[H-verkko] Helsinki, =?UNKNOWN?B?VuRpdPZzOg==?= Sisustaminen on kuin =?UNKNOWN?Q?k=E4sialaa_-?= Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 11 09:49:59 EET 2010


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Sisustaminen on kuin käsialaa - Carin Bryggman ja Lasse
Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla
Helsinki 27.11.2010 klo 10:00

FM Susanna Aaltonen väittelee 27.11.2010 kello 10 Helsingin
yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta 'Sisustaminen on
kuin käsialaa - Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin
ammatissa 1940- ja 1950-luvulla'. Väitöstilaisuus järjestetään
osoitteessa Päärakennus, pieni juhlasali, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on professori Pekka Korvenmaa, Aalto-yliopisto, ja
kustoksena on professori Ville Lukkarinen.
***
Tutkimus käsittelee sisustusarkkitehdin ammatin muotoutumista
Suomessa alkaen taideteollisuuden koulutuksen alkamisesta
1870-luvulta. Tutkimus selvittää miten huonekalupiirtäjistä
siirryttiin sisustusarkkitehtien moderniin ammattiin. Keskipisteessä
ovat 1940- ja 1950 -luku ja kaksi alan keskeistä suunnittelijaa:
Carin Bryggman (1920 1993) ja Lasse Ollinkari (1921 1993). Molemmat
olivat arvostettuja alallaan, mutta muuten vielä tutkimattomia
suunnittelijoita. Bryggman oli ensimmäinen nainen, joka perusti
sisustusarkkitehtitoimiston Turkuun vuonna 1949. Bryggman työskenteli
aluksi isänsä arkkitehti Erik Bryggmanin kohteissa. Hän loi Turkuun
ainutlaatuisen monopolin ja hänen käsialansa vaikutti niin
yksityiskodeissa kuin julkisissa tiloissa Turun linnasta erilaisiin
liiketiloihin. Ollinkarin ura alkoi Bryggmanin tapaan arkkitehdin
apuna eli Aarne Ervin toimistossa. Ollinkari perusti toimiston vuonna
1954. Hänen kohteitaan olivat muun muassa pankkien konttorit ja suuret
sairaalat.

Tutkimus valottaa monipuolisesti sisustusarkkitehtien ammatin
kollektiivisesta perustaa koulutuksen historiaa, ammattijärjestön
Sisustusarkkitehdit SIO ry:n toimintaa, julkisuuden rakentumista ja
työelämän vaiheita. Suomessa sisustusarkkitehdeiksi ovat aina
kouluttautuneet tasapuolisesti niin naiset kuin miehetkin, mikä on
poikkeuksellista lähiammatteihin ja muihin maihin verrattuna. Väitän,
että Suomessa sukupuoli ei määritellyt työnjakoa, vaikka
yksityiskohtainen tarkastelu tuo esiin hienosyisiä eroja.

Teoreettisina lähtökohtina ovat sukupuolen tutkimus ja sosiologinen
professiotutkimus, joiden avulla tuodaan esille laaja empiirinen
tutkimusaineisto. Tutkimuksen ainutlaatuinen ja suurimmaksi osaksi
aikaisemmin julkaisematon kuva-aineisto sisältää yli 200 piirustusta
ja valokuvaa. Ne visualisoivat aikakauden sisustuksia, joita ei ole
säilynyt. Tutkimusta elävöittää runsas haastatteluaineisto. Tutkimus
kertoo sisustusarkkitehdin ammattikuvan laajenemisesta huonekaluista
kokonaisiin tiloihin ja auttaa ymmärtämään suomalaista muotoilun
kenttää yleisemminkin. Samalla se avaa näköaloja muotoilun
tutkimukseen ja nykytilanteeseen.

Avainsanat: sisustusarkkitehdit, sisustustaide,
sisustusarkkitehtuuri, ammatit, sukupuoli, marginaalit, professiot,
sisustus, huonekalut, koti, julkiset tilat, Carin Bryggman, Lasse
Ollinkari, Sisustusarkkitehdit SIO ry, 1940- ja 1950 -luku,
jälleenrakentaminen, modernismi 

Doria: Sisustaminen on kuin käsialaa : Carin Bryggman ja Lasse
Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla (
http://www.doria.fi/handle/10024/64108 )

Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/