[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Intendent till Sibeliusmuseum

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti toukokuu 4 18:15:00 EEST 2010


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Intendent till Sibeliusmuseum

Åbo Akademi anställer till Sibeliusmuseum en intendent, kravnivå 9-10
för övrig personal, från 1.9.2010.

Närmare information i arbetsbeskrivningen eller av personalchef
Mariann Sjöholm, tfn 06 324 7301, e-post mariann.sjoholm at abo.fi.

Lönen grundar sig på uppgifternas kravnivå enligt kravnivåramen för
övrig personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en
på prestationer baserad individuell lönedel. Tabell för
universitetens lönesystem.

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla
personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks
av såväl kvinnor som män.

Till ansökan, som riktas till Humanistiska fakulteten, fogas
meritförteckning enligt anvisningarna i befattningsbeskrivningen.

Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast tisdagen den
17 maj 2010 före kl. 16.

Ansökningarna inlämnas till Åbo Akademis kansli, Domkyrkotorget 3,
20500 Åbo eller elektroniskt till registrator at abo.fi. Märk
kuvertet/e-posten 'Arbetsansökan'.

Åbo den 23 april 2010

Förvaltningsämbetet

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 18.05.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: 
http://www.abo.fi/personal/News/Item/item/2818