme luonnollisilta ja itsestään selviltä.

Kirjan tekijät ovat tutkijoita ja opettajia Turun yliopiston 
poliittisen historian oppiaineesta.
***
Viljanen Elina (toim.)
Aitamurto Kaarina (toim.)
Lassila Jussi (toim.)
Salmi Anna-Maria (toim

Suuri ja mahtava metodologia? Lähestymistapoja Venäjän ja Itä-Euroopan 
tutkimukseen

Venäjää ja itäistä Eurooppaa tutkitaan usean eri tieteenalan voimin. 
Monitieteisyydestä on tullut muotikäsite, toisinaan jopa hyvän 
tutkimuksen edellytys. Harvemmin kuitenkaan kysytään, minkälaisin 
menetelmin Venäjää ja entisen itäblokin maita on hedelmällistä tutkia, 
mitä monitieteisyys käytännössä edellyttää tai minkälaisia haasteita 
tieteidenvälisyys tuo mukanaan.

Tämä teos on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen nuoren tutkijapolven 
kriittinen puheenvuoro monitieteisyydestä ja tieteidenvälisyyden 
haasteista.

Kirjan artikkelit käsittelevät muun muassa kylmää sotaa, Venäjän 
oikeusjärjestelmää, stalinistista kulttuuripolitiikkaa ja Putin- 
nuorten ideologiaa. Kirjoittajat havainnollistavat 
tutkimusesimerkkiensä avulla metodologiaan ja monitieteisyyteen 
liittyviä vaikeuksia ja kertovat, miten he ovat itse ne voittaneet.

Teos toimii Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen johdattavana 
oppikirjana, jota voidaan käyttää alan korkeakouluopinnoissa. Se on 
myös kattava tietopaketti kenelle tahansa Venäjästä ja itäisestä 
Euroopasta syvemmin kiinnostuneelle lukijalle.

Kirjoittajat ovat tutkijoita valtakunnallisesta Venäjän ja Itä- 
Euroopan tutkimuksen tutkijakoulusta Aleksanteri-instituutista.
***
VIRTANEN - Kansliapäällikkö Erkki Virtasen 60-vuotistaival

Erkki Virtanen syntyi Urjalassa vuonna 1950 nelilapsisen perheen 
esikoisena sangen vaatimattomiin oloihin. Kolmen vuoden kuluttua perhe 
muutti Humppilaan. Myöhemmin Erkki oli lapsista ainoa, jolle suotiin 
mahdollisuus oppikouluun, mutta ylioppilaskirjoituksissa tulikin 
sitten kuusi ällää. Yliopistossa valtiotieteen kandidaatin papereihin 
kului työn ohella ainoastaan kaksi vuotta.

Tulevan kansliapäällikön virkamiesura käynnistyi Tilastokeskuksessa, 
ja valtiovarainministeriö oli vuorossa 1977. Vuonna 1989 
valtiovarainministeri Liikanen nosti hänet apulaisbudjettipäälliköksi 
eli valtion budjetin tekijäksi. Laman myötä Virtanen ja Raimo Sailas 
olivat leikkauslistoineen Suomen tunnetuimmat virkamiehet. Virtasen 
räväkät mielipiteet nousivat otsikoihin - poliitikkojakin pistettiin 
kuriin.

Lipposen pääministerikaudella Virtanen nimitettiin yksimielisesti 
budjettipäälliköksi. Kauppa- ja teollisuusministeri Kalliomäki 
puolestaan nosti hänet ministeriönsä kansliapäälliköksi. Siinä virassa 
hän sai jatkaa, kun työ- ja elinkeinoministeriö perustettiin.

Virtasen vapaa-ajan intohimoja ovat mm. Tammelan mökki, halonhakkuu, 
bridge, Lappi, ravit, hiihto ja aiemmin myös maratonjuoksu.

Runsaasti kuvitettu kirja käy rennolla otteella läpi persoonallisen 
huippuvirkamiehen elämänvaiheet myös omaisten ja työtovereiden 
muistelemina.