[H-verkko] CFP: Vastuu ja vastuunkanto historiassa, HAiK

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Syys 13 12:16:19 EEST 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Vastuu ja vastuunkanto historiassa, HAiK

Historiallisen Aikakauskirjan yleinen kirjoituskutsu: Vastuu ja
vastuunkanto historiassa

Vastuu velvoittaa mutta myös oikeuttaa. Vastuunkantamisessa näyttää
olevan kyse inhimillisen kulttuurin ilmiöstä tai ihanteesta, joka
kytkeytyy yhteisöllisyyteen, välittämiseen ja moraaliinkin. Mutta
vastuunkantamisella voidaan perustella ja selittää monenlaista
toimintaa, myös propagoida omien intressien edistämiseksi.
Vastuunkannon luonne retoriikkana ja puhetekona tulee
havainnollisesti esiin siinä, että monissa kielissä, kuten suomessa,
vastuunkantamisen käsite juontaa juurensa vastauksen tai sitoumuksen
antamisesta.

Historiallinen Aikakauskirja julkaisee kesällä 2011 teemanumeron,
jossa käsitellään vastuunkantamista ja välittämistä eri aikakausina
erilaisissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Artikkelit voivat
käsitellä esimerkiksi vastuunkannon rakenteellisia ja toiminnallisia
ilmenemismuotoja tai vastuunkantamista koskevia ihanteita tai
ihanteiden ja todellisuuden välistä ristiriitaa. Käsitehistoriallinen
lähestymistapa on tervetullut - onhan vastuuta ja siihen liittyvää
vallankäyttöäkin eri aikoina perusteltu esimerkiksi yleisellä
hyvällä, yhteisvastuullisuudella tai yhteiskuntavastuulla.
Artikkelissa voidaan vaihtoehtoisesti tarkastella myös
piittaamattomuutta, itsekkyyttä, välinpitämättömyyttä ja
(edes)vastuuttomuutta. Artikkeleiden enimmäispituus on noin 40 000
merkkiä välilyönteineen.

Kirjoitustarjoukset (abstraktit), joiden tulee olla noin 1 500-3 000
merkkiä pitkät välilyönteineen, pyydetään lähettämään 15.10.2010
mennessä Marko Lambergille osoitteeseen marko.lamberg at jyu.fi.
Toimitus ilmoittaa valinnoistaan marraskuun alkuun mennessä.
Teemanumeroon valittujen artikkelikäsikirjoitusten tulee olla
toimituksella 15.3.2011 mennessä, jonka jälkeen ne käyvät lävitse
tieteellisten käytäntöjen mukaisen vertaisarvioinnin ja
toimitusprosessin.

Historiallisen Aikakauskirjan seuraava, historiatietoisuutta koskeva
kirjoituskutsu julkaistaan lokakuussa.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Marko Lamberg <marko.lamberg at jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.10.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://